Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 33 : Bài 7: ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
113
lượt xem
6
download

Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 33 : Bài 7: ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích-yêu cầu: - Hiểu được ý nghĩa khái niệm đồ thị hàm số y = ax ( a  0). - Ý nghĩa của hàm số trong thực tiễn và nghiên cứu hàm số. - Biết cáchvẽ đồ thị của hàm số y = ax ( a  0). II. Chuẩn bị: -GV: Thước, phấn màu, bảng phụ. -HS: Bảng nhóm. cho điểm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 33 : Bài 7: ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

  1. Giáo trình đại số lớp 7 - Tiết 33 : Bài 7: ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax ( a  0) I Mục đích-yêu cầu: - Hiểu được ý nghĩa khái niệm đồ thị hàm số y = ax ( a  0). - Ý nghĩa của hàm số trong thực tiễn và nghiên cứu hàm số. - Biết cáchvẽ đồ thị của hàm số y = ax ( a  0). II. Chuẩn bị: -GV: Thước, phấn màu, bảng phụ. -HS: Bảng nhóm. III. Tiến trình: 1) Kiểm trabài cũ: Cho HS làm bài 37/SGK-68 Lớp nhận xét, GV cho điểm.
  2. 2) Bài mới: Hoạt động của Hoạt động của Ghi bảng GV HS Hoạt động 1: Đồ thị hàm số là gì?(7’) - Gọi 2 Hs đọc - HS đọc ?1. 1) Đồ thị hàm số là đề. gì? - 2 HS lên - Gọi 2 HS lần bảng. ?1 lượt lên bảng - Lớp làm vào x - - 0 0,5 1,5 làm câu a và b. tập. 21 - GV giới thiệu: y32- 1 -2 Tập hợp các 1 điểm biểu diễn a) x, y  = {(- các cặp số như 2,3);(1;2);(0;-1); thế gọi là đồ thị của hàm số y = - HS trả lời. (0,5;1);(1,5;-2)} f(x) b) - Gv đặt câu
  3. hỏi: Vậy đồ thị hàm số được ĐN như thế nào? - ĐN: SGK Hoạt động 2: Đồ thị của hàm số y = a.x (a  0) (19’) - Gọi 2 HS đọc - HS đọc đề. 2) Đồ thị của hàm số y = a.x (a  0) ?2 - 3 Hs lên - Gọi 3 HS lên bảng. ?2
  4. bảng làm ?2 - Hình dạng y = 2.x - Cho HS rút ra của đồ thị là a) (-2;-4); (-1;-2); một đường nhận xét về (0;0); (1;2); (2;4) thẳng. hình dạng đồ thị hàm số y = ax ( a  0) - Gv khẳng định:đồ thị hàm số y = ax ( a  0) là đường thẳng đi qua gốc toạ - Muốn vẽ đồ độ. thị hàm số y = -Làm ?3 a.x ta cần xác - Làm ?4. định 2 điểm vì - GV dặt câu qua 2 điểm ta hỏi: Muốn vẽ đã vẽ được ?3 đồ thị hàm số y đường thẳng. Để vẽ đồ thị = a.x ta cần xác
  5. định mấy +Đồ thị hàm số hàmsố y = ax ta điểm? Vì sao? luôn đi qua cần bíêt hai điểm điểm O(0;0) thuộc vào đồ thị. - Đặt câu hỏi: + Nêu cách tìm Nhận xét: SGK + Đồ thị hàm một điểm thuộc số luôn đi qua vào đồ thị: Lấy điểm nào? giá trị x  0 thay + Nêu cách tìm vào hàm số ta một điểm thuộc tìm được giá trị vào đồ thị? tương ứng của - Vận dụng làm y. ?2 III. Củng cố và nâng cao: - Làm bài 39; 40; 41/SGK-71,72 - Hoạt động nhóm 45/SGK-72 - Nhắc lại cách vẽ đồ thị hàm số.
  6. IV. Dặn dò: - Học bài. - Làm 42, 43, 44/SGK-72 V. Rút kinh nghiệm: ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản