Giáo án Vật lý lớp 6 : Tên bài dạy : TRỌNG LỰC – ĐƠN VỊ LỰC

Chia sẻ: abcdef_26

I. MỤC TIÊU: 1. Biết ý nghĩa trọng lực hay trọng lượng của một vật. Nêu được phương và chiều của trọng lực. Trả lời được đơn vị đo cường độ lực. 2. Sử dụng dây dọi để xác định phương thẳng đứng. 3. Yêu thích khoa học vật lí II. CHUẨN BỊ: Cho mỗi nhóm học sinh: Một giá treo, một lò xo, một quả

Nội dung Text: Giáo án Vật lý lớp 6 : Tên bài dạy : TRỌNG LỰC – ĐƠN VỊ LỰC

TRỌNG LỰC – ĐƠN VỊ LỰC
I. MỤC TIÊU:

1. Biết ý nghĩa trọng lực hay trọng lượng của một vật.

Nêu được phương và chiều của trọng lực.

Trả lời được đơn vị đo cường độ lực.

2. Sử dụng dây dọi để xác định phương thẳng đứng.

3. Yêu thích khoa học vật lí

II. CHUẨN BỊ:

Cho mỗi nhóm học sinh: Một giá treo, một lò xo, một quả

nặng 100g có móc treo, một dây dọi, một khay nước, một chiếc

êke.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Ổn định lớp:

Lớp trưởng báo cáo sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ:

Kiểm tra phần ghi nhớ bài tìm hiểu tác dụng lực.

3. Giảng bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG

CỦA HỌC SINH
GIÁO VIÊN

Hoạt động 1: ( 2

phút)

Tổ chức tình huống

học tập. Thông qua

thắc mắc của người

con và sự giải thích

của người bố, đưa I. Trọng lực là gì ?

học sinh đến nhận 1. Thí nghiệm:

thức là Trái đất hút

tất cả mọi vật.

Hoạt động 2:(15 Treo quả nặng vào

lò xo ta thấy lò xo
phút)

Phát hiện sự tồn tại dãn ra.

của trọng lực.

Giáo viên cho học

C1: Lò xo tác dụng
sinh làm 2 thí
nghiệm ở mục 1. vào quả nặng một

Quan sát hiện tượng lực, phương thẳng

xảy ra để trả lời câu đứng, chiều hướng

hỏi C1; C2. lên phía trên.

Vì có một lực tác
C1: Lò xo có tác

dụng lực vào quả dụng vào quả nặng

nặng không? Lực đó hướng xuống dưới.

có phương và chiều Viên phấn bắt đầu

như thế nào? rơi xuống.

Tại sao quả nặng vẫn C2: Phương thẳng

đứng yên? đứng chiều hướng

xuống dưới.

Cầm viên phấn lên C3: 1- Cân bằng. 2. Rút ra kết luận:

cao, rồi đột nhiên 2- Trái đất. Trái đất tác dụng

3- Biến đổi. 4- lực hút lên mọi vật
buông tay ra.

Lực hút. 5- Trái lực này gọi là trọng

C2: Lực đó có đất. lực.

phương và chiều như Trong đời sống
thế nào? hàng ngày, người ta

C3: Điền từ thích còn gọi trọng lực

hợp vào chỗ trống. tác dụng lên một

vật là trọng lượng

của vật.

Gợi ý cho học sinh

rút ra kết luận. II. Phương và

chiều của trọng

Học sinh đọc thông lực:

báo về dây dọi và 1. Phương và

phương thẳng đứng chiều của trọng

và làm thí nghiệm lực:

để xác định phương Trọng lực có

Hoạt động 3: (10 và chiều trọng lực. phương, có chiều

nhất định.
phút) C4: a) 1- Cân

bằng; 2- Dây
Tìm hiểu phương

dọi;
và chiều của trọng 2. Kết luận:

3- Thẳng đứng. Trọng lực có
lực
b) 4- Từ trên phương thẳng đứng

xuống dưới. và có chiều từ trên

C5: Trọng lực có xuống dưới.

C4: Điền từ vào chỗ phương thẳng đứng

trống. và có chiều từ trên III. Đơn vị lực:

xuống dưới. Đơn vị lực là niu

tơn, kí hiệu ( N )

Để đo độ mạnh Trọng lượng của

C5: Điền từ thích (cường độ) của lực, quả cân 100g được

hợp vào chỗ trống. hệ thống đơn vị đo tính tròn là 1N.

lường hợp pháp của Trọng lượng của

Việt Nam dùng đơn quả cân 1kg là

Hoạt động 4: (10 vị Niu tơn (Ký hiệu 10N.

phút) N).

Tìm hiểu về đơn vị VI. Vận dụng

Học sinh tiến hành
lực.

Cho học sinh tìm làm thí nghiệm.

hiểu SGK
Hoạt động 5: (5

phút)

Vận dụng.

Cho học sinh làm thí

nghiệm. C6 và rút ra

kết luận.4. Củng cố bài:

Giải BT 8.1, 8.2 SBT

Ghi nhớ: Trọng lực là lực hút của Trái đất.

Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về

phía Trái đất.

Trọng lực tác dụng lên một vật còn gọi là trọng lượng của

vật.

Đơn vị lực là Niu tơn (N). Trọng lượng của quả cân 100g

là 1N.

5. Dặn dò:
Học sinh xem trước các bài đã học chuẩn bị cho tiết 9 là

bài kiểm tra 1 tiết.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản