Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 19: LUYỆN TẬP

Chia sẻ: phalinh7

Mục đích yêu cầu: - Củng cố thêm khái niệm số thực. Thấy ro hơn mối quan hệ giữa các tập số đã học. - Rèn luyện thêm kỹ năng so sánh số thực, kỹ năng thực hiện các phép tính, tìm x, tìm căn bậc hai dương của một số. - Học sinh thấy được sự phát triển của hệ thống số từ N đến Z, Q và R II.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 19: LUYỆN TẬP

Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 19:

LUYỆN TẬP

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố thêm khái niệm số thực. Thấy ro hơn
mối quan hệ giữa các tập số đã học.

- Rèn luyện thêm kỹ năng so sánh số thực, kỹ
năng thực hiện các phép tính, tìm x, tìm căn bậc hai
dương của một số.

- Học sinh thấy được sự phát triển của hệ thống số
từ N đến Z, Q và R

II. Phương pháp:

III. Chuẩn bị:

- GV: Bảng phụ ghi bài tập.

- HS: Ôn tập tính chất giao của hai tập hợp, tính
chất của đẳng thức, bất đẳng thức.

Bảng phụ nhóm.

IV. Tiến trình:
1.Kiểm ta bài cũ:

- Số thực là gì? Cho VD về số hữu tỉ,số vô tỉ.

- Làm bài tập 117/SBT.

2. Bài mới:

Hoạt động của Hoạt động của Ghi bảng
GV HS

Dạng 1: So sánh Bài 91/SGK:
các số thực - HS đọc đề bài Điền chữ số
thích hợp vào ô
91/SGK.
trống:
- Cho HS đọc đề - HS: Trong hai
số nguyên âm,
bài 91/SGK a. - 0,32 < - 3,0
số nào có giá trị 1
- Nêu qui tắc so
tuyệt đối lớn
sánh hai số âm?
hơn thì nhỏ hơn.
b. - 7,5 0 8 > -
- 4 HS lên bảng 7,513
-Gọi 4 HS lên
làm bài.
bảng làm bài.
- Cho HS đọc đề - HS đọc đề, 1 c. - 0,4 9 854 < -
bài 92.Gọi 1 HS HS lên bảng 0,49826
lên bảng làm làm.
bài.
a. -1, 9 0765 < -
- Làm bài - Trong đẳng 1,892
122/SBT thức, bất đẳng
- Nhắc lại qui thức, ta có thể
Bài 92/SGK
tắc chuyển vế chuyển số hạng
a. -3,2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản