Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh - Tập 1 (Dùng cho trung cấp)

Chia sẻ: namde03

Giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân; là nội dung quan trọng trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân; là môn học chính khoá trong chương trình giáo dục đào tạo ở các cấp học, bậc học; là nội dung giáo dục toàn diện trong các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, đại học, cao đẳng. Nhiều năm qua, Đảng, Chính phủ và các Bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh - Tập 1 (Dùng cho trung cấp)

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản