Giáo án vật lý lớp 6 - NHIỆT KẾ – NHIỆT GIAI

Chia sẻ: vnexpress1209

Kiếm thức: - Nhận biết được cấu tạo và công dụng của các loại nhiệt kế khác nhau. - Phân biệt được nhiệt giai Xenxiút và nhiệt giai Farenhai và có thể chuyển nhiệt độ từ nhiệt giai này sang nhiệt độ tương ứng của nhiệt giai kia. 2/ Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng phân biệt các loại nhiệt kế. - Có kỹ năng sử dụng các loại nhiệt kế đúng với yêu cầu. - Có kỹ năng đổi từ oC  oF và ngược lại. 2/ Thái độ: - Có thái độ nghiêm túc trong khi...

Nội dung Text: Giáo án vật lý lớp 6 - NHIỆT KẾ – NHIỆT GIAI

NHIỆT KẾ – NHIỆT GIAII/MỤC TIÊU :

1/ Kiếm thức:

- Nhận biết được cấu tạo và công dụng của các loại nhiệt kế khác nhau.

- Phân biệt được nhiệt giai Xenxiút và nhiệt giai Farenhai và có thể

chuyển nhiệt độ từ nhiệt giai này sang nhiệt độ tương ứng của nhiệt

giai kia.

2/ Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng phân biệt các loại nhiệt kế.

- Có kỹ năng sử dụng các loại nhiệt kế đúng với yêu cầu.

- Có kỹ năng đổi từ oC  oF và ngược lại.

2/ Thái độ:

- Có thái độ nghiêm túc trong khi quan sát các laọi nhiệt kế.

- Tôn trong các yêu cầu của GV.

II/CHUẨN BỊ :

- Ba chậu thuỷ tinh,mỗi chậu đựng một ít nước.

- Một ích nước đá, một phích nước nóng.

- Một nhiệt kế rượu, một nhiệt kế thuỷ ngân, một nhiệt kế y tế.

- Hình vẽ 22.5 /69.
III/ Phương pháp:

- Đàm thoại.

- Trực quan.

- Thực nghiệm.

IV/ TIẾN TRÌNH :

1/ Ổn định : kiểm diện

2/ Kiểm tra bài cũ :

HS 1:

- Khi co dãn vì nhiệt nếu gặp vật ngăn cản thì xảy ra hiện tượng gì ?

( gây ra những lực rất lớn ) .

- Khi bị đốt nóng hay làm lạnh băng kép hiện tượng gì xảy ra ? Nêu

ứng dụng của băng kép .

( Băng kép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh đều bị cong lại . Băng kép được

dùng vào việc đóng – ngắt tự động mạch điện ) .

HS 2:

- BT 21.3 : Khi nguội đi ,thanh rivê co lại , giữ chặt hai tấm kim loại .

- BT 21.4 : Hình 21.2a : Khi nhiệt độ tăng ; hình 21.2b : Khi nhiệt độ

giảm .

3/Giảng bài mới :

Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học
HĐ 1 : Tổ chức tình huống học tập.

Thường phải dùng dụng cụ nào để có

thể biết chính xác người ấy có sốt hay

không ?

HĐ2 : Thí nghiệm về cảm giác nóng

lạnh.

 Hướng dẫn h/s thực hiện thí nghiệm

hình 22.1 và 22.2 – thảo luận và rút ra

kết luận từ TN.

HS tiến hành thí nghiệm theo sự hướng

dẫn của GV .

Gợi ý cho h/s nhớ lại bài nhiệt kế đã học

ở lớp 4 để trả lời các câu hỏi sau :

C1 : Cảm giác của tay không cho phép xác

định chính xác mức độ nóng lạnh. I. Nhiệt kế .

* HĐ3 : Tìm hiểu nhiệt kế. - Nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ.

Nêu cách tiến hành thí nghiệm và mục - Nguyên tắc hoạt động : Dựa trên

đích của thí nghiệm – hình 22.3 ; 22.4 hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các

SGK / 68 . Cho HS quan sát 3 loại nhiệt chất.

kế và treo hình vẽ 22.5, yêu cầu học sinh - Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau
quan sát để trả lời câu hỏi . như : Nhiệt kế rượu, nhiệt kế thuỷ

 Đọc và trả lời C3 – Điền vào bảng ngân, nhiệt kế y tế …

22.1 .

- Yêu cầu học sinh lên bảng hoàn chỉnh

C3 – Học sinh dưới lớp nhận xét .

 Hướng dẫn học sinh trả lời câu 4 .

 Thảo luận nhóm về tác dụng của chỗ

thắt ở nhiệt kế y tế . II. Nhiệt giai.

* Hoạt động 4 : Tìm hiểu các loại nhiệt Có 2 loại : Nhiệt giai Xenxiút và nhiệt

giai. giai Farenhai .

Giới thiệu nhiệt giai Xenxiút và nhiệt Xenxiút Farenhai

giai Farenhai – Cho học sinh xem hình

vẽ nhiệt kế rượu , trên đó nhiệt kế được Nuớc đá dang tan : 00C 320F

ghi cả hai thang nhiệt giai : Nước đang sôi : 1000C 2120F

Xenxíut Farenhai 1oC = 1,8oF

Nước đá đang tan : 0oC 00C tương ứng 320 F.

32oF Ví dụ : 300C ứng với bao nhiêu 0F ?

Nước đang sôi : 100oC 300C = 00C + 300C .

212oF 300C = 320F + ( 30 . 1,8 )

Từ đó rút ra 10C tương ứng 1,8oF 300C = 860F.
Gọi học sinh trả lời câu 5 – Hướng dẫn

học sinh cách chuyển nhiễt độ từ nhiệt

giai Xenxiút sang nhiệt giai Farenhai và

ngược lại .
4. Củng cố và luyện tập

- Nhiệt kế dùng để làm gì ? Nêu nguyên tắc hoạt động .

- BT 21.1. C . Nhiệt kế thủy ngân .

- BT 22.2 . B . Rượu sôi ở nhiệt độ thấp hơn 1000C .

- BT 22.3 . Do thuỷ ngân nở vì nhiệt nhiều hơn thuỷ tinh .

5. Hướng dẫn HS tự học ở nhà:

- Học bài phần ghi nhớ SGK

- BT 22.4  22.7 SBT .

- Hoàn chỉnh các bài tập trong vở BT .

- Chuẩn bị bài tiếp theo :” Thực hành đo nhiệt độ”.

V. RÚT KINH NGHIỆM :
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản