Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Giáo trình Hóa dược - Dược lý - NXB Y học

Chia sẻ: | Ngày: pdf 36 p | 208

1
646
views

Giáo trình Hóa dược - Dược lý dược thiết kế 3 phần. Nội dung bài học gồm 33 bài, phần đọc thêm với các kiến thức một số loại thuốc không thuộc chương trình của môn học nhưng bổ ích cho người học trong việc bổ sung kiến thức môn học, và cuối cùng là phần mục lục gồm những vấn đề cần thiết giúp người đọc tra cứu thông tin nhằm hoàn thành mục tiêu nội dung môn học.

Giáo trình Hóa dược - Dược lý - NXB Y học
Nội dung Text

    Đồng bộ tài khoản