Giáo án Vật lý lớp 7 : Tên bài dạy : TỔNG KẾT CHƯƠNG 3: ĐIỆN HỌC.

Chia sẻ: abcdef_29

A. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Tự kiểm tra để củng cố và nắm chắc các kiến thức cơ bản của chương Điện học. -Vận dụng một cách tổng hợp các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề có liên quan. 2. Thái độ: HS hứng thú học tập, mạnh dạn phát biểu ý kiến trước tập thể. B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ H

Nội dung Text: Giáo án Vật lý lớp 7 : Tên bài dạy : TỔNG KẾT CHƯƠNG 3: ĐIỆN HỌC.

TỔNG KẾT CHƯƠNG 3: ĐIỆN HỌC.
A. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

-Tự kiểm tra để củng cố và nắm chắc các kiến thức cơ bản của chương

Điện học.

-Vận dụng một cách tổng hợp các kiến thức đã học để giải quyết các vấn

đề có liên quan.

2. Thái độ: HS hứng thú học tập, mạnh dạn phát biểu ý kiến trước tập thể.

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.

GV: Bài tập 2, 4, 5 tr 86 SGK.

Trò chơi ô chữ.

B. PHƯƠNG PHÁP: Trực quan, đàm thoại.

C. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

*H. Đ.1: KIỂM TRA-CỦNG CỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN (10 phút).

-GV kiểm tra phần chuẩn bị bài ở I.Tự kiểm tra.

nhà của HS.

*H. Đ.2: VẬN DỤNG TỔNG HỢP KIẾN THỨC (15 phút)

-Yêu cầu cá nhân HS chuản bị trả Câu 1: Chọn D.1
lời từ câu 1 đến câu 7 (tr 86-SGK) Câu 2: a-Điền(-); b-Điền(-);

trong khoảng 7 phút). c-Điền(+); d-Điền(+).

-Hướng dẫn HS thảo luận. Câu 3: Mảnh nilông nhiễm điện

-GV : Ghi tóm tắt ... âm→nó nhận thêm êlectrôn.

-Miếng len mất êlectrôn→nó nhiễm

điện dương.

4. c.

Câu 5: Chọn C.

Câu 6: Dùng nguồn điện 6V là phù

hợp nhất và hiệu điện thế 3V (để

đèn sáng bình thường), khi mắc nối

tiếp hai bóng đèn đó, hiệu điện thế

tổng cộng là 6V.

*H. Đ.3: TRÒ CHƠI Ô CHỮ (10 phút)

HS cả lớp tham gia trò chơi ô chữ. -HS: Mỗi nhóm một dãy hoàn thành

ô chữ.

*H. Đ.3: CHỮA BÀI TẬP HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (10 phút).

-GV yêu cầu chữa bài 20.3; 21.3;

26.3


2
Hướng dẫn về nhà: Ôn tập toàn bộ chương 3.

RÚT KINH NGHIỆM:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

...................................................
3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản