Giáo trình cấp thoát nước

Chia sẻ: chuyentinhfacebook

Hệ thống cấp nước là tập hợp các công trình kỹ thuật dùng để thu, xử lý, dự trữ, điều hòa vận chuyển và phân phối nước đến các đối tượng sử dụng. Theeo đối tượng sử dụng nước hệ thống cấp nước đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, đường sắt.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản