GIÁO TRÌNH: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT - SỰ HẤP PHỤ

Chia sẻ: thiuyen12

Hấp thụ là sự tích lũy chất trên bề mặt phân cách các pha. Chất có trên bề mặt, trên đó xảy ra sự hấp thụ được gọi là chất hấp phụ. Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành hóa lý - Giáo trình hóa lý do giảng viên các trường đại học biên soạn giúp củng cố và nâng cao kiến thức cho người học.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT - SỰ HẤP PHỤ

 

  1. ---------- GIÁO TRÌNH CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT - SỰ HẤP PHỤ
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản