Giao thoa ánh sáng

Chia sẻ: xuantruong

Người ta thường nói về giao thoa ánh sáng như là hiện tượng khi chồng chập hai sóng ánh sáng mà kết quả thu được không phải là tổng cường độ sáng của hai nguồn mà là một phân bố năng lượng ánh sáng theo không gian. Tuy nhiên hàng ngày chúng ta vẫn quan sát thấy rằng độ rọi do hai hay nhiều nguồn sáng bằng tổng độ rọi do từng nguồn sáng một. Nảy ra câu hỏi là: tại sao chúng ta không quan sát thấy hiện tượng giao thoa ánh sáng ở những thí nghiệm như...

Nội dung Text: Giao thoa ánh sáng

TẠP CHÍ HTTP://WWW.VATLYVIETNAM.ORGGIAO THOA ÁNH SÁNG
Nguyễn Minh Huệ*
Bài viết được dịch từ bài viết của В.Можаев đăng trên tạp chí Kvant số 6 năm 2006

(Có thể tham khảo bài viết tại http://www.vatlyvietnam.org/forum/showthread.php?t=1395)

Người ta thường nói về giao thoa ánh sáng như là hiện tượng khi chồng chập hai sóng ánh sáng mà kết quả thu được không
phải là tổng cường độ sáng của hai nguồn mà là một phân bố năng lượng ánh sáng theo không gian. Tuy nhiên hàng ngày
chúng ta vẫn quan sát thấy rằng độ rọi do hai hay nhiều nguồn sáng bằng tổng độ rọi do từng nguồn sáng một. Nảy ra câu hỏi là:
tại sao chúng ta không quan sát thấy hiện tượng giao thoa ánh sáng ở những thí nghiệm như vậy. Và bây giờ chúng cùng trả lời
câu hỏi này.

I. MỞ ĐẦU tế sóng đơn sắc (có bước sóng xác định và duy nhất) không
tồn tại mà chỉ là một khái niệm toán học đơn thuần. Thực tế
Điều kiện để hai sóng có cùng tần số có thể giao thoa được
sóng có bước sóng nằm trong một khoảng Δλ quanh bước
với nhau là sự kết hợp của chúng. Đây là một khái niệm quan
sóng λ. Khi mà Δλ >d). Hãy xác định độ rộng của vân giao = m.2π (2.7)
thoa trên màn, nếu như biết rằng bước sóng ánh sáng bằng λ.
λ
Ở đây m là các số nguyên. Từ đó ta thu được độ rộng của
Chúng ta sẽ cùng xác định phân bố cường độ (độ rọi) của
vân giao thoa sẽ là:
ánh sáng trên màn dọc theo trục OY (hình 1). Chọn một điểm
λ λL
có toạn độ y bất kỳ trên màn. Xem như nguồn sáng có cùng δ = ym+1 − ym = = (2.8)
độ sáng và hiệu quang trình xem như rất nhỏ r2 –r1
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản