Giáo án Vật lý lớp 6 : Tên bài dạy : LỰC ĐÀN HỒI

Chia sẻ: abcdef_26

I. MỤC TIÊU: 1. Nhận biết thế nào là biến dạng đàn hồi của một lò xo. Nắm vững đặc điểm của lực đàn hồi. 2. Qua kết quả thí nghiệm, rút ra được nhận xét về sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào sự biến dạng của lò xo. 3. Ham thích nghiên cứu II. CHUẨN BỊ: Cho mỗi nhóm học sinh: Một cái giá treo, một chiếc

Nội dung Text: Giáo án Vật lý lớp 6 : Tên bài dạy : LỰC ĐÀN HỒI

LỰC ĐÀN HỒI
I. MỤC TIÊU:

1. Nhận biết thế nào là biến dạng đàn hồi của một lò xo.

Nắm vững đặc điểm của lực đàn hồi.

2. Qua kết quả thí nghiệm, rút ra được nhận xét về sự phụ

thuộc của lực đàn hồi vào sự biến dạng của lò xo.

3. Ham thích nghiên cứu

II. CHUẨN BỊ:

Cho mỗi nhóm học sinh: Một cái giá treo, một chiếc lò xo,

một cái thước chia độ đến mm, một hộp 4 quả nặng giống nhau

– mỗi quả 50g.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp

Lớp trưởng báo cáo sĩ số học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ

Sửa và phát bài kiểm tra cho học sinh.

3. Giảng bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG

GIÁO VIÊN HỌC SINH

Hoạt động 1 (3 phút):

Đọc vấn đề đầu bài
Tổ chức tình huống học

tập: Một sợi dây cao su

và một lò xo có tính chất

nào giống nhau? Bài học

hôm nay sẽ trả lời câu hỏi

trên. I. Biến dạng đàn hồi –

Hoạt động 2 (30 phút): Thí nghiệm: Độ biến dạng:

– Đo chiều dài của lò xo 1. Biến dạng của một lò
Hình thành khái niệm

khi chưa treo quả nặng xo:
độ biến dạng và biến

Lò xo khi nén lại hoặc
(l0).
dạng đàn hồi.

Cho học sinh chuẩn bị – Đo chiều dài khi treo kéo ra đều biến dạng.

bảng kết quả 9.1. quả nặng 1 (l1).

- Gọi học sinh lên đo độ – Đo chiều dài khi treo

dài tự nhiên của lò xo. quả nặng 2 (l2).

- Gọi học sinh lên đo độ – Đo chiều dài khi treo
dài treo quả nặng 1. quả nặng 3 (l3).

- Tiếp tục, treo quả nặng Ghi kết quả đo vào các ô

tương ứng trong bảng
2.

- Tiếp tục treo quả nặng 9.1.

– Đo lại để kiểm tra
3.

chiều dài tự nhiên của lò Biến dạng của lò xo có

Yêu cầu học sinh tính độ đặc điểm như trên là
xo (l0).

biến dạng (l – l0) ở 3 – Tính độ biến thiên (l – biến dạng đàn hồi. Lò xo

trường hợp. l0) của lò xo trong 3 là vật có tính chất đàn

trường hợp ghi kết quả hồi.

vào các ô tương ứng.

C1: Cho học sinh điền từ C1: Rút ra kết luận: 2. Độ biến dạng của lò

vào chỗ trống. (1) Dãn ra. xo:

– Cho học sinh phát biểu (2) Tăng lên. Độ biến dạng của lò xo

kết luận. (3) Bằng. là hiệu giữa chiều dài

– Lò xo có tính chất gì? khi biến dạng và chiều

dài tự nhiên của lò xo (l

C2: Tính độ biến dạng C2: Độ biến dạng = l – – l0).
của lò xo, ghi bảng 9.1. l0Họat động 3 (7 phút):

Hình thành khái niệm II. Lực đàn hồi và đặc

về lực đàn hồi và nêu điểm của nó:

đặc điểm của lực đàn 1. Lực đàn hồi:

Lực mà lò xo khi biến
hồi.

C3: Trong thí nghiệm C3: Trọng lượng của dạng tác dụng vào quả

hình 9.2 khi quả nặng quả nặng. nặng trong thí nghiệm

đứng yên thì lực đàn hồi trên gọi là lực đàn hồi.

mà lò xo tác dụng vào nó Lực đàn hồi là lực do

đã cân bằng với lực nào? Cường độ lực hút của vật bị biến dạng sinh ra.

Như vậy, cường độ của Trái đất.

lực đàn hồi của lò xo sẽ 2. Đặc điểm của lực

bằng cường độ của lực đàn hồi:

C4: Câu C: Độ biến Độ biến dạng tăng thò
nào?

C4: Học sinh chọn câu dạng tăng thò lực đàn lực đàn hồi tăng

hỏi đúng? hồi tăng.
Hoạt động 4 ( 5 phút):

Vận dụng.

C5: Học sinh điền từ C5: a) Khi độ biến dạng

thích hợp vào chỗ trống. tăng gấp đôi thì lực đàn

hồi tăng gấp đôi.

b) Khi độ biến dạng tăng

gấp ba thì lực đàn hồi

tăng gấp ba.C6: Học sinh trả lời câu C6: Sợi dây cao su và

hỏi nêu ra ở đầu bài. chiếc lò xo cũng có tính

chất đàn hồi.
4. Củng cố bài

Giải BT 9.1 SBT

Ghi nhớ: Lò xo là một vật đàn hồi sau khi nén hoặc

kéo dãn một cách vừa phải, nếu buông ra thì chiều

dài của nó trở lại bằng chiều dài tự nhiên.
5. Dặn dò

Khi lò xo bị nén hoặc kéo dãn, thì nó tác dụng lực đàn

hồi lên các vật tiếp xúc với hai đầu của nó.

Độ biến dạng của lò xo càng lớn, thì lực đàn hồi càng

lớn.

Học sinh học thuộc phần ghi nhớ.

Bài tập về nhà: bài tập 9.2 và 9.3.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản