Giáo trình-Hành chính công -Dịch vụ hành chính công-c13

Chia sẻ: samsara246

Chương 13: Dịch vụ hành chính công Dịch vụ công là những hoạt động thuộc về bản chất của bộ máy nhà nước . Nhà nước có hai chức năng cơ bản: chức năng quản lý nhà nước (governance) đối với mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội và chức năng cung ứng dịch vụ công

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo trình-Hành chính công -Dịch vụ hành chính công-c13

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản