Giáo trình Chăn nuôi trâu bò (ĐH Nông nghiệp I HN) - Tài liệu tham khảo

Chia sẻ: Le Quang Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
836
lượt xem
241
download

Giáo trình Chăn nuôi trâu bò (ĐH Nông nghiệp I HN) - Tài liệu tham khảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhan đề: Chăn nuôi Trâu Bò Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Xuân Trạch Chuyên ngành: Chăn nuôi Nguồn phát hành: Trường ĐH Nông Nghiệp Hà nội Sơ lược: Giáo trình Chăn nuôi trâu bò này nhằm cung cấp cho sinh viên đại học ngành chăn nuôi những kiến thức chuyên khoa về chăn nuôi trâu và bò......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Chăn nuôi trâu bò (ĐH Nông nghiệp I HN) - Tài liệu tham khảo

  1. MÔ TẢ TÀI LIỆU Nhan đề: Chăn nuôi Trâu Bò Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Xuân Trạch Chuyên ngành: Chăn nuôi Nguồn phát hành: Trường ĐH Nông Nghiệp Hà nội Sơ lược: Giáo trình Chăn nuôi trâu bò này nhằm cung cấp cho sinh viên đại học ngành chăn nuôi những kiến thức chuyên khoa về chăn nuôi trâu và bò. Phát triển chăn nuôi trâu bò, đặc biệt là ở nước ta, phải biết khai thác tối đa những ưu thế sinh học đặc thù của hai loài gia súc nhai lại này nhằm tận dụng được tốt nhất những tiềm năng sẵn có tại chỗ để đảm bảo tính bền vững cao cả về mặt kinh tế và môi trường sinh thái. Chăn nuôi trâu bò một cách khoa học, có tính hệ thống và bền vững là mục tiêu chính mà giáo trình này muốn trang bị cho sinh viên. Yêu cầu đối với sinh viên trước khi học vào học phần này là đã học xong các học phần cơ sở của ngành, đặc biệt là đã nắm vững được các kiến thức về hoá sinh động vật, sinh lý học vật nuôi, di truyền-giống và dinh dưỡng gia súc. Ngoài giáo trình này, để nắm vững và sâu hơn các kiến thức về chăn nuôi trâu bò sinh viên nên đọc thêm các tài liệu tham khảo chính đã được liệt kê ở cuối giáo trình, đặc biệt là những tài liệu tiếng Việt số 10, 11, 12, 17 và 30. Hơn nữa, sinh viên phải tham gia đầy đủ và viết tường trình các bài thực tập trong phòng thí nghiệm và thực tập giáo trình để củng cố kiến thức, luyện tập kỹ năng chuyên môn và giải quyết các tình huống trong thực tiễn sản xuất. Tài liệu tham khảo : 1. Chenost M. and Kayouli C. (1997) Roughage Utilization in Warm Climates. FAO Animal and Health Paper 135. Rome. 2. Đinh Văn Cải, Nguyễn Quốc Đạt, Bùi Thế Đức, Nguyễn Hoài Hương, Lê Hà Châu, Nguyễn Văn Liêm (1995) Nuôi bò sữa. NXB Nông nghiệp-Tp Hồ Chí Minh. 3. Hafer, E. S. E. (1993) Reproduction in farm animals (6th Ed.). Lea & Febiger. Philadelphia. 526 pp. 4. Hoàng Kim Giao, Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Xuân Trạch, Phùng Quốc Quảng, Trương Văn Dung, Nguyễn Văn Kiểm, Bùi Quang Tuấn, Phạm Kim Cương, Tăng Xuân Lưu (2005) Cẩm nang chăn nuôi bò sữa. NXB Nông nghiệp-Hà Nội. 5. Hội chăn nuôi Việt Nam (2001) Cẩm nang chăn nuôi gia súc gia cầm Tập 3 (Phần chăn nuôi trâu và bò). NXB Nông nghiệp-Hà Nội. 6. Lê Viết Ly (chủ biên) (1995) Nuôi bò thịt và những kết quả nghiên cứu bước đầu ở Việt Nam. NXB Nông nghiệp-Hà Nội. 7. Mai Văn Sánh và Lê Viết Ly (2004) Sổ tay chăn nuôi trâu bò cày kéo. NXB Nông nghiệp-Hà Nội.
  2. 8. McDonald P., Adwards R.A., Greenhagh J.F.D. and Morgan C.A. (2002) Animal Nutrition (6th Ed.). Longman. 9. Nguyễn Trọng Tiến, Nguyễn Xuân Trạch, Mai Thị Thơm và Lê Văn Ban (2001) Giáo trình chăn nuôi trâu bò. NXB Nông nghiệp-Hà Nội. 10. Nguyễn Xuân Trạch (2003, 2004, 2005) Chăn nuôi bò sinh sản. NXB Nông nghiệp-Hà Nội. 11. Nguyễn Xuân Trạch (2003, 2004, 2005) Sử dụng phụ phẩm nông nghiệp nuôi gia súc nhai lại. NXB Nông nghiệp-Hà Nội. 12. Nguyễn Xuân Trạch và Mai Thị Thơm (2004) Giáo trình chăn nuôi trâu bò (Cao học). NXB Nông nghiệp-Hà Nội. 13. Nguyễn Tấn Anh và Nguyễn Văn Hoan (2000) Giáo trình Sinh lý sinh sản gia súc (Cao học). NXB Nông nghiệp-Hà Nội. 14. Nguyễn Văn Thưởng (1999) Kỹ thuật nuôi bò sữa, bò thịt ở gia đình. NXB Nông nghiệp-Hà Nội. 15. Orskov E. R. (1994) Recent advances in understanding of microbial transformation in ruminants. Livestock Production Science 39: 53-60. 16. Orskov E. R. (1998) Feed evaluation with emphasis on fibrous roughages and fluctuating supply of nutrients: A review. Small Ruminant Research 28: 1-8. 17. Orskov E. R. (2005) Nuôi dưỡng gia súc nhai lại: Những nguyên lý cơ bản và thực hành. NXB Nông nghiệp-Hà Nội. 18. Orskov E. R. and M. Ryle (1990) Energy nutrition in ruminants. Elsevier. 19. Owen J. (1995) Cattle Feeding. Farming Press. United Kingdom. 20. Philips C. J. C. (2001) Principles of Cattle Feeding. CABI Publishing. 21. Phùng Quốc Quảng và Nguyễn Xuân Trạch (2002) Khai thác sữa năng suất- chất lượng-vệ sinh. NXB Nông nghiệp-Hà Nội. 22. Phùng Quốc Quảng và Nguyễn Xuân Trạch (2003) Thức ăn và nuôi dưỡng bò sữa. NXB Nông nghiệp- Hà Nội. 23. Pozy P. và Vũ Chí Cương (2002) Phương pháp tính nhu cầu dinh dưỡng cho bò và giá trị dinh dưỡng của thức ăn ở miền Bắc Việt Nam. NXB Nông nghiệp-Hà Nội. 24. Pozy P., D. Dehareng và Vũ Chí Cương (2002) Nuôi dưỡng bò ở miền Bắc Việt Nam: Nhu cầu dinh dưỡng của bò và giá trị dinh dưỡng của thức ăn. NXB Nông nghiệp- Hà Nội. 25. Preston T. A. (1995) Tropical animal feeding - A manual for research worker. FAO animal production and health paper 126. Rome. 26. Preston T. R. and R. A. Leng (1987) Matching ruminant production systems with available resources in the tropics and subtropics. PENAMBUL Books Ltd. Armidale. NSW. Australia.
  3. 27. Theodorou M. K. and France J. (ed.) (2000) Feeding Systems and Feed Evaluation Models.CABI Publishing. 28. Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002) Giáo trình Sinh sản gia súc. NXB Nông nghiệp-Hà Nội. 29. Van Soest P. J. (1994) Nutritional Ecology of the Ruminant (2nd ed.). Cornell University Press. Ithaca and London. 30. Vũ Chí Cương và Nguyễn Xuân Trạch (chủ biên) (2005) Nâng cao các kỹ năng về di truyền, sinh sản và lai tạo giống bò thịt nhiệt đới. NXB Nông nghiệp- Hà Nội.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản