Giao thức ICMP

Chia sẻ: daohuongthon

Thuật ngữ ICMP được viết tắt bởi Internetwork Control Message Protocol là một giao thức hoạt động trên layer 2 - Internetwork trong mô hình TCP/IP hoặc layer 3 - Network trong mô hình OSI cho phép kiểm tra và xác định lỗi của Layer 3 Internetwork trong mô hình TCP/IP bằng cách định nghĩa ra các loại thông điệp có thể sử dụng để xác định xem mạng hiện tại có thể truyền được gói tin hay không Trong thực tế, ICMP cần các thành phần của mọi gói tin IP để có thể hoạt động được. - Thỉnh...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản