Giáo án Vật lý lớp 6 : Tên bài dạy : ĐO ĐỘ DÀI (Tiếp theo)

Chia sẻ: abcdef_26

I. MỤC TIÊU : 1. Củng cố kiến thức đã học ở Bài 1. 2. Rèn luyện tính trung thực thông qua việc ghi kết quả đo. 3. Ý thức tập thể II. CHUẨN BỊ: Hình vẽ minh họa: H2.1, H2.2 (SGK). III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. ỔN ĐỊNH LỚP Kiểm tra sỉ số lớp. 2. KIỂM TRA BÀI CŨ a. Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước

Nội dung Text: Giáo án Vật lý lớp 6 : Tên bài dạy : ĐO ĐỘ DÀI (Tiếp theo)

ĐO ĐỘ DÀI (Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU :

1. Củng cố kiến thức đã học ở Bài 1.

2. Rèn luyện tính trung thực thông qua việc ghi kết quả đo.

3. Ý thức tập thể

II. CHUẨN BỊ:

Hình vẽ minh họa: H2.1, H2.2 (SGK).

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. ỔN ĐỊNH LỚP

Kiểm tra sỉ số lớp.

2. KIỂM TRA BÀI CŨ

a. Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt Nam là gì?

Bao gồm các đơn vị nào ?. Thế nào là giới hạn đo và độ

chia nhỏ nhất của một thước đo?

b. Sửa Bài tập 1.2-3 ( a. 10dm và 0.5cm ; b.10cm và

5mm); 1.2-5 (Thước thẳng, thước kẻ, thước dây, thước

cuộn, thước kẹp).

3. GIẢNG BÀI MỚI :
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC NỘI DUNG

GIÁO VIÊN SINH

HOẠT ĐỘNG 1: (15

phút) I. CÁCH ĐO ĐỘ

(Học sinh thảo luận theo
Thảo luận cách đo độ DÀI:

dài. Học sinh trả lời các nhóm trả lời các câu hỏi)

câu hỏi: C1: Học sinh ước lượng và

đo thực tế ghi vào vở trung

C1: Em hãy cho biết độ thực.

dài ước lượng và kết quả

đo thực tế khác nhau bao

nhiêu?

GV: Nếu giá trị chênh lệch

khoảng vài phần trăm (%) C2: Chọn thước dây để đo

thì xem như tốt. chiều dài bàn hóc sẽ chính

C2: Em đã chọn dụng cụ xác hơn, vì số lần đo ít hơn

đo nào? Tại sao? chọn thước kẻ đo.
Ước lượng gần đúng độ

dài cần đo để chọn dụng C3: Đặt thước đo dọc theo

cụ đo thích hợp. độ dài cần đo, vạch số 0

C3: Em đặt thước đo như ngang với một đầu của vật.

thế nào? C4: Đặt mắt nhìn theo hướng

vuông góc với cạnh thước ở

C4: Đặt mắt nhìn như thế đầu kia của vật.

nào để đọc và ghi kết quả C5: Nếu đầu cuối của vật

đo? không ngang bằng với vạch

C5: Dùng hình vẽ minh chia thì đọc và ghi kết quả đo

họa 3 trường hợp để thống theo vạch chia gần nhất với

nhất cách đọc và ghi kết vật.

quả đo. Rút ra kết luận :

-Ước lượng độ dài

cần đo.

HOẠT ĐỘNG 2: (10 C6: Học sinh ghi vào vở. -Chọn thước có

a. Ước lượng độ dài cần đo. GHĐ và có ĐCNN
phút)

b. Chọn thước có GHĐ và thích hợp.
Hướng dẫn học sinh rút
có ĐCNN thích hợp. -Đặt thước dọc theo
ra kết luận.

C6: Cho học sinh điền vào c. Đặt thước dọc theo độ dài độ dài cần đo sao

chỗ trống. cần đo sao cho một đầu của cho một đầu của vật

vật ngang bằng với vạch số ngang bằng với vạch

0 của thước. số 0 của thước.

d. Đặt mằt nhìn theo hướng -Đặt mằt nhìn theo

vuông góc với cạnh thước ở hướng vuông góc với

đầu kia của vật. cạnh thước ở đầu kia

e. Đọc và ghi kết quả đo của vật.

theo vạch chia gần nhất với -Đọc và ghi kết quả

đầu kia của vật. đo theo vạch chia

gần nhất với đầu kia

Thấy người ta đo độ dài ở của vật.
C7: Câu c.

đâu? C8: Câu c.

HOẠT ĐỘNG 3: (10 C9: Câu a, b, c đều bằng 7 II. VẬN DỤNG

phút) cm.

C10: Học sinh tự kiểm tra.
Vận dụng

Học sinh lần lượt làm các
câu hỏi: C7 đến C10 trong

SGK.
4. CỦNG CỐ BÀI :

Giải bài tập : 1-2.7, 1-2.8 SBT

Học sinh nhắc lại ghi nhớ:

Ghi nhớ: Cách đo độ dài:

- Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo thích

hợp.

- Đặt thước đo và mắt nhìn đúng cách.

- Đọc và ghi kết quả đúng theo qui định.

5. DẶN DÒ

Học thuộc phần ghi nhớ.

- Xem trước nội dung bài 3: Đo thể tích chất lỏng.

- Bài tập về nhà: 1.2-7 đến 1.2-11 trong sách bài tập.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản