Giáo trình điện tử mầm non: Làm quen với chữ cái

Chia sẻ: nguyenthao100

Tham khảo tài liệu 'giáo trình điện tử mầm non: làm quen với chữ cái', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Giáo trình điện tử mầm non: Làm quen với chữ cái

o
Con voi
o
i
I
c on thá
o n th o
c o n thá
t
T
Co n c hã
Con c hã
o ã
c
c
c
c
Mét nÐt th¼ng ® øng nghiªm chµo
Trªn thªm dÊu chÊm ch÷nµo ® o¸n
mau?
Mét nÐt th¼ng ®øng nghiªng chµo
Thªm nÐt ngang n÷ ë ngay trªn ®
a Çu
N Ðt trß n e m ®äc ch÷ o
KhuyÕt ®i m é t nöa s Ï cho ch÷

c
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản