Giáo án Vật lý lớp 7 : Tên bài dạy : SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ SÁT.

Chia sẻ: abcdef_29

A.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -HS mô tả được một hiện tượng hoặc một TN chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát. -Giải thích được một số hiện tượng nhiễm điện do cọ xát trong thực tế (chỉ ra các vật nào cọ xát với nhau và biểu hiện của sự nhiễm điện). 2.Kỹ năng: Làm TN cho vật bằng cách cọ xát. 3.

Nội dung Text: Giáo án Vật lý lớp 7 : Tên bài dạy : SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ SÁT.

SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ SÁT.
A.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: -HS mô tả được một hiện tượng hoặc một TN

chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát.

-Giải thích được một số hiện tượng nhiễm điện do cọ xát trong

thực tế (chỉ ra các vật nào cọ xát với nhau và biểu hiện của sự

nhiễm điện).

2.Kỹ năng: Làm TN cho vật bằng cách cọ xát.

3. Thái độ: Yêu thích môn học, ham hiểu biết, khám phá

thế giới xung quanh.

B.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

Mỗi nhóm HS (Đồ dùng có ở PTN):

- 1 thước nhựa, 1 thanh thuỷ tinh hữu cơ, 1 mảnh nilông.

-1 quả cầu nhựa xốp có xuyên sợi chỉ khâu, 1 giá treo.

-1 mảnh len hoặc một mảnh lông thú, 1 mảnh dạ, 1 mảnh lụa sấy

khô.

-1 số mẩu giấy vụn.-1 mảnh tôn.-1 mảnh nhựa.-1 bút thử điện

thông mạch.
C. PHƯƠNG PHÁP: Trực quan, đàm thoại.

D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. *ỔN ĐỊNH (1

phút)

*H. Đ.1: TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP (6 phút)

-GV gọi 2 HS mô tả hiện tượngổtong ảnh -HS quan sát tranh

đầu chương III (SGK), nêu thêm các hiện vẽ tr 47 SGK, nêu

tượng khác? ví dụ khác.

-Gọi HS nêu mục tiêu chương III. -Đọc SGK tr 47,

-Để tìm hiểu các loại điện tích, trước hết nêu được những

ta tìm hiểu một trong các cách nhiễm điện mục tiêu cần đạt

cho các vật là “Nhiễm điện do cọ xát”’. được của chương

-Vào những ngày hanh khô khi cởi áo III.

bằng len hoặc dạ em đã từng thấy hiện

tượng gì? -HS nêu được: Khi

-GV: Hiện tượng sấm sét là hiện tượng cởi áo len, dạ trong

nhiễm điện do cọ xát. tối thấy chớp sáng li

ti và tiếng lách tách.

H. Đ 2: LÀM TN PHÁT HIỆN VẬT BỊ CỌ XÁT CÓ KHẢ

NĂNG HÚT CÁC VẬT KHÁC. ( 15 phút)
I. VẬT NHIỄM ĐIỆN.

-Yêu cầu HS đọc TN 1, nêu các dụng HS đọc TN 1 trong SGK, nêu được

cụ TN và các bước tiến hành TN. dụng cụ và cách tiến hành TN.

-GV lưu ý HS trước khi làm TN phải -Tiến hành TN theo nhóm, mỗi HS

kiểm tra xem các vật đó có hút được trong nhóm đều phải tiến hành TN

các vật nhẹ không? (Chưa hút được với ít nhất 1 vật, ghi kết quả vào

các vật nhẹ) bảng 1.

-Lưu ý cách cọ xát các vật (cọ mạnh

nhiều lần theo một chiều) sao đó đưa

lại gần các vật cần kiểm tra để phát

hiện hiện tượng xảy ra rồi ghi kết

quả vào bảng kết quả TN 1.

-Từ bảng kết quả TN HS các nhóm -Tham gia thảo luận trong nhóm,

thảo luận, lựa chọn cụm từ thích hợp chọn từ thích hợp điền vào chỗ

để điền vào chỗ trống phù hợp. trống trong kết luận.

-GV hướng dẫn HS thảo luận để đưa Kết luận 1: Nhiều vật sau khi bị cọ

ra kết luận đúng ghi vở. xát có khả năng hút các vật khác.
H. Đ.3: PHÁT HIỆN VẬT BỊ CỌ XÁT BỊ NHIỄM ĐIỆN CÓ

KHẢ NĂNG LÀM SÁNG BÓNG ĐÈN CỦA BÚT THỬ

ĐIỆN.( 15 phút)

-Tại sao nhiều vật sau khi cọ xát lại có thể -HS suy nghĩ, nêu phương

hút các vật khác? án trả lời và cách làm TN

-GV hướng dẫn HS kiểm tra với các phương kiểm tra.

án HS nêu ra.

-GV hướng dẫn HS tiến hành TN 2. Lưu ý

HS kiểm tra mảnh tôn trước khi đặt vào -HS tiến hành TN 2 theo

mảnh nhựa xem bóng đèn bút thử điện nhóm. Chú ý quan sát hiện

thông mạch có sáng không? Lưu ý cách cầm tượng xảy ra, thấy được:

mảnh dạ cọ xát nhựa, thả mảnh tôn vào Bóng đèn của bút thử điện

mảnh nhựa để cách điện với tay. sáng.

-GV kiểm tra việc tiến hành TN của một số -Hoàn thành kết luận 2, thảo

nhóm, nếu hiện tượng xáy ra chưa đạt phải luận trên lớp, ghi kết luận

giải thích cho HS nguyên nhân. đúng vào vở.

-GV có thể làm lại TN cho HS quan sát hiện

tượng để hoàn thành kết luận 2 ghi vở. Kết luận 2: Nhiều vật khi bị
-GV thông báo: Các vật bị cọ xát có khả cọ xát có khả năng làm sáng

năng hút các vật khác hoặc có thể làm sáng bóng đèn.

bóng đèn của bút thử điện. Các vật đó được

gọi là các vật nhiễm điện hay các vật mang

điện tích
H. Đ.4: VẬN DỤNG-CỦNG CỐ-HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (8

phút)

II.VẬN DỤNG.

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm -Thảo luận nhóm trả lời câu C1,

nhỏ các câu hỏi C1, C2, C3 C2, C3.-Tham gia nhận xét câu

sau đó thảo luận chung cả lớp. trả lời của các nhóm trên lớp,

GV chốt lại câu trả lời đúng. sửa chữa nếu sai.

-GV lưu ý HS sử dụng các C1: Lược và tóc cọ xát→lược

thuật ngữ chính xác. và tóc đều nhiễm điện→lược

-Qua bài học hôm nay các em nhựa hút kéo tóc thẳng ra.

cần ghi nhớ điều gì? C2: Khi thổi, luồng gió làm bụi
-Hiện tượng khi cởi áo len đã bay.

nêu ở đầu bài tương tự hiện -Cánh quạt quay cọ xát với

tượng chớp và sấm sét xảy ra không khí→cánh quạt bị nhiễm

trong tự nhiên như thế nào? điện→cánh quạt hút các hạt bụi

Để trả lời câu hỏi này các em ở gần nó. Mép quạt cọ xát

đọc phần “ Có thể em chưa nhiều nên nhiễm điện nhiều

biết”. nhất →mép quạt hút bụi mạnh

Trả lời câu hỏi đặt ra ở đầu bài nhất, bụi bám nhiều nhất.

đó chính là nội dung bài tập C3: Gương, kính, màn hình ti vi

cọ xát với khăn lau khô→nhiễm
17.4 (SBT tr.18)

điện vì thế chúng hút bụi vải ở

gần.

-HS thuộc phần ghi nhớ ngay

tại lớp.

-HS đọc phần “Có thể em chưa

biết” để hiểu nguyên nhân của

hiện tương chớp và sấm sét,

liên hệ giải thích được hiện
tượng cởi áo len trong những

ngày hanh khô.

*Hướng dẫn về nhà: -Học thuộc phần ghi nhớ.

-Làm bài tập 17.1, 17.2, 17.3 ( SBT-tr.18).

-Bài 17.1, 17.3: Khi làm TN, lưu ý các vật làm nhiễm điện phải

sạch, khô.

E.RÚT KINH NGHIỆM.

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản