GIÁO TRÌNH ĐỊA 6_Bài 10: LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

Chia sẻ: honghai01

Kiến thức: Biết được sự phân bố lục địa và đại dương ở 2 bán cầu. Biết tên, xác định đúng vị trí của 6 châu lục và 4 đại dương trên quả địa cầu hoặc bản đồ. Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát, xác định vị trí các châu lục và đại dương trên bản đồ và quả địa cầu.

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH ĐỊA 6_Bài 10: LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

NS: 19/ 11/ 2007 Bài 10
NG: 8/ 12/ 2007
THỰC HÀNH SỰ PHÂN BỐ
LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN
BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức.
- Biết được sự phân bố lục địa và đại dương ở 2
bán cầu.
- Biết tên, xác định đúng vị trí của 6 châu lục và 4
đại dương trên quả địa cầu hoặc bản đồ.
2. Kĩ năng.
- Rèn kĩ năng quan sát, xác định vị trí các châu lục và
đại dương trên bản đồ và quả địa cầu.
II. Chuẩn bị.
- Quả địa cầu.
- Bản đồ tự nhiên TG
III. Các hoạt động trên lớp.
1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ.
Gọi 2 HS lên làm BT3.
? Cấu tạo bên trong của TĐ gồm mấy lớp? Tầm
quan trọng của lớp vỏTĐ đối với XH loài người?
3. Giảng bài mới.
Vào bài: Lớp vỏ TĐ có tổng diện tích các lục địa và đại
dương là 510 triệu km2. Trong đó các lục địa có diện tích là
149 triệu km2 còn đại dương 316 triệu km2. Vậy sự phân bố
các lục địa và đại dương trên bề mặt TĐ như thế nào ta tìm
hiểu bài 11 …
1. Bài tập 1.
GV. Treo bản đồ TG lên
giới thiệu: Các Chaau lục
và Đại dương cho HS
quan sát.
Yêu cầu quan sát H28
- Nửa cầu Bắc phần lớn các
sgk trang 34 hãy :
? Tỷ lệ diện tích Lục địa Lục địa tập trung được gọi là
và Đại dương ở 2 nửa Lục bán cầu.
cầu Bắc và Nam? - Nủa cầu Nam phần lớn các
? Các Lục địa tập trung Đại dương tập trung được
ở nửa cầu nào? gọi là Thủy bán cầu.
2. Bài tập 2.
? Các Đại dương phân bố
ở nủa cầu nào?

- TĐ có 6 Lục địa đó là:
+ Lục địa Á - Âu
+ Lục địa Phi
Yêu cầu quan sát Bản đồ + Lục địa Bắc Mĩ
TG kết hợp quan sát bảng + Lục địa Nam Mĩ
trang 34 sgk hãy cho biết: + Lục địa Ôxtrây lia
Gọi HS lên xác định trên + Lục địa Nam cực
Bản đồ
? TĐ có bao nhiêu Lục - Lục địa Á - Âu có diện tích
địa? Kể tên ? Xác định vị lớn nhất nằm ở nửa cầu
Bắc.
trí?
- Lục địa Ôxtrây lia có diện
tích nhỏ nhất nằm ở nửa
cầu Nam.
- Lục địa phân bố ở Bắc bán
? Lục địa nào có diện cầu là Lục địa Á - Âu, Lục
tích lớn nhất? Nằm ở nửa địa Bắc Mĩ.
cầu nào? - Lục địa phân bố ở Nam bán
? Lục địa nào có diện cầu là Lục địa Ôxtrây lia,
tích nhỏ nhất? Nằm ở nửa Nam Mĩ và Nam Cực.
cầu nào?
? Các lục địa nào nằm
hoàn toàn ở nửa cầu Bắc?
? Các lục địa nào nằm 3. Bài tập 3.
hoàn toàn ở nửa cầu
- Rìa lục địa gồm:
Nam?
+ Thềm lục địa: 0m -> 200m
? Lục địa Phi nằm ở đâu + Sườn lục địa: 200m ->
trên TĐ? 2500m
( Nằm ở cả 2 bán cầu )

Hãy quan sát H29 sgk
4. Bài tập 4.
trang 35:
? Rìa Lục địa gồm
những bộ phận nào?
? Nêu độ sâu của từng - Diện tích bề mặt các Đại
bộ phận? dương là 316 triệu km2 chiếm
? Rìa lục địa có giá trị 71% diện tích bề mặt TĐ.
ntn đối với đời sống và
sản xuất của con Người? - Có 4 Đại dương trong đó:
( Bãi tắm, làm Muối, + TBD có diện tích lớn nhất.
đấnh bắt Cá, khai thác + BBD có diện tích nhỏ nhất.
dầu…)
- Các Đại dương đều thông
Dựa vào bảng trang 35 với nhau nên có tên chung là
sgk hãy cho biết: Đại dương TG.
? Nếu diện tích của bề
mặt TĐ là 510 triệu km2
thì diện tích bề mặt các
Đại dương chiếm bao
nhiêu % ?

? Có mấy đại dương?
? Đại dương nào có diện
tích lớn nhất?
? Đại dương nào có diện
tích nhỏ nhất?
Quan sát bản đồ TG hãy:
? Các Đại dương có
thông với nhau không?
? Con người dã làm gì để
nối các đại dương với
nhau trong giao thông
đường Biển quốc tế?
( Đào các kênh đào )
? Hãy cho biết các Lục
địa và Châu lục khác nhau
như thế nào?
( Lục địa gồm phần đất
liền không kể các đảo
Châu lục gồm phần đất
liền và các đảo xung
quanh )

4. Củng cố
? gọi HS lên xác định các Lục địa và Đại dương trên
bản đồ TG.
? Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Phân bố?
? Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất? Phân bố?
5. Hướng dẫn về nhà.
- Học bài và làm bài tập cuối bài.
- Đọc bài đọc thêm
- Chuẩn bị trước bài 12 " Tác động của nội lực và
ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt trái đất ".
IV. Rút kinh nghiệm.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản