Giáo trình dược liệu (Bài 1)

Chia sẻ: coffe_coffe

Bài 1: Định nghĩa - Tầm quan trọng - Lịch sử phát triển của môn Dược liệu học. Bài giảng Giáo trình dược liệu. Sách dùng đào tạo dược sỹ trung học của Bộ y tế vụ khoa học và đào tạo. Chủ biên: DS. Nguyễn Huy Công. Mời các bạn cùng tham khảo học tập mở mang kiến thức.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo trình dược liệu (Bài 1)

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản