GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC (LỚP MỘT)

Chia sẻ: mymy_0604

Là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống( Có nghĩa là biến cái biết thành cái làm trong thực tế cuộc sống một cách tích cực nhất) - Kỹ năng sống là những kỹ năng tâm lí- xã hội cơ bản giúp cho con người tồn tại và thích ứng, giúp cho con người vững vàng trước cuộc sống có nhiều thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội trong thực tại....

Nội dung Text: GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC (LỚP MỘT)

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC
(LỚP MỘT)
I/các quan niệm về kỹ năng sống:
1/Thế nào là kỹ năng sống?
- Là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp với
những người khác và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống
của cuộc sống( Có nghĩa là biến cái biết thành cái làm trong thực tế cuộc sống một
cách tích cực nhất)
- Kỹ năng sống là những kỹ năng tâm lí- xã hội cơ bản giúp cho con người tồn tại
và thích ứng, giúp cho con người vững vàng trước cuộc sống có nhiều thách thức
nhưng cũng có nhiều cơ hội trong thực tại.
2/ Kỹ năng sống có thể hình thành tự nhiên, học được từ những trải nghiệm của
cuộc sống và do giáo dục mà có, chính cuộc đời trải nghiệm, va vấp , thành công,
thất bại giúp con người có được bài học quý giá về kỹ năng sống, tuy nhiên nếu
được dạy dỗ từ sớm, con người sẽ rút ngắn thời gian học hỏi, trải nghiệm, sẽ
thành công hơn.
3/Kỹ năng sống cần cho suốt cả cuộc đời và luôn luôn được bổ sung,nâng cấp để
phù hợp với sự thay đổi của cuộc sống biến động, người trưởng thành cũng cần
học kỹ năng sống.
II/ Phân loại kỹ năng sống:
- Có nhiều cách phân loại kỹ năng sống
a/Dựa vào môi trường sống:
- KNS tại trường học
- KNS tại gia đình
- KNS tại nơi làm việc( Đ/V học sinh là trường học, lớp học)
b/Dựa vào các lĩnh vực tâm lí:
- KN nhận thức
- KN xã hội
- KN quản lí bản thân
III/Trong các chương trình giáo dục KNS cho trẻ( 6 tuổi đến 15 tuổi)
- Người ta thường nhắc đến những nhóm KNS sau đây:
1/Nhóm KN nhận thức:
- Nhận thức bản thân
- Xây dựng kế hoạch
- Xác định điểm mạnh, điểm yếu của bản thân
- Khắc phục khó khăn để đạt mục đích
- Tư duy tích cực và tư duy sáng tạo
2/Nhóm kỹ năng xã hội:
- Kn giao tiếp bằng ngôn ngữ
- KN giao tiếp không lời
- KN thuyết trình và nói được trước đám đông
- KN diễn đạt cảm xúc, phản hồi
- KN từ chối
- KN hợp tác
- KN làm việc nhóm
- KN vận động và gây ảnh hưởng
- KN ra quyết định
3/Nhóm KN quản lý bản thân:
- KN làm chủ cảm xúc
- KN phòng chống stress
- KN vượt qua sợ hãi, lo lắng
- KN khắc phục sự tức giận
- KN quản lý thời gian
- KN nghỉ ngơi tích cực
- KN giải trí lành mạnh
IV/ Ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường:
1/KNS thúc đẩy sự phát triển của cá nhân và xã hội.
- KNS chính là những nhịp cầu giúp con người biến kiến thức thành thái
độ, hành vi và thói quen tích cực, lành mạnh.
- GDKNS sẽ thúc đẩy những hành vi mang tính xã hội tích cực, giúp nâng cao
chất lượng cuộc sống, giải quyết nhu cầu và quyền con người, quyền công
dân được ghi trong pháp luật Việt Nam và quốc tế.
2/Giáo dục KNS là yêu cầu cấp thiết đối với thế hệ trẻ:
- Vì các em là những chủ nhân tương lai của đất nước.
- Lứa tuổi Hs là lứa tuổi đang hình thành giá trị nhân cách, nếu không có KNS
các em sẽ không thực hiện tốt trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng
đồng và đất nước.
3/Giáo dục KNS nhằm thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông:
- Đảng ta xác định con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển
xã hội.
- Giáo dục KNS cho học sinh với bản chất là hình thành và phát triển cho các
em khả năng làm chủ bản thân, khả năng ứng xử phù hợp với những người
khác và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực phù hợp trước các tình huống
của cuộc sống, rõ ràng là phù hợp với mục tiêu GD phổ thông và rất cần
thiết để đáp ứng yêu cầu đổi mới GD phổ thông.
4/Giáo dục KNS trong nhà trường là xu thế chung của nhiều nước trên thế
giới:
- Hiện nay đã có hơn 155 nước trên thế giới đã quan tâm đến việc đưa KNS
vào nhà trường, trong đó có 143 nước đã đưa vào chình khóa.
- Việc giáo dục KNS cho học sinh ở các nước được thực hiện theo 3 hình thức
+ KNS là một môn học riêng biệt.
+ KNS được tích hợp vào một vài môn học chính.
+ KNS được tích hợp vào nhiều hoặc tất cả các môn học trong chương trình.
V/ Mục tiêu giáo dục KNS trong môn đạo đức:
1/ Khái niệm đạo đức( Có nhiều cách hiểu khác nhau)
+Đạo đức là những việc làm tốt đẹp có giá trị được xã hội và cộng đồng chấp
nhận, đạo đức là một mặt của nhân cách, là những chuẩn mực, hành vi đạo đức.
2/Mục tiêu: Giúp cho học sinh
- Bước đầu giúp các em biết sống và ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ.
- Sống tích cực, chủ động, có mục đích, có kế hoạch, để rèn luyện trở thành học
sinh ngoan, công dân tốt của xã hội.
VI/ Mô hình dạy và học kỹ nằng sống:
- Có 4 giai đoạn dạy và học KNS
1/Giai đoạn 1: Khám phá
- Tìm hiểu kỹ năng hiểu biết của người học về những việc hoặc sự kiện diễn ra
trong cuộc sống.
2/ Giai đoạn 2: Kết nối
- Giới thiệu thông tin, kiến thức và kỹ năng mới thông qua việc tạo “cầu nối” liên
kết giữa cái “ đã biết” và “ chưa biết”.
3/Giai đoạn 3: Vận dụng.
- Tạo cơ hội cho người học vận dụng KT và KN mới học vào hoàn cảnh, điều kiện
có ý nghĩa.
4/Giai đoạn 4: Thực hành.
- Nâng cao hơn mức độ vận dụng KT và KN
- Điều chỉnh những hiểu biết và kỹ năng còn sai lệch.
- Luyện tập thành kỹ năng.
ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC
LỚP 1
PP/KĨ THUẬT
TÊN BÀI DẠY CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC DH TÍCH CỰC
CÓ THỂ XỬ
DỤNG
- KN tự giới thiệu về bản thân. - Tổ chức trò
Bài 1: Em là - KN thể hiện sự tự tin trước đám đông. chơi
học sinh lớp - KN lắng nghe tích cực. - Thảo luận
Một - KN trình bày suy nghĩ/ ý tưởng về ngày đầu nhóm
tiên đo học, về trường, lớp, thầy giáo, cô - Động não
gióa, bạn bè. - Trình bày 1
phút.
- KN giới thiệu về những người thân trong -Thảo luận
gia đình. nhóm.
Bài 4: Gia đình - KN giao tiếp/ ứng xử với những người trong - Đóng vai.
em. gia đình. - Xử lí tình
- KN ra quyết định và giải quyết vấn đề để huống.
thể hiện lòng kính yêu đối với ông bà, cha
mẹ.
- KN giao tiếp / ứng xử với anh, chị, em trong - Thảo luận
Bài 5: Lễ phép gia đình. nhóm
với anh chị, - KN ra quyết địnhvà giải quyết vấn đề để - Đóng vai
nhường nhịn thể hiện lễ phép với anh chị, nhường nhịn em -Xử lí tình
em nhỏ. nhỏ. huống.

- KN giải quyết vấn đề để đi học đều và - Thảo luận
Bài 7: Đi học đúng giờ. nhóm
đều và đúng - KN quản lí thời gian để đi học đều và đúng - Động não
giờ. giờ. - Xử lí tình
huống

-Kĩ năng giao tiếp, ứng xử lễ phép với thầy - Thảo luận
Bài 9: Lễ phép giáo, cô giáo. nhóm
với thầy giáo, - Đóng vai
cô giáo - Tổ chức trò
chơi
- Trình bày 1 phút
- Kĩ năng thể hiện sự tự tin, tự trọng trong - Trò chơi
Bài 10: Em và quan hệ với bạn bè. - Thảo luận
các bạn. - Kĩ năng giao tiếp , ứng xử với bạn bè nhóm
- Kĩ năng thể hiện sự cảm thông với bạn bè. - Động não.
- Kĩ năng phê phán, đánh giá những hành vi cư
xử chưa tốt với bạn bè.
- Kĩ năng an toàn khi đi bộ. - Trò chơi
Bài 11: Đi bộ - Kĩ năng phê phán, đánh giá những hành vi đi - Thảo luận
đúng qui định bộ không đúng qui định. nhóm
Động não

- Kĩ năng gioa tiếp , ứng xử với moin người, - Trò chơi
Bài 12: Cảm ơn biết cảm ơn, xin lỗi phù hợp trong từng tình - Thảo luận
và xin lỗi. huống cụ thể. nhóm
- Đóng vai, xử lí
tình huống
- Động não.
- Kĩ năng giao tiếp, ứng xử với mọi người, - Trò chơi
Bài 13: Chào biết chào hỏi khi gặp gỡ và tạm biệt khi chia - Thảo luận
hỏi và tạm biệt. tay nhóm
- Đóng vai, xử lí
tình huống.
- Động não.
- Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề - Thảo luận
Bài 14: Bảo vệ trong tình huống để bảo vệ cây và hoa nơi nhóm
hoa và cây nơi công cộng. - Động não
công cộng. - Kĩ năng tư duy phê phán những hành vi phá - Xử lí tình
hoại cây hoa nơi công cộng. huống.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản