Giáo trình Dung Sai lắp Ghép & Kỹ Thuật Đo Lường - Nxb giáo dục

Chia sẻ: thusinh_buon

Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường được biên soạn đề cương do vụ THCN - DN, Bộ giáo dục & đào tạo xây dựng và thông qua. Nội dung được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu. Giáo trình do các nhà giáo có nhiều kinh nghiệm giảng dạy ở các trường Đại học biên soạn.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo trình Dung Sai lắp Ghép & Kỹ Thuật Đo Lường - Nxb giáo dục

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản