Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 31: MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ

Chia sẻ: phalinh7

Mục đích - yêu cầu: - Sự cần thiết phải dùng cặp số để xác định vị trí của một điểm trên mặt phẳng toạ độ. - Biết vẽ hệ trục toạ độ. - Xác định được toạ độ của một điểm trên mặt phẳng. - Mối quan hệ giữa toán học và thự tiễn.

Nội dung Text: Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 31: MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ

Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 31:

Bài 6: MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ.I. Mục đích - yêu cầu:

- Sự cần thiết phải dùng cặp số để xác định vị trí của
một điểm trên mặt phẳng toạ độ.

- Biết vẽ hệ trục toạ độ.

- Xác định được toạ độ của một điểm trên mặt phẳng.

- Mối quan hệ giữa toán học và thự tiễn.

II. Chuẩn bị:
- GV: Thước, compa, bảng phụ.

- HS: Bảng nhóm.

III. Tiến trình:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Treo bảng phụ ghi bài 36/SBT
15
- Cho hàm số y = f(x) = x
a) Điền các giá trị tương ứng vào bảng sau:X -5 -3 -1 1 3 5 15

Y

b) Tính:

f(3), f(6)

c) y và x là hai đại lượng quan hệ như thế nào?

2. Đặt vấn đề: Mỗi điểm trên bảng đồ địa lý được
xác định bởi hai số(toạ độ địa lý là kinh độ và vĩ độ)Hoạt động của Hoạt động của Ghi bảng
GV HS

1) Đặt vấn đề:
- GV: Cho hs -HS:
quan sát hình H: thứ tự của VD1:SGK
15/SGK dãy ghế. VD2: SGK
- Cho biết H1 1: thứ tự của
có ý nghĩa như ghế trong cùng 2) Mặt phẳng toạ
thế nào? một dãy. độ:

- Yêu cầu HS - HS tự lấy VD.
tìm thêm VD - HS nghe GV
trong thực tế? giới thiệu.
Để xáx định


một điểm trên
mặt phẳng ta
dùng 2 số.

GV giới thiệu
mặt phẳng toạ
độ.

+ Vẽ 2 trục
Ox,Oy vuông
góc và cắt nhau
tại gốc của mỗu
trục toa độ.

+ Hướng dẫn vẽ
trục toạ độ.

+ Ox, Oy là 2
trục toạ độ

( Ox là trục
hoành. Oy là
trục tung, O là
gốc toạ độ)

+ Hai trục toạ
độ chi mặt
phẳng thành 4
góc: Góc phần
tư thứ I, II, III,
IV theo thứ tự
ngược chiều
kim đồng hồ.

- GV đưa bảng
phụ và HS nhận
xét.
Hoạt động 2: Toạ độ của một điểm trong mặt phẳng
toạ độ(10 ‘)

- Yêu cầu Hs vẽ - HS lên bảng 3) Toạ độ của
hệ trục toạ độ vẽ hệ trục toạ một điểm trong
độ Oxy. mặt phẳng toạ độ:
Oxy

- Lấy P(1,5;3) - Theo hướng ?1
và giới thiệu dẫncủa GV, lên Trên mặt phẳng
cặp số (1,5;3) là vẽ điểm P. toạ độ:
toạ độ của điểm - Làm ?1
- Mỗi điểm M
P.
Hoạt động xác định cặp số
1,5: hoành độ. nhóm. (x,y), mỗi cặp số
3: tung độ. - Làm 32/SGK- (x,y) xác định
điểm M.
Nhấn mạnh: 67.
Khi viết toạ độ - Cặp số (x,y) gọi
- Làm ?2.
của mộ điểm thì là toạ độ của
phải viết hoành điểm M
độ trước và tung x: hoành độ
độ thì viết sau. y: tung độ.

Kí hiệu: M(x; y)
- Làm ?1

- Làm 32/SGK-
67.

- Làm ?2.
IV. Dặn dò:

Làm bài 33/SGK.V. Rút kinh nghiệm:
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản