Giáo trình: Đánh giá tác động môi trường

Chia sẻ: augi11

Cuốn sách này được biên soạn để giảng dạy cho sinh vuên ngành Môi trường và sinh viên quản lý đất đai. Với đối tượng đó, chúng tôi cố gắng trang bị phần kiến thức cơ bản của phương pháp, công cụ, bước đi trong đánh giá tác động môi trường và lấy môi trường đất, đặc biệt là đất nông nghiệp và các hoạt động trên đất nông nghiệp làm trọng tâm

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản