Giáo trình Điều trị Suy thận mạn

Chia sẻ: womanhood911_10

* Điều trị Suy thận mạn, về nguyên tắc chung: 1. chăm sóc - theo dõi: quan tâm đến vấn đề ăn uống của BN (có ăn uống được?), cung cấp năng lượng 2. Thuốc.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản