Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

GIÁO TRÌNH: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT - SỰ HẤP PHỤ

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 49 trang

0
338
lượt xem
122
download

Hấp thụ là sự tích lũy chất trên bề mặt phân cách các pha. Chất có trên bề mặt, trên đó xảy ra sự hấp thụ được gọi là chất hấp phụ. Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành hóa lý - Giáo trình hóa lý do giảng viên các trường đại học biên soạn giúp củng cố và nâng cao kiến thức cho người học.

GIÁO TRÌNH: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT - SỰ HẤP PHỤ
Nội dung Text

  1. ---------- GIÁO TRÌNH CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT - SỰ HẤP PHỤ
Đồng bộ tài khoản