Giáo dục dưới thời Nguyễn Thứ Ba, 15/02/2011, 02:29 CH | Lượt xem: 377 Trong một

Chia sẻ: phalinh2

Giáo dục dưới thời Nguyễn Thứ Ba, 15/02/2011, 02:29 CH | Lượt xem: 377 Trong một thời gian dài, giáo dục khoa cử phong kiến đã đào tạo những bậc hiền tài đóng góp lớn lao vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta cùng xem những bức ảnh sau góp phần hiểu thêm tình hình giáo dục thời Nguyễn - triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam Một thầy đồ đang dạy học Nuôi thầy dạy tại nhà Một nho sĩ Một thầy đồ khác ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản