Giao diện Wild Form FX phần 2

Chia sẻ: Lac Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
78
lượt xem
11
download

Giao diện Wild Form FX phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu tiếp theo các hiệu ứng trong Wildform fx từ hiệu ứng 40 đến 67. 40. Hiệu ứng Heavy Explode 41. Hiệu ứng Jump 42 Hiệu ứng Letter Blow 43. Hiệu ứng Letter Explode 44. Hiệu ứng Letter Flow 45. Hiệu ứng Light Blur 46. Hiệu ứng Light Explode 47. Hiệu ứng Little Nova 48. Hiệu ứng Lowscale 49. Hiệu ứng Magma Blur 50. Hiệu ứng Memory 51. Hiệu ứng Mirror 52. Hiệu ứng Nova Fade 53. Hiệu ứng Overlay 54. Hiệu ứng Planetflow 55. Hiệu ứng Points 56. Hiệu ứng Pulse 57. Hiệu ứng Quad 58. Hiệu ứng Quad Mask 59. Hiệu ứng Quad Mask2 60. Hiệu ứng Quad Spin 61. Hiệu ứng Rainbow 62. Hiệu ứng Resharp 63. Hiệu ứng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giao diện Wild Form FX phần 2

 1. GIAO DIỆN WILD FORM FX (PHẦN 2) Giới thiệu tiếp theo các hiệu ứng trong Wildform fx từ hiệu ứng 40 đến 67. 40. Hiệu ứng Heavy Explode 41. Hiệu ứng Jump 42. Hiệu ứng Letter Blow 43. Hiệu ứng Letter Explode 44. Hiệu ứng Letter Flow
 2. 45. Hiệu ứng Light Blur 46. Hiệu ứng Light Explode 47. Hiệu ứng Little Nova 48. Hiệu ứng Lowscale 49. Hiệu ứng Magma Blur
 3. 50. Hiệu ứng Memory 51. Hiệu ứng Mirror 52. Hiệu ứng Nova Fade 53. Hiệu ứng Overlay 54. Hiệu ứng Planetflow
 4. 55. Hiệu ứng Points 56. Hiệu ứng Pulse 57. Hiệu ứng Quad 58. Hiệu ứng Quad Mask 59. Hiệu ứng Quad Mask2
 5. 60. Hiệu ứng Quad Spin 61. Hiệu ứng Rainbow 62. Hiệu ứng Resharp 63. Hiệu ứng REvert 64. Hiệu ứng Rotate
 6. 65. Hiệu ứng Scale Up 66. Hiệu ứng Scan Down 67. Hiệu ứng SideFlow Bài 4 giới thiệu các hiệu ứng Silverblob, SL-Fadeup, Slideaway, Slide Up, Slip In, Something, Splatter, vv… 68. Hiệu ứng Silverblob 69. Hiệu ứng SL-Fadeup
 7. 70. Hiệu ứng Slideaway 71. Hiệu ứng Slide Up 72. Hiệu ứng Slip In 73. Hiệu ứng Something 74. Hiệu ứng Splatter
 8. 75. Hiệu ứng Spring 76. Hiệu ứng Squeeze 77. Hiệu ứng Star Fade 78. Hiệu ứng Stars 79. Hiệu ứng Stress
 9. 80. Hiệu ứng Stripping 81. Hiệu ứng ToHell 82. Hiệu ứng To Infinity 83. Hiệu ứng Tri Mask 84. Hiệu ứng Turn
 10. 85. Hiệu ứng Turn 2 86. Hiệu ứng Turn In 87. Hiệu ứng Turnout 88. Hiệu ứng Typewrite 89. Hiệu ứng Uncompress
 11. 90. Hiệu ứng Unsharp 91. Hiệu ứng Warp In 92. Hiệu ứng Wave 93. Hiệu ứng Wave 2 94. Hiệu ứng Web
 12. 95. Hiệu ứng X-Y-Scale 96. Hiệu ứng Y-Scale 97. Hiệu ứng Zoom In 98. Hiệu ứng Zoom Out 99. Hiệu ứng Zzzipp
 13. 100. Hiệu ứng Zzzipp2 Sau khi đã duyệt qua 100 hiệu ứng mà chương trình Wildform FX cung cấp, bạn lưu ý thêm các mục trong khung Settings. Nếu hộp kiểm trước chữ sync letters không được chọn: Hiệu ứng sẽ ảnh hưởng lần lượt lên từng ký tự trong văn bản và mục delay of sẽ thể hiện khoảng thời gian dừng (được tính bằng frame) của hiệu ứng trên ký tự đó. Nếu hộp kiểm trước chữ sync letters được chọn: Hiệu ứng sẽ ảnh hưởng lên toàn bộ văn bản tại cùng một thời điểm và mục delay of sẽ thể hiện khoảng thời gian dừng (được tính bằng frame) của hiệu ứng trên toàn bộ văn bản đó. Ví dụ: Giả sử gán hiệu ứng REsharp cho văn bản trong vùng Text Entry. Nếu không đánh dấu vào hộp kiểm trước chữ sync letters, bạn sẽ nhận được kết quả như hình 1. Và ngược lại sẽ nhận được kết quả như hình 2. Hình 1
 14. Hình 2 Trong màn hình làm việc của chương trình Wildform FX còn có nút Command. Khi nhấp vào nút này, bạn được cung cấp thêm 3 mục chính là SWFX, SWF, quit và các mục con của nó. SWFX chứa các mục liên quan đến việc trợ giúp chương trình. SWF chứa hai mục là preview và save as, hai mục này có tác dụng như hai nút trên khung SWF. Quit: Nhấp vào nút này để thoát khỏi màn hình làm việc của Wildform FX. SỬ DỤNG CÁC PHÍM TẮT TRONG KHUNG TEXT ENTRY. • CTRL + J: Sao chép phần văn bản đã chọn. • CTRL + K: Dán phần văn bản đã sao chép. • CTRL + L: Chọn toàn bộ văn bản. • CTRL + F: Xóa toàn bộ văn bản. Thay vì nhấn tổ hợp các phím tắt trên đây, bạn có thể thực hiện nhấp phải trên vùng văn bản và nhấp chọn lệnh Copy, Cut, Paste, Select All. • CTRL + HOME: Đưa con trỏ về đầu dòng. • CTRL + END: Đưa con trỏ về cuối dòng. • CTRL + PG UP: Đưa con trỏ về đầu trang văn bản. • CTRL + PG DN: Đưa con trỏ về cuối trang văn bản. • ENTER: Kết thúc một dòng văn bản. Như vậy, có một điểm khác biệt và cũng là lợi thế của chương trình này so với Flax là bạn có thể nhập một văn bản với số lượng ký tự không hạn chế đồng thời được phép xuống dòng khi cần thiết. Chú ý: Trong một số máy khi theo các hướng dẫn trong sách thì khi chọn Preview để xem kết quả chạy có những trường hợp trục trặc về Font chữ tiếng Việt như: • Các chữ hoa không hiển thị toàn bộ chỉ hiển thị một vài chữ • Chỉ hiển thị chữ thường • Chỉ hiển thị đúng với mộ bộ font nào khác với VNI như ABC chẳng hạn • Các lỗi khác về Font Khi gỡ bỏ và cài đặt lại chương trình vẫn bị lỗi như cũ. thường các lỗi này do một trong các trường hợp sau: Chương trình Windows bị lỗi, chương trình cài đặt bị lỗi hay là máy đã bị nhiễm Virus. Lỗi bị nhiễm Virus có xác suất cao nhất, các bạn cần phải khởi động bằng đĩa khởi động sạch (đĩa A hay đĩa CD-ROM) sau đó quyét Virus, nếu chương trình chạy tốt thì thôi. Nếu sau khi quyét Virus chương trình phá hư các file hệ thống các bạn cần phải cài lại Windows sau đó cài lại Wildform FX.
 15. Chúc bạn thành công!  
Đồng bộ tài khoản