Giáo án y học " Kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh "

Chia sẻ: meoconanlau

Mục tiêu : Trình bày được khái niệm về kháng sinh. Trình bày được cơ chế tác động của kháng sinh lên tế bào vi khuẩn. Trình bày được các khái niệm đề kháng sinh. Trình bày được các cơ chế đề kháng kháng sinh của vi khuẩn và cơ chế lan truyền gene đề kháng kháng sinh

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản