Giáo hóa học lớp 12 cơ bản - Tiết 8: SACCAROZƠ , TINH BỘT V XENLULOZƠ

Chia sẻ: phalinh11

Giáo Kiến thức: Giúp HS biết cấu tạo và tính chất điển hình của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. 2.Kĩ năng: - So sánh nhận dạng saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. - Viết cc PTHH minh hoạ cho tính chất hố học của cc hợp chất trn. - Giải các bài tập về saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. 3. Thái độ: HS nhận thức được tầm quan trọng của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ trong cuộc sống.

Nội dung Text: Giáo hóa học lớp 12 cơ bản - Tiết 8: SACCAROZƠ , TINH BỘT V XENLULOZƠ

Giáo hóa học lớp 12 cơ bản - Tiết 8:

SACCAROZƠ , TINH BỘT V XENLULOZƠ

I. MỤC TIU:

1.Kiến thức: Giúp HS biết cấu tạo và tính chất điển hình
của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

2.Kĩ năng:

- So sánh nhận dạng saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

- Viết cc PTHH minh hoạ cho tính chất hố học của cc hợp
chất trn.

- Giải các bài tập về saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

3. Thái độ: HS nhận thức được tầm quan trọng của
saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ trong cuộc sống.

II. CHUẨN BỊ:

1. Dụng cụ: Ống nghiệm, ống nhỏ giọt.

2. Hố chất: Dung dịch I2, các mẫu saccarozơ, tinh bột và
xenlulozơ.

3.Các sơ đồ, hình vẻ, tranh ảnh cĩ lin quan đến nội dung bài
học.
III. TIẾN TRÌNH BY DẠY:

Trình by tính chất hố học của
1.Kiểm tra bi cũ:
saccarozơ. Viết cc PTHH của phản ứng.

2.Bi mới: B i 6: SACCAROZƠ , TINH BỘT V
XENLULOZƠ (t2)HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1 II – TINH BỘT

GV cho HS quan st mẫu tinh bột. 1.Tính chất vật lí: Chất rắn, ở dạng
bột, vô định hình, mu trắng, khơng
HS quan st, lin hệ thực tế, nghin
tan trong nước lanh. Trong nước
cứu SGK cho biết tính chất vật lí
nóng, hạt tinh bột sẽ ngậm nước và
của tinh bột.
trương phồng lên tạo thành dung
dịch keo, gọi là hồ tinh bột.

Hoạt động 2 2. Cấu trc phn tử

-Thuộc loại polisaccarit, phn tử
gồm nhiều mắt xích -glucozơ C6H-
lin kết với nhau.
10O5
HS nghin cứu SGK v cho biết cấu
trc phn tử của tinh bột. CTPT : (C6H10O5)n

-Cc mắt xích lin kết với nhau tạo
thnh 2 dạng:

Gv cho hs nu đặc điểm cấu tạo của - Amilozơ: Dạng mạch lị xo khơng
phn nhnh, được tạo bởi lk giữa cc
Amilozơ?
gốc -glucozơ dạng C1—O—C4 (gọi
l lk -1,4-glicozit) cĩ phn tử khối lớn
(~200.000).
Gv cho hs nu đặc điểm cấu tạo của - Amilopectin: Dạng mạch lị xo
amilopectin? phn nhnh(mạng khơng gian) được
tạo bởi lk giữa cc gốc -glucozơ
dạng C1—O—C4 v C1—O—
C6(-1,6-glicozit)

-Tinh bột được tạo thành trong cây
xanh nhờ qu trình quang hợp.
Hy viết qu trình quang hợp?

H2O, as
CO 2 C 6 H 12 O 6 ( C 6H 1 0O 5) n
dieäp luïc
glucoz ô tinh boät
Hoạt động 3 3. Tính chất hố học

HS nghin cứu SGK v cho biết điều a. Phản ứng thuỷ phn
kiện xảy ra phản ứng thuỷ phân H +, t0
(C 6 H 10 O 5 ) n + nH 2 O nC 6H 1 2O 6
tinh bột. Viết PTHH của phản ứng.

b. Phản ứng mu với iot

Hồ tinh bột + dd I2 → hợp chất mu
xanh.
GV biểu diễn thí nghiệm hồ tinh
bột + dung dịch I2. → nhận biết hồ tinh bột

Giải thích: Do cấu tạo ở dạng xoắn,
HS quan sát hiện tượng, nhận xét.
cĩ lỗ rỗng, tinh bột hấp thụ iot cho
GV cĩ thể giải thích thm sự tạo
mu xanh lục.
thnh hợp chất a\mu xanh.

4. Ứng dụng

- Là chất dinh dưỡng cơ bản cho
người và một số động vật.
Hoạt động 4
- Trong công nghiệp, tinh bột được
HS nghiên cứu SGK để biết các
ứng dụng của tinh bột cũng như sự dùng để sản xuất bánh kẹo và hồ
chuyển hoá tinh bột trong cơ thể dán.
người. - Trong cơ thể người, tinh bột bị
thuỷ phân thành glucozơ nhờ các
enzim trong nước bọt và ruột non.
Phần lớn glucozơ được hấp thụ trực
tiếp qua thành ruột và đi vào máu
nuôi cơ thể ; phần cịn dư được
chuyển về gan. Ở gan, glucozơ
được tổng hợp lai nhờ enzim thành
glicogen dự trữ cho cơ thể.

IV. CỦNG CỐ:

1. Miếng chuối xanh tc dụng với dung dịch I2 cho màu
xanh. Nước ép quả chuối chín cho phản ứng tráng bạc. Hy
giải thích 2 hiện tượng nói trên ?

2. Viết PTHH của cc phản ứng thực hiện dy chuyển hố
sau :

Khí cacbonic → Tinh bột → Glucozơ → Ancol etylic

Gọi tn cc phản ứng.

3. Cho hs lm bi tập 6 SGK – T34

V. DẶN DỊ
1. Bài tập về nhà: Các bài tập trong SGK có liên quan đến
phần tinh bột.

2. Xem trước phần XENLULOZO
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản