Giáo dục đào tạo nông lâm kết hợp trong mối quan hệ với các nhân tố Kinh tế - Xã hội - Môi trường

Chia sẻ: Hoang Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
870
lượt xem
132
download

Giáo dục đào tạo nông lâm kết hợp trong mối quan hệ với các nhân tố Kinh tế - Xã hội - Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các vấn đề trong phát triển Nông lâm kết hợp (NLKH) và các khía cạnh kỹ thuật, cảnh quan, môi trường, kinh tế, xã hội, chính sách trong NLKH, và quy trình đào tạo. Thể hiện được phương thức sử dụng đất và tác động của nó, quá trình giáo dục đào tạo NLKH về kiến thức, kỹ năng liên hệ với nhiều ngành và môn học khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo dục đào tạo nông lâm kết hợp trong mối quan hệ với các nhân tố Kinh tế - Xã hội - Môi trường

 1. PGS.TS. Bảo Huy y
 2. 1. Vấn đề trong phát triển NLKH 2. 2 Các khía cạnh kỹ thuật cảnh quan môi thuật, quan, trường trong NLKH 3. Các khía cạnh kinh tế, xã hội, chính sách ế trong NLKH g 4. Phát triển chương trình đào tạo NLKH
 3. Sự thay đổi nhanh chóng phương thức sử dụng đất và tác động của nó đã thu hút sự quan tâm của các tổ chức nghiên cứu/đào tạo trong phát triển NLKH. t hát t iể NLKH Giáo dục đào đạo NLKH cung cấp các kiến thức, kỹ năng và thái độ để góp phần phát triển hệ thống nông lâm nghiệp vùng cao và thấp. ấ NLKH có mối liên hệ với nhiều ngành/môn học khác nhau như kinh tế, xã hội, chính sách, thị trường, môi trường, kỹ thuật, công ộ ị g g ỹ ậ g nghệ. Cần tiếp cận đa ngành và đặt trong một hệ thống đào tạo và phát triển. NLKH được thực hiện chủ yếu bởi người nông dân sản xuất nhỏ, vì vậy giáo dục phải gắn với thực tế; các tổ chức giáo dục cần có sự phối hợp với cơ quan quản lý, khuyến nông lâm, các tổ chức xã hội – cộng đồng, kinh doanh và nghiên cứu đồng cứu.
 4. NLKH cung cấp các sản phẩm: Thức ăn Thứ ă – an t à lương th toàn l thực, năng l ă lượng, gỗ, lâm sản ngoài gỗ…. Dịch vụ môi trường. NLKH là một chiến thuật tạo ra thu nhập, cơ hội việc làm Phát triển NLKH cần có hiểu biết về: - Hệ thống kỹ thuật, sinh thái nông lâm nghiệp - Tính đa dạng dân tộc, nhân văn, kiến thức sinh thái địa phương - Hệ thống kinh tế xã hội
 5. Kỹ thuật Kinh tế NLKH NLKH xã hội cảnh PHÂN TÍCH HIỆN quan TRẠNG VÀ NHU CẦU Chính Môi sách Thị ĐÀO TẠO NLKH Ạ trường trường t ờ Phân tích trách nhiệm, Sự tham gia của các kiến thức, kỹ năng, thái ế bên liên quan + Hệ độ, nghề nghiệp thống giáo dục gg ụ Khung Kh chương trình Đánh Hệ thống giáo dục g giá LẬP CHƯƠNG TRÌNH Mục ĐÀO TẠO NLKH tiêu Vật liệu Thực hiện, ệ , Nội Phương giám sát dung Thời gian pháp dạy Trong hệ – học Bài thóng giảng CHU TRÌNH PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NLKH
 6. Kỹ thuật Kinh tế NLKH NLKH xã hội cảnh PHÂN TÍCH HIỆN quan TRẠNG VÀ NHU CẦU Chính Môi sách Thị ĐÀO TẠO NLKH Ạ trường trường t ờ Phân tích trách nhiệm, Sự tham gia của các kiến thức, kỹ năng, thái ế bên liên quan + Hệ độ, nghề nghiệp thống giáo dục gg ụ Khung Kh chương trình Đánh Hệ thống giáo dục g giá LẬP CHƯƠNG TRÌNH Mục ĐÀO TẠO NLKH tiêu Vật liệu Thực hiện, ệ , Nội Phương giám sát dung Thời gian pháp dạy Trong hệ – học Bài thóng giảng CHU TRÌNH PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NLKH
 7. Thời tiết, tiết Ánh khí hậu: sáng Nhiệt độ, P, Địa hình hình, gió Cây lâu Vật nuôi dốc năm Đất, dinh Cây hoa Nước dưỡng g màu Sâu bệnh Vi sinh vật hại đất Quá trình lý sinh trong hệ thống Vòng quay dinh dưỡng, nước và khả năng duy trì đất Quan hệ tích cực – tiêu cực của các bộ phận và đối với ủ ố ánh sáng, nước, dinh dưỡng, …
 8. NLKH ở mức cảnh quan: Sự kết hợp giữa các hệ sinh thái: Rừng – Đồng ruộng – Ngập nước – Đất cao, … Sự kế tiếp và tương tác giữa hệ thống canh tác vùng núi – vùng biển thông qua di chuyển nước, đất, … Đào tạo: Đà t Phân tích được tác động, tương tác bên trong và bên ò i ủ h bê ngòai của phương thức sử d thứ ử dụng đất Phát triển các chính sách để kiểm soát các tác động trong quản lý sử dụng tài nguyên lý,
 9. Vấn đề sử dụng đất, nước, rừng ở vùng nhiệt đới: Nương rẫy: giảm che phủ rừng - gây khí phát thải, thay đổi khí hậu Thoái hóa đất nhanh chóng Mất cân bằng nước Suy iả đ d S giảm đa dạng sinh h i h học Dịch bệnh Phương thức NLKH có thể làm giảm bớt hoặc thay th đổi các xu h ớ t ê á hướng trên Dịch vụ môi trường được chi trả: RDDL Thủy lợi, thủy điện ……….
 10. Đào tạo: Phân tích Phâ tí h nguyên nhân của th đổi sử d ê hâ ủ thay ử dụng đất Các quy ước quốc tế về thay đổi khí hậu, bảo ố ế ề ổ tồn đa dạng sinh học, quản lý lưu vực – mối liên kết với hệ thống NLKH? ế ố Vai trò của NLKH với chức năng môi trường g g được chi trả?
 11. Kỹ thuật Kinh tế NLKH NLKH xã hội cảnh PHÂN TÍCH HIỆN quan TRẠNG VÀ NHU CẦU Chính Môi sách Thị ĐÀO TẠO NLKH Ạ trường trường t ờ Phân tích trách nhiệm, Sự tham gia của các kiến thức, kỹ năng, thái ế bên liên quan + Hệ độ, nghề nghiệp thống giáo dục gg ụ Khung Kh chương trình Đánh Hệ thống giáo dục g giá LẬP CHƯƠNG TRÌNH Mục ĐÀO TẠO NLKH tiêu Vật liệu Thực hiện, ệ , Nội Phương giám sát dung Thời gian pháp dạy Trong hệ – học Bài thóng giảng CHU TRÌNH PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NLKH
 12. Đây là những vấn đề then chốt trong hệ thống NLKH Vấn đề kinh tế sẽ xác định giá trị cơ bản và tính khả thi của NLKH Cần phân tích kinh tế NLKH. Nhân tố xã hội là quan trọng trong phát triển NLKH: Sở hữu đất đai, Lao động, Khả năng thị trường, Giới và v v v.v…. Tri thức bản địa cũng là một nhân tố quyết định, lựa chọn NLKH Thay đổi nhận thức xã hội và lựa chọn phương thức sản xuất mới là vấn đề của NLKH!, Sự chấp nhận
 13. Tổ chức: Phạm vi tổ chức là yếu tố cần thiết để quản lý tài nguyên thiên nhiên và NLKH. NLKH Tổ chức bao gồm các cấp độ: Quốc tế, quốc gia, tỉnh, h ệ xã, hứ b ồ á ấ độ Q ố tế ố i tỉ h huyện, ã thôn làng Sự quản lý của chính phủ theo mức độ khác nhau ở từng cấp: Quốc gia – xã, thôn Đào tạo: Phân tích chức năng vai trò của tổ chức trong quản lý đất đai! Chính sách và khung luật pháp là vấn đề mấu chốt trong quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, vì vậy trong đào tạo: Giới thiệu luật, chính sách, chương trình liên quan đến tài nguyên Phân tích chính sách! Cải tiến chính sách cho phát triển NLKH: ▪ Sử dụng đất ▪ Sử dụng nước ▪ g Chi trả môi trường ▪ Vv. …
 14. Phát triển NLKH tiên tiến phải bảo đảm 2 chiều, trong đó thảo luận, thu hút sự tham gia ả của người dân địa phương là nhiệm vụ quan trọng: Thiết kế hệ thống kỹ thuật NLKH có sự tham gia Phát triển công nghệ, thử nghiệm, phổ biến có sự tham gia Giám sát, đánh giá có sự tham gia sát
 15. Kỹ thuật Kinh tế NLKH NLKH xã hội cảnh PHÂN TÍCH HIỆN quan TRẠNG VÀ NHU CẦU Chính Môi sách Thị ĐÀO TẠO NLKH Ạ trường trường t ờ Phân tích trách nhiệm, Sự tham gia của các kiến thức, kỹ năng, thái ế bên liên quan + Hệ độ, nghề nghiệp thống giáo dục gg ụ Khung Kh chương trình Đánh Hệ thống giáo dục g giá LẬP CHƯƠNG TRÌNH Mục ĐÀO TẠO NLKH tiêu Vật liệu Thực hiện, ệ , Nội Phương giám sát dung Thời gian pháp dạy Trong hệ – học Bài thóng giảng
 16. Phát triển chương trình đào tạo ngành NLKH: Có tính hệ thống, Quan hệ đa ngành Có tính liên thông Phát triển môn học NLKH trong ngành Lâm nghiệp, nghiệp Nông nghiệp Quản lý tài nguyên: nghiệp, Làm một bộ phận kiến thức/kỹ năng trong hệ thống ngành đào tạo Độc lập tương đối và cũng có tính hệ thống trong phát triển NLKH trong mối tương quan với các khía khí cạnh Ki h tế - Xã hội – Môi t ờ h Kinh trường.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản