Giáo án Vật lý lớp 9 - Bài tập thực hành Nối dây dẫn điện (Tiết 3)

Chia sẻ: vnexpress1209

Sau bài học này HS phải: - Biết được quy trình nối dây dẫn bằng phụ kiện và bọc cách điện mối nối. - Nối được các mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kĩ thuật. - Đảm bảo an toàn điện, có hứng thú học tập và tuân thủ quy trình thực hiện.

Nội dung Text: Giáo án Vật lý lớp 9 - Bài tập thực hành Nối dây dẫn điện (Tiết 3)

Bài tập thực hành

Nối dây dẫn điện (Tiết 3)


I./ Mục tiêu: Sau bài học này HS phải:

- Biết được quy trình nối dây dẫn bằng phụ kiện và bọc cách điện mối nối.

- Nối được các mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kĩ thuật.

- Đảm bảo an toàn điện, có hứng thú học tập và tuân thủ quy trình thực

hiện.II./ Chuẩn bị:

- GV: + Hồ sơ giảng dạy, đồ dùng dạy học.

+ Bảng phụ: Quy trình chung nối dây dẫn điện; Hình 5-9; 5-12; 5-

13.

+ Kìm, dây dẫn, băng cách điện.

- HS: + SGK, vở ghi, đọc trước bài 5: Thực hành nối dây dẫn bằng phụ

kiện.

+ Kìm, dây dẫn bọc đơn lõi 1 sợi.
III./ Tiến trình lên lớp.1./ ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số (1ph)- 2./ Kiểm tra bài cũ: Không3./ Bài mới

. kiến thức cơ bản Hoạt động của GV Hoạt động của HS

A. HD mở đầu HĐ1: TH kiến thức lý thuyết

( 15phút ). liên quan.

I./ Muc tiêu : - GV nêu mục tiêu của bài - HS chú ý theo dõi GV nêu

(- Phần mục tiêu của bài học để hs nắm được các nội MT để nắm được các nội

học) dung kiến thức và kĩ năng dung KT và KN cần đạt

cần đạt được sau giờ thực được sau giờ thực hành này.

hành này. - Báo cáo với Gv về sự chuẩn

II./ Chuẩn bị: - Kiểm tra các dung cụ học bị của mình.

Kìm, dây dẫn, băng cách tập của học sinh.

điện

III./ Nội dung và trình

tự thực hành
Bước 3: Nối dây:

e) Nối dây dẫn bằng phụ - Gv yêu cầu HS đọc và quan

kiện. sát hình 5-9 để tìm hiểu cách - Hoạt động theo HD của Gv

Nối dây dẫn dùng vít: nối dây dẫn bằng phụ kiện để tìm hiểu cách nối dây dẫn

Hình 5-9 SGK/27 (bằng vít) bằng phụ kiện và bọc cách điện

- Làm đầu nối. - GV treo bảng phụ và gọi 1 mối nối.

- Nối dây HS nêu các bước thực hiện khi

nối dây dẫn bằng vít, HS khác - Biết được một số chú ý khi

Bước 4: Kiểm tra mối nhận xét. thực hành

nối. - Sau đó GV nêu một số sai

hỏng thường gặp:

Bước 5: Cách điện mối

nối. Hình 5-12; 5-13

SGK/28/29 - Yêu cầu HS đọc và quan sát

Quấn băng cách điện: hình 5-12; 5-13: nêu các

(SGK/28) bước bọc băng cách điện.

- Gọi 1 HS làm thử

- GV phân nhóm và phát - Các Nhóm nhận dụng cụ và

- Phân nhóm và phát dụng cụ, thiết bị cho các thiết bị.

dụng cụ, vật liệu cho các nhóm. - ổn định tổ chức nhóm.
nhóm. - HĐ2: Thực hành.

B. HD thường xuyên. - GV Theo dõi quan sát học

(20 phút ) sinh thực hành. - Thảo luận và làm bài tập

- Các nhóm HS thực - Giúp đỡ nhóm học sinh yếu. thực hành theo các bước

hành theo quy trình - Giải đáp một số thắc mắc tiến hành (theo hướng dẫn ở

trên của hs. trên).

- Thường xuyên hướng dẫn - Chú ý đến an toàn trong quá

đến từng HS, điều chỉnh các trình thực hiện.

sai sót trong khi làm bài.

-

-

- GV yêu cầu học sinh ngừng

luyện tập. HĐ 3: Giai đoạn kết thúc:

C. Kết thúc. - Giáo viên cho HS tự kiểm tra

(10 phút ) và kiểm tra chéo về công việc - Theo dõi và nhận xét đánh giá

- Báo cáo kết quả TH. thực hành. KQ thực hành, rút kinh nghiệm

- Nhận xét đánh giá của - Giáo viên tổng kết chung, cho giờ TH sau

hs và gv. nhận xét ưu khuyết điểm và

lưu ý những sai sót để tránh

cho bài học sau.
4. Dặn dò:(1ph) tìm hiểu trước cách nối dây dẫn bằng phụ kiện và hàn
mối nối.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản