Giáo trình Giáo dục quốc phòng: Tập 1 - NXB Giáo dục

Chia sẻ: Zhang Zhang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:226

6
8.652
lượt xem
1.235
download

Giáo trình Giáo dục quốc phòng: Tập 1 - NXB Giáo dục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Giáo dục quốc phòng: Tập 1 nhằm giúp cho các bạn biết được những kiến thức cơ bản về quốc phòng (quân sự), quán triệt mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN, một số quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xây dụng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, phòng chống chiến tranh và các nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Giáo dục quốc phòng: Tập 1 - NXB Giáo dục

    CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

    Đồng bộ tài khoản