Giáo trình cắt may - Triệu Thị Chơi

Chia sẻ: kongcom

Dài á: từ chân cổ sau đến môn, dài ngắn tùy thích. Trung bình hạ eo độ 20 - 25 cm (hoặc ngang mắt cá tay). Ngang vai: từ đầu vai bên trái san đầu vai bên phải. Dài tay: tay ngắn: từ đầu vai đến khoảng giữa đầu vai và cùi chỏ + 2 - 3 cm. Dài tay: tay ngắn: từ đầu vai đến khoảng giữa đầu vai và cùi chỏ +2 - 3cm.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo trình cắt may - Triệu Thị Chơi

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản