Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Giáo trình: Giáo dục quốc phòng

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 226 trang

5
8.554
lượt xem
1.209
download

Giáo trình nhằm:Giúp cho SV biết được những kiến thức cơ bản về quốc phòng (quân sự).Quán triệt mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc VN XHCN,Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc, Xây dụng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Xây dụng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Phòng chống chiến lược 'diễn...

Lưu

Giáo trình: Giáo dục quốc phòng
Nội dung Text

    Có Thể Bạn Muốn Download

    Đồng bộ tài khoản