Giáo trình Đám rối thần kinh cánh tay (Brachial plexus)

Chia sẻ: womanhood911_10

Đám rối cánh tay được tạo thành bởi nhánh trước các dây thần kinh gai sống từ C4 đến T1, được chia thành 3 thân (trunks): - C5, C6 nối với một nhánh của C4 tạo thành thân trên. - C7 tạo thành thân giữa. - C8 và T1 tạo thành thân dưới.

Nội dung Text: Giáo trình Đám rối thần kinh cánh tay (Brachial plexus)

 

  1. Đám rối thần kinh cánh tay (Brachial plexus) Đám rối cánh tay 1. Cấu tạo: Đám rối cánh tay được tạo thành bởi nhánh trước các dây thần kinh gai sống từ C4 đến T1, được chia thành 3 thân (trunks): - C5, C6 nối với một nhánh của C4 tạo thành thân trên. - C7 tạo thành thân giữa. - C8 và T1 tạo thành thân dưới. Ba thân này lại chia thành hai ngành (divisions): Ngành trước và ngành sau.
  2. - Ngành trước của thân trên và thân giữa tạo nên bó ngoài (lateral cord). - Ngành trước thân dưới tạo nên bó trong (medial cord). - 3 ngành sau của 3 thân tạo nên bó sau (posterior cord). 2. Các ngành cùng: 2.1. Từ bó ngoài: Bó ngoài tách ra 2 ngành cùng là: - Thần kinh cơ bì (musculocutaneous nerve). - Rễ ngoài thần kinh giữa (medial nerve). 2.2. Bó trong: Bó trong tách ra 4 nhánh: - Rễ trong thần kinh giữa. - Thần kinh trụ (ulnar nerve). - Thần kinh bì cánh tay trong (medial cutaneous nerve of the arm). - Thần kinh bì cẳng tay trong (medial cutaneous nerve of the forearm). 2.3. Bó sau: Bó sau tách ra hai nhánh:
  3. - Thần kinh nách (axillary nerve). - Thần kinh quay (radial nerve).
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản