Giáo án Vật Lý lớp 8: LỰC MA SÁT

Chia sẻ: abcdef_29

I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nhận biết được một loại lực cơ học nữa đó là lực ma sát. Bước đầu phân tích được sự xuất hiện của các loại ma sát trượt, lăn, nghỉ. 2. Kỉ năng: Làm được TN để phát hiện ra lực ma sát nghỉ. 3. Thái độ: Tích cực, tập trung trong học tập, làm TN. II/ Chuẩn bị: 1. Giáo viên: 1 lực kế, 1 miếng gỗ, 1 quả cân phục vụ cho TN 2. Học sinh: Chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm chuẩn bị giống như giáo viên. III/ Giảng dạy:...

Nội dung Text: Giáo án Vật Lý lớp 8: LỰC MA SÁT

LỰC MA SÁT

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức:

Nhận biết được một loại lực cơ học nữa đó là lực ma sát. Bước đầu phân tíc h

được sự xuất hiện của các loại ma sát trượt, lăn, nghỉ.

2. Kỉ năng:

Làm được TN để phát hiện ra lực ma sát nghỉ.

3. Thái độ:

Tích cực, tập trung trong học tập, làm TN.

II/ Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

1 lực kế, 1 miếng gỗ, 1 quả cân phục vụ cho TN

2. Học sinh:

Chia làm 4 nhóm, mỗi nhó m chuẩn bị giống như giáo viên.

III/ Giảng dạy:

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra:
a. Bài cũ:

GV: Hãy nêu đặc điểm của hai lực cân bằng?

Hãy giải thích vì sao khi ngồi trên xe khách, khi xe cua phải thì người ta sẽ

ngã về trái?

HS: Trả lời

GV: Nhận xét, ghi điểm

b. Sự chuẩn bị của HS cho bài mới:

3. Tình huống bài mới:

Gọi 1 HS đứng lên đọc phần nêu vấn đề ở đầu bài SGK.

GV: Qua bài này sẽ giúp các em phần nào hiểu được ý nghĩa của việc phát

minh ra ổ bi.

4. Bài mới:

NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP

I/ Khi nào có lực ma sát:
HOẠT ĐỘNG 1:

Tìm hiểu khi nào có lực ma sát: 1. Lực ma sát trượt:

GV: cho HS đọc phần 1 SGK C1: Ma sát giữa bố thắng và vành

HS: Thực hiện đọc bánh xe.

GV: Lực ma sát do má phanh ép vào vành Ma sát giữa trục quạt với ổ trục.
bánh xe là lực ma sát gì?

HS: ma sát trượt

GV: Lực ma sát trượt xuất hiện khi nào?

HS: Vật này trượt lên vật kia

GV: Hãy lấy VD về lực ma sát trượt trong

đời sống?

HS: Đẩy cái tủ trên mặt sàn nhà, chuyển

2. Lực ma sát lăn:
động của bít tông trong xi lanh.

GV: khi lăn quả bóng trên mặt đất thì sau Lực này sinh ra khi một vật lăn trên bề

một khoảng thời gian quả bóng sẽ dừng lại, lực mặt vật kia.

ngăn cản đó là lực ma sát lăn. Vậy lực ma sát C2: - Bánh xe và mặt đường

lăn là gì? - Các viên bi với trục

HS: Là lực xuất hiện khi một vật lăn trên bề

mặt vật kia

GV: hãy quan sát hình 6.1 SGK và hãy cho

biết ở trường hợp nào có lực ma sát lăn, trường

hợp nào có lực ma sát trượt?

HS: Hình a là ma sát trượt, hình b là ma sát

lăn.

GV: Cho HS quan sát hình 6.2 SGK
GV: Làm TN như hình 6.1

3. Lực ma sát nghỉ:
HS: Quan sát số chỉ của lực kế lúc vật chưa

chuyển động

GV: Tại sao tác dụng lực kéo lên vật nhưng C4: Vì lực kéo chưa đủ lớn để làm vật

vật vẫn đứng yên? chuyển động.

HS: Vì lực kéo chưa đủ lớn Lực cân bằng với lực kéo ở TN trên gọi

GV: Hãy tìm vài VD về lực ma sát nghỉ là lực ma sát nghỉ.

trong đời sống, kỉ thuật?

HS: - Ma sát giữa các bao xi măng với dây

chuyền trong nhà máy sản xuất xi măng nhờ

vậy mà bao xi măng có thể chuyển từ hệ thống

này sang hệ thống khác.

Nhờ lực ma sát nghỉ mà ta đi lại được

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu lực ma sát II/ Lực ma sát trong đời sống và kỉ thuật:

trong đời sống và kỉ thuật 1. Ma sát có thể có hại:

GV: Lực ma sát có lợi hay có hại?

HS: Có lợi và có hại.

GV: Hãy nêu một số ví dụ về lực ma sát có

hại?

HS: Ma sát làm mòn giày ta đi, ma sát làm
mòn sên và líp của xe đạp …

GV: Các biện pháp làm giảm lực ma sát?

HS: Bôi trơn bằng dầu, mỡ. 2. Lực ma sát có ích

GV: Hãy nêu một số lực ma sát có ích?

HS: Vặn ốc, mài dao, viết bảng …

GV: nếu không có lực ma sát thì sẽ như thế

nào?

HS: trả lời

HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu bước vận III/ Vận dụng:

dụng

GV: Hướng dẫn HS giải thích câu C8

HS: Thực hiện

GV: Cho HS ghi những ý vừa giải thích

được.

GV: Ổ bi có tác dụng gì? C9: Ổ bi có tác dụng giảm lực ma sát.

HS: Chống ma sát Nhờ sử dụng ổ bi nên nó làm giảm

GV: tại sao phát minh ra ổ bi có ý nghĩa hết được lực ma sát khiến cho các máy

sức quan trọng trong sự phát triển kỉ thuật, móc họat động dễ dàng.

công nghệ?

HS: vì nó làm giảm được cản trở chuyển
động, góp phần phát triển ngành động cơ

học…

HOẠT ĐỘNG 4: củng cố, hướng dẫn tự học

1. Củng cố:

GV hệ thống lại kiến thức chính của bài.

Hướng dẫn học sinh làm BT 6.1 SBT

2. Hướng dẫn tự học

a. Bài vừa học:

Học thuộc phần ghi nhớ SGK. Đọc phần “ Em có thể chưa biết”. Làm

BT 6.2; 6.3; 6.4 SBT

b. Bài sắp học: Áp suất

* Câu hỏi soạn bài:

- Áp suất là gì?

- Công thức tính áp suất? Đơn vị áp suất?

IV/ Bổ sung:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản