Giáo án Vật lý lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA SỎI

Chia sẻ: abcdef_26

I. MỤC TIÊU: 1. Biết xác định khối lượng riêng của một vật rắn. 2. Biết cách tiến hành một bài thực hành vật lý. 3. Tính cẩn thận trong quá trình học II. CHUẨN BỊ: Cho mỗi nhóm học sinh: Cân có ĐCNN 10g hoặc 20g. Bình chia độ có GHĐ: 100cm3 – ĐCNN: 1cm3. Một cốc nước. 15 hòn sỏi cùng loại.

Nội dung Text: Giáo án Vật lý lớp 6 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA SỎI

THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH KHỐI

LƯỢNG RIÊNG CỦA SỎI
I. MỤC TIÊU:

1. Biết xác định khối lượng riêng của một vật rắn.

2. Biết cách tiến hành một bài thực hành vật lý.

3. Tính cẩn thận trong quá trình học

II. CHUẨN BỊ:

Cho mỗi nhóm học sinh:

Cân có ĐCNN 10g hoặc 20g.

Bình chia độ có GHĐ: 100cm3 – ĐCNN: 1cm3.

Một cốc nước.

15 hòn sỏi cùng loại.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Giáo viên thời gian tiết thực hành.

1. Đọc tài liệu: 10 phút.

2. Đo đạc: 15 phút.

3. Viết báo cáo: 20 phút.
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA KẾT QUẢ

GIÁO VIÊN HỌC SINH

Hoạt động 1: I. Thực hành:

a. Dụng cụ:
Cho mỗi nhóm học 1.Dụng cụ:

Một cái cân, một bình Một cái cân, một bình chia
sinh chuẩn bị dụng cụ

độ có GHĐ 100 cm3, một
chia độ có GHĐ 100
thực hành và đọc nội

dung tài liệu trong sách cm3, một cốc nước, cốc nước, khoảng 15 hòn

khoảng 15 hòn sỏi to, sỏi to, khăn lau.
giáo khoa.

Yêu cầu HS đọc thật kĩ khăn lau.

nội dung thực hành

Hoạt động 2: 2.Tiến hành đo:

b. Tiến hành đo:
Hướng dẫn học sinh

thực hành, cho học sinh – Chia nhỏ sỏi làm 3 Kết quả đo :

phần. m1 =…g
tiến hành đo và tính

– Cân khối lượng của m2 = .. g
toán kết quả.

– Toàn nhóm cân khối mỗi phần m1, m2, m3 m3 = g

lượng mỗi phần sỏi trước. (phần nào cân xong thì

để riêng, không bị lẫn m1 =…. kg
lộn). m2 = …… kg

m3 =…… kgcm 3
V1 =

cm 3
– Sau đó các nhóm bắt V2 =

cm 3
đầu đo thể tích của các V3 =

– Đổ khoảng 50 cm3
phần sỏi. (Trước mỗi lần

cm 3
đo thể tích của sỏi cần nước vào bình chia độ. V1 =

cm 3
lau khô hòn sỏi và châm – Ghi thể tích của mực V2 =

nước cho đúng 50cm3) cm 3
nước khi có sỏi trong V3 =

bình, suy ra cách tính 3. Tính khối lượng riêng

V1, V2, V3 của từng của từng phần sỏi:

Cho học sinh thảo luận phần sỏi. m1
; D2  m 2 m3
;
D1  D3 
V1 V2 V3
nhóm tính khối lượng
m1
… .. .. g/cm3
=
D1 
V1
riêng của sỏi.
m2
g/cm3
c. Tính khối lượng riêng =…..
D2 
V2

của từng phần sỏi:
m3
= ….. .. g/cm3
D3 
V3
m
, D1  m1 ; D2  m2 ;
D
V V1 V2
m3 m1
… .. .. kg/cm3
=
D3  D1 
V3 V1


Dựa vào kết quả đo m2
kg/cm3
=…..
D2 
V2
được tính khối lượng
m3
= ….. .. kg/cm3
D3 
V3
riêng của sỏi.

Tính giá trị trung bình của

khối lượng riêng :

D1  D2  D3
=…. g/cm
Dtb 
3

D1  D2  D3
=….kg/cm
Dtb 
3
Giáo viên hướng dẫn
Học sinh tính giá trị
thêm cách tính giá trị
trung bình.
trung bình khối lượng

riêng:

D1  D2  D3
Dtb 
3
Dự kiến đánh giá tiết thực hànhKỹ năng thực hành: 4 Kết quả thực hành: 4 Thái độ tácphong:2 điểm

điểm điểm

– Đo khối lượngthành thạo: Báo cáo đủ, chính xác: Nghiêm túc, cẩn thận,

2đ 2đ trung thực: 2đ

– Đo khối lượng lúng túng: Chưa đủ, chưa chính xác: Chưa tốt: 1đ

1đ 1đ

– Đo thể tích thành thạo: Kết quả đúng:

2đ 2đ

– Đo thể tích lúng túng: Còn thiếu sót:

1đ 1đMẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH1. Họ và tên học sinh: Lớp:

2. Tên bài thực hành:

3. Mục tiêu của bài:
Khối lượng m của Thể tích nước trong V của mỗi Khối lượng riêng

Lầ phần phần sỏi sỏi
bình

n
Nắm được cách xác định khối lượng riêng của các

vật rắng không thấm nước.

4. Học sinh trả lời câu hỏi:

a. Khối lượng riêng của một chất là gì?

b. Đơn vị khối lượng riêng là gì?

c. Để đo khối lượng riêng của sỏi, em phải:

– Đo khối lượng của sỏi bằng dụng cụ gì?

– Đo thể tích của sỏi bằng dụng cụ là:

– Tính khối lượng riêng của sỏi theo công thức:

5. Bảng kết quả đo khối lượng riêng của sỏi:
Khi chưa
Đơn vị tính Khi có sỏi Đơn vị tính
có sỏi

cm m cm

cm3 m3
3 3 3
m3 g/cm3 kg/m3
gam kg

1

2

3Giá trị trung bình của khối lượng riêng của sỏi là:

D1  D2  D3
Dtb 
3

(theo đơn vị g/cm3 hoặc kg/m3)

4. Củng cố :

Hoàn thành báo cáo, thu dọn dụng cụ.

Đánh giá, rút kinh nghiệm tiết thực hành.

5. Dặn dò

Học sinh xem trước bài học: Các máy cơ đơn giản.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản