Giáo án Vật lý lớp 9 - Thực hành Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (Tiết 1)

Chia sẻ: vnexpress1209

Sau bài học này HS phải: - Biết được chức năng của bảng điện chính và bảng điện nhánh. - Vẽ được sơ đồ mạch điện (sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp ráp).

Nội dung Text: Giáo án Vật lý lớp 9 - Thực hành Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (Tiết 1)

 

  1. Thực hành Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (Tiết 1) I./ Mục tiêu: Sau bài học này HS phải: - Biết được chức năng của bảng điện chính và bảng điện nhánh. - Vẽ được sơ đồ mạch điện (sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp ráp). II./ Chuẩn bị: - GV: + Hồ sơ giảng dạy, đồ dùng dạy học. + Tranh vẽ hình 6.1 SGK/30 HS: + SGK, vở ghi, đọc trước phần II.1; II.2 SGK/30-32, Giấy A4. III./ Tiến trình lên lớp. 1./ ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số (1ph) 2./ Kiểm tra bài cũ: Không 3./ Bài mới.
  2. ND kiến thức cơ bản Hoạt động của GV Hoạt động của HS I./ Muc tiêu : 5ph - GV nêu mục tiêu của bài HĐ1: TH kiến thức lý (- Phần mục tiêu của bài học để hs nắm được các thuyết liên quan. học) nội dung kiến thức và kĩ - HS chú ý theo dõi GV nêu năng cần đạt được sau giờ MT để nắm được các nội thực hành này. dung KT và KN cần đạt - Kiểm tra sự chuẩn bị của được sau giờ thực hành II./ Chuẩn bị: 3ph học sinh. này. đọc trước phần II.1; II.2 - Báo cáo với Gv về sự SGK/30-32 chuẩn bị của mình. III./ Nội dung và trình tự thực hành 25ph a)Tỡm hiểu sơ đồ ? Nhắc lại KN sơ đồ nguyên - nguyên lý lý (đã được học ở lớp 8). - Quan sát và tìm hiểu sơ đồ hình 6.2. b) Vẽ sơ đồ lắp đặt ? Vẽ sơ đồ nguyên lý của
  3. mạch điện: mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 ổ - Đọc và tìm hiểu các yêu cầu Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện, 1 công tắc điều khiển và các bước khi vẽ sơ đồ lắp điện theo sơ nguyên lý một bóng đèn sợi đốt. đặt trên theo các bước ở bảng SGK/32. ? Nhắc lại KN sơ đồ lắp đặt mạch điện (đã được học ở lớp - Các Nhóm nhận nhiệm vụ. 8). - ổn định tổ chức nhóm. - Đọc nội dung phần b SGK/31 và tìm hiểu các bước C. Kết thúc. vẽ sơ đồ lắp đặt SGK/32 (10 phút ) - GV phân nhóm và giao HĐ 3: Giai đoạn kết thúc: - Báo cáo kết quả TH. định mức công việc. - Nhận xét đánh giá của - - Theo dõi và nhận xét đánh hs và gv. HĐ 3: HD kết thúc: giá KQ thực hành, rút kinh - Giáo viên cho HS tự kiểm nghiệm cho giờ TH sau tra và kiểm tra chéo về công việc thực hành. - Giáo viên tổng kết chung, nhận xét ưu khuyết điểm và lưu ý những sai sót để
  4. tránh cho bài học sau. 4. Dặn dò:(1ph) tìm hiểu trước quy trình lắp đặt mạch điện.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản