Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 18: Bài 12: SỐ THỰC

Chia sẻ: phalinh7

Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 18: BàMục đích yêu cầu: - Học sinh biết được số thực chính là tên gọi chung của số hữu tỉ và số vô tỉ. Biết được biễu diễn thập phân của số thực, hiểu được ý nghĩa của trục số thực. - Thấy được sự phát triển của hệ thống số: N,Z, Q, R. II. Phương pháp: III.

Nội dung Text: Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 18: Bài 12: SỐ THỰC

Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 18:

Bài 12: SỐ THỰC

I. Mục đích yêu cầu:

- Học sinh biết được số thực chính là tên gọi
chung của số hữu tỉ và số vô tỉ. Biết được biễu diễn
thập phân của số thực, hiểu được ý nghĩa của trục số
thực.

- Thấy được sự phát triển của hệ thống số: N,Z, Q,
R.

II. Phương pháp:

III. Chuẩn bị:

- GV: Thước, compa, bảng phụ.

- HS: Thước, bảng nhóm, máy tính.

IV. Tiến trình:

1.Kiểm ta bài cũ:

- Nêu ĐN căn bậ hai của số a không âm?
- Làm bài 107/SBT.

- Nêu quan hệ giữa số hữu tỉ, số vô tỉ, số thập
phân.

2. Bài mới:

Hoạt động của Hoạt động của Ghi bảng
GV HS

Hoạt động 1: Số thực(10’)

- Yêu cầu Hs - HS tự lấy VD. 1.Số thực:
cho VD về số tự Số vô tỉ và số
nhiên, số hữu tỉ được gọi
nguyên âm, chung là số thực.
phân số, số thập
Kí hiệu: R
phân hữu hạn,
VD: 3; -6; -
số thập phân vô
8,908; ;…
5
hạn tuần hoàn,
?1
vô hạn không
x là một số
tuần hoàn, số vô
tỉ viết dưới dạng - HS nghe GV thực,x có thể là
căn bậc hai. Chỉ giới thiệu. số hữu tỉ cũng có
ra số vô tỉ, số thể là số vô tỉ.
hữu tỉ. ?2
- GV giới thiệu: a. 2,(35)
b thì >
a b


Hoạt động: Trục số thực(10’)

- Đặt vấn đề: Ta - HS: Ta vẽ 2.Trục số thực:
đã biết biểu được trên
2 Biểu diễn trên
2

di64n số hữu tỉ trục số. trục số:Xem
trêntrục số,vậy SGK.
ta có thể biểu
Chú ý:
diễn số thực
được hay không -Mỗi số thực
ví dụ - HS tham khảo. được biểu diễn
?
2

bởi 1 điểm trên
- Cho Hs tham
trục số.
khảo SGK và
- HS rút ra nhận
nêu cách vẽ. -Ngược kại mỗi
xét.
điểm trên trục số
- Yêu cầu HS rút
thì biểu diễn một
ra nhận xét.
số thực.
Mỗi số thực
được biểu diễn
bởi 1 điểm trên
trục số.

Ngược kại mỗi
điểm trên trục số
thì biểu diễn
một số thực.

- Đọc chú
ý/SGK
3.Củng cố:

- Làm tại lớp bài 87/SGK, 88/SGK

- Hoạt động nhóm bài 89,90/SGK.

4. Dặn dò:

- Xem lại bài.

- Chuẩn bị phần Luyện tập cho tiết sau.

V. Rút kinh nghiệm:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản