Giáo án Vật lý lớp 6 : Tên bài dạy : LỰC ĐÀN HỒI

Chia sẻ: Abcdef_26 Abcdef_26 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
341
lượt xem
42
download

Giáo án Vật lý lớp 6 : Tên bài dạy : LỰC ĐÀN HỒI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC TIÊU: 1. Nhận biết thế nào là biến dạng đàn hồi của một lò xo. Nắm vững đặc điểm của lực đàn hồi. 2. Qua kết quả thí nghiệm, rút ra được nhận xét về sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào sự biến dạng của lò xo. 3. Ham thích nghiên cứu II. CHUẨN BỊ: Cho mỗi nhóm học sinh: Một cái giá treo, một chiếc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật lý lớp 6 : Tên bài dạy : LỰC ĐÀN HỒI

  1. LỰC ĐÀN HỒI I. MỤC TIÊU: 1. Nhận biết thế nào là biến dạng đàn hồi của một lò xo. Nắm vững đặc điểm của lực đàn hồi. 2. Qua kết quả thí nghiệm, rút ra được nhận xét về sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào sự biến dạng của lò xo. 3. Ham thích nghiên cứu II. CHUẨN BỊ: Cho mỗi nhóm học sinh: Một cái giá treo, một chiếc lò xo, một cái thước chia độ đến mm, một hộp 4 quả nặng giống nhau – mỗi quả 50g. III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1. Ổn định lớp Lớp trưởng báo cáo sĩ số học sinh. 2. Kiểm tra bài cũ Sửa và phát bài kiểm tra cho học sinh. 3. Giảng bài mới
  2. HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG GIÁO VIÊN HỌC SINH Hoạt động 1 (3 phút): Đọc vấn đề đầu bài Tổ chức tình huống học tập: Một sợi dây cao su và một lò xo có tính chất nào giống nhau? Bài học hôm nay sẽ trả lời câu hỏi trên. I. Biến dạng đàn hồi – Hoạt động 2 (30 phút): Thí nghiệm: Độ biến dạng: – Đo chiều dài của lò xo 1. Biến dạng của một lò Hình thành khái niệm khi chưa treo quả nặng xo: độ biến dạng và biến Lò xo khi nén lại hoặc (l0). dạng đàn hồi. Cho học sinh chuẩn bị – Đo chiều dài khi treo kéo ra đều biến dạng. bảng kết quả 9.1. quả nặng 1 (l1). - Gọi học sinh lên đo độ – Đo chiều dài khi treo dài tự nhiên của lò xo. quả nặng 2 (l2). - Gọi học sinh lên đo độ – Đo chiều dài khi treo
  3. dài treo quả nặng 1. quả nặng 3 (l3). - Tiếp tục, treo quả nặng Ghi kết quả đo vào các ô tương ứng trong bảng 2. - Tiếp tục treo quả nặng 9.1. – Đo lại để kiểm tra 3. chiều dài tự nhiên của lò Biến dạng của lò xo có Yêu cầu học sinh tính độ đặc điểm như trên là xo (l0). biến dạng (l – l0) ở 3 – Tính độ biến thiên (l – biến dạng đàn hồi. Lò xo trường hợp. l0) của lò xo trong 3 là vật có tính chất đàn trường hợp ghi kết quả hồi. vào các ô tương ứng. C1: Cho học sinh điền từ C1: Rút ra kết luận: 2. Độ biến dạng của lò vào chỗ trống. (1) Dãn ra. xo: – Cho học sinh phát biểu (2) Tăng lên. Độ biến dạng của lò xo kết luận. (3) Bằng. là hiệu giữa chiều dài – Lò xo có tính chất gì? khi biến dạng và chiều dài tự nhiên của lò xo (l C2: Tính độ biến dạng C2: Độ biến dạng = l – – l0).
  4. của lò xo, ghi bảng 9.1. l0 Họat động 3 (7 phút): Hình thành khái niệm II. Lực đàn hồi và đặc về lực đàn hồi và nêu điểm của nó: đặc điểm của lực đàn 1. Lực đàn hồi: Lực mà lò xo khi biến hồi. C3: Trong thí nghiệm C3: Trọng lượng của dạng tác dụng vào quả hình 9.2 khi quả nặng quả nặng. nặng trong thí nghiệm đứng yên thì lực đàn hồi trên gọi là lực đàn hồi. mà lò xo tác dụng vào nó Lực đàn hồi là lực do đã cân bằng với lực nào? Cường độ lực hút của vật bị biến dạng sinh ra. Như vậy, cường độ của Trái đất. lực đàn hồi của lò xo sẽ 2. Đặc điểm của lực bằng cường độ của lực đàn hồi: C4: Câu C: Độ biến Độ biến dạng tăng thò nào? C4: Học sinh chọn câu dạng tăng thò lực đàn lực đàn hồi tăng hỏi đúng? hồi tăng.
  5. Hoạt động 4 ( 5 phút): Vận dụng. C5: Học sinh điền từ C5: a) Khi độ biến dạng thích hợp vào chỗ trống. tăng gấp đôi thì lực đàn hồi tăng gấp đôi. b) Khi độ biến dạng tăng gấp ba thì lực đàn hồi tăng gấp ba. C6: Học sinh trả lời câu C6: Sợi dây cao su và hỏi nêu ra ở đầu bài. chiếc lò xo cũng có tính chất đàn hồi. 4. Củng cố bài Giải BT 9.1 SBT Ghi nhớ: Lò xo là một vật đàn hồi sau khi nén hoặc kéo dãn một cách vừa phải, nếu buông ra thì chiều dài của nó trở lại bằng chiều dài tự nhiên.
  6. 5. Dặn dò Khi lò xo bị nén hoặc kéo dãn, thì nó tác dụng lực đàn hồi lên các vật tiếp xúc với hai đầu của nó. Độ biến dạng của lò xo càng lớn, thì lực đàn hồi càng lớn. Học sinh học thuộc phần ghi nhớ. Bài tập về nhà: bài tập 9.2 và 9.3.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản