Giáo án Vật lý lớp 9 - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

Chia sẻ: vnexpress1209

Nhận biết được hiện tượng khúc xạ ánh sáng. 2.Mô tả được TN quan sát đường truyền của tia sáng từ không khí sang nước và ngược lại. 3.Phân biệt được hiện tượng khúc xạ với hiện tượng phản xạ ánh sáng. 4.Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng đơn giản do sự đổi hướng của tia sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường gây nên.

Nội dung Text: Giáo án Vật lý lớp 9 - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNGI – MỤC TIÊU BÀI DẠY:

1.Nhận biết được hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

2.Mô tả được TN quan sát đường truyền của tia sáng từ không khí sang nước và

ngược lại.

3.Phân biệt được hiện tượng khúc xạ với hiện tượng phản xạ ánh sáng.

4.Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng đơn giản do sự

đổi hướng của tia sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường gây nên.II – CHUẨN BỊ

Đối với mỗi nhóm học sinh

1 bình thuỷ tinh hoặc bình nhựa trong.

1 bình nước sạch.

1 ca múc nước.

1 miếng gỗ phẳng, mềm có thể cắm được đinh ghim.

Đối với giáo viên:

1 bình thuỷ tinh hoặc bình nhựa trong suốt hình hộp chử nhật đựng nước.

1 miếng gỗ phẳng (hoặc nhựa) để làm màn hứng tia sáng.

1 nguồn sáng có thể tạo ra được chùm sáng hẹp (nên dùng bút laze để HS quan sát

tia sáng).
Hoạt động 1: Ôn lại những kiến Từng HS HIỆN TƯỢNG

thức có liên quan đến bài mới. Tìm hiểu chuẩn bị trả lời các KHÚC XẠ ÁNH

hình 40.1 SGK (4 phút) câu hỏi của GV đưa SÁNG

ra.

Giới thiệu mục tiêu chương học

Định luật truyền thẳng của

ánh sáng được phát biểu thế nào?

Có thể nhận biết được đường truyền

của những tia sáng bằng những cách nào?
Hoạt động 2: Tìm hiểu sự khúc xạ

ánh sáng từ không khí sang nước.(17 Từng HS quan sát I.HIỆN TƯỢNG

phút) hình 40.2 SGK để KHÚC XẠ ÁNH

rút ra nhận xét. SÁNG

Yêu cầu HS thực hiện mục 1 phần I Nêu được kết 1.Quan sát

luận về hiện tượng

Anh sáng truyền trong không khí, khúc xạ ánh sáng. 2.Kết luận

trong nước đã tuân theo định luật nào? Hiện tượng ánh
Hiện tượng ánh sáng truyền từ sáng truyền từ môi

không khí sang nước có tuân theo định luật trường trong suốt này

truyền thẳng của ánh sáng không? sang môi trường trong

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Từng HS đọc suốt khác bị gáy khúc

phần Một vài khái tại mặt phân cách

niệm. giữa hai môi trường,

được gọi là hiện

tượng khúc xạ ánh

sáng.
3.Một vài khái niệm

Quan sát GV 4.Thí nghiệm

GV tiến hành TN như hình tiến hành TN, thảo 5.Kết luận

40.2 SGK. Yêu cầu HS quan sát để trả lời luận nhóm để trả lời Khi tia sáng

C1, C2. C1, C2. truyền từ không khí

sang nước, góc khúc

Từng HS trả xạ nhỏ hơn góc tới.

Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: lời câu hỏi của GV

Khi tia sáng truyền từ không khí để rút ra kết luận.
sang nước, tia khúc xạ nằm trong mặt

phẳng nào? So sánh góc tới và góc khúc

xạ?

Thực hiện C3.
Hoạt động 3: Tìm hiểu sự khúc xạ

của tia sáng khi khúc xạ từ nước sang

không khí.(17 phút)Yêu cầu HS trả lời C4.
II.SỰ KHÚC XẠ

Từng HS trả lời C4. CỦA TIA SÁNG

Để nguồn sáng ở ngoài, chiếu ánh KHI TRUYỀN TỪ

sáng qua đáy bình, qua nước rồi không khí. NƯỚC SANG

Hướng dẫn HS tiến hành TN: ( như Nhóm bố trí TN KHÔNG KHÍ

SGK) như hình 40.3 SGK. 1.Dự đoán
2.Thí nghiệm

Yêu cầu một vài HS trả lời C5, C6 kiểm tra

và cho cả lớp thảo luận.Từng HS trả lời C5,

Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: C6.

Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng

nào? So sánh độ lớn góc khúc xạ với góc

tới? Thảo luận nhóm trả

lời câu hỏi của GV 3.Kết luận

để rút ra kết luận. Khi tia sáng

truyền được từ nước

sang không khí, góc

Hoạt động 4: Củng cố bài học và khúc xạ lớn hơn góc

vận dụng(5 phút) tới.Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì?

Nêu kết luận về hiện tượng khúc xạ ánh

sáng khi ánh sáng truyền từ nước vào Cá nhân suy nghĩ và

không khí và ngược lại. trả lời câu hỏi của III.VẬN DỤNG
GV.

Yêu cầu một vài HS trả lời C7, C8

và cho cả lớp thảo luận.

Cá nhân suy

nghĩ trả lời C7, C8.
4 – Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (1 phút)

Học thuộc phần ghi nhớ, khi học bài cần xem lại các thí nghiệm và liên hệ với thực tế.

Đọc kĩ các bài tập vận dụng.

Đọc mục có thể em chưa biết.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản