Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
86
lượt xem
6
download

Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

  1. Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường; cơ quan thuế; Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá bốn mươi (40) ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian bồi thường giải phóng mặt bằng và người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính). Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định (Mức thu do hội đồng Nghị định 24/2006/NĐ- 1. Lệ phí địa chính nhân dân cấp tỉnh quy CP của C... định) (Mức thu do hội đồng Phí thẩm định cấp Nghị định 24/2006/NĐ- 2. nhân dân cấp tỉnh quy quyền sử dụng đất CP của C... định) Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở nộp 1. Bước 1 đơn xin giao đất tại Ủy ban nhân dân xã nơi có đất, - Ủy ban nhân dân xã căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của địa phương đã được xét duyệt, 2. Bước 2 lập phương án giao đất làm nhà ở gửi Hội đồng tư vấn giao đất của xã, niêm yết công khai danh sách các trường hợp được giao đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã trong thời hạn mười lăm (15)
  3. Tên bước Mô tả bước ngày làm việc, hoàn chỉnh phương án giao đất, lập hồ sơ xin giao đất gửi Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét lại hồ sơ; trường hợp đủ điều kiện thì làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa 3. Bước 3 chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường; gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; - Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ địa chính; xác minh thực địa; trình Ủy ban nhân dân huyện, 4. Bước 4 quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; - Căn cứ vào quyết định giao đất, Ủy ban nhân dân xã nơi có đất 5. Bước 5 có trách nhiệm tổ chức bàn giao đất trên thực địa, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin giao đất để làm nhà ở Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin giao đất để làm nhà ở Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản