Giáo án Vật lý lớp 9 - Bài tập thực hành Sử dụng đồng hồ đo điện (Tiết 3)

Chia sẻ: vnexpress1209

Tham khảo tài liệu 'giáo án vật lý lớp 9 - bài tập thực hành sử dụng đồng hồ đo điện (tiết 3)', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Giáo án Vật lý lớp 9 - Bài tập thực hành Sử dụng đồng hồ đo điện (Tiết 3)

Bài tập thực hành

Sử dụng đồng hồ đo điện (Tiết 3)


I./ Mục tiêu: Sau bài học này HS phải:

- Biết cách mắc các mạch điện để đo điện năng tiêu thụ của mạng điện.

- Lắp được đúng mạch điện theo sơ đồ và tính được điện năng tiêu thụ của

phụ tải

- Đảm bảo an toàn điện, có hứng thú học tập và tuân thủ quy trình thực

hiện.

II./ Chuẩn bị:

- GV: + Hồ sơ giảng dạy, đồ dùng dạy học.

+ Công tơ điện, Bảng điện, dây dẫn, dụng cụ cơ khí.

- HS: + SGK, vở ghi.

III./ Tiến trình lên lớp.

1./ ổn định tổ chức: (1ph)

2./ Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút )

- Vẽ sơ đồ mạch điện công tơ điện và giải thích cách mắc các phần tử.

3./ Bài mới.
ND kiến thức cơ bản Hoạt động của GV Hoạt động của HS

A. HD mở đầu HĐ1: TH kiến thức lý thuyết

( 10phút ). liên quan.

1./ Muc tiêu : - GV nêu mục tiêu của bài - HS chú ý theo dõi GV nêu MT

(- Phần mục tiêu của bài học để hs nắm được các để nắm được các nội dung KT

học) nội dung kiến thức và kĩ và KN cần đạt được sau giờ

năng cần đạt được sau giờ thực hành này.

thực hành này. - Báo cáo với Gv về sự chuẩn bị

2./ Chuẩn bị: - Kiểm tra các dung cụ học của mình.

Công tơ điện, Bảng điện, tập của học sinh.

dây dẫn, dụng cụ cơ khí.

3./ Nội dung và trình tự

thực hành

B1./ Nối mạch điện

theo sơ đồ. - HS đọc nội dung GV yêu cầu.

B2./ Đo điện năng tiêu - GV cho hs đọc nội dung

thụ của mạch điện: phần II.3 SGK /20.

- Đọc và ghi chỉ số công

tơ trước khi thực hành.

- Kiểm tra mạch điện
theo sơ đồ sau đó đóng - HS theo dõi GV hướng dẫn

điện. các bước tiến hành và cách

- Quan sát hiện trạng làm - GV nêu các bước thực hiện làm bài tập thực hành.

việc của công tơ. bài tập thực hành và phân

- Ghi chỉ số công tơ sau tích từng bước để hs nắm - Kiểm tra mạch điện đã mắc

khi đo 30 phút vào vở. được trình tự và các bước

- Tính điện năng tiêu thụ tiến hành.

của phụ tải: A = P.t - Chú ý: Nhắc hs kiểm tra

(Wh). mạch điện trước khi đóng - Các Nhóm nhận dụng cụ và thiết

- Phân nhóm và phát điện. bị.

dụng cụ, thiết bị cho - ổn định tổ chức nhóm.

các nhóm.

B. HD thường xuyên. - GV phân nhóm và phát

(25 phút ) dụng cụ, thiết bị cho các HĐ2: Thực hành.

- Làm bài tập thực nhóm.

hành theo các bước - Thảo luận và làm bài tập thực

và vào giấy A4. hành theo các bước tiến hành

- (theo hướng dẫn ở trên).

- GV Theo dõi quan sát học - Chú ý đến an toàn điện

sinh thực hành.
- Giúp đỡ nhóm học sinh

yếu.

- Giải đáp một số thắc mắc

C. Kết thúc. của hs. HĐ 3: Giai đoạn kết thúc:

(5 phút ) - Kiểm tra cách mắc của hs

- Báo cáo kết quả TH. phải đúng và an toàn mới - Theo dõi và nhận xét đánh giá

- Nhận xét đánh giá của cho đóng điện KQ thực hành, rút kinh nghiệm

hs và gv. - cho giờ TH sau

- GV yêu cầu học sinh

ngừng luyện tập và báo cáo

kết quả TH.

- GV đánh giá kết quả thực

hành4. Dặn dò: (1ph)

- Đọc trước phương án 2 trang 20-21 SGK.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản