Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Giáo trình Hóa Dược - Dược Lý part 3

Chia sẻ: Shfjjka Jdfksajdkad | Ngày: | Loại File: pdf | 36 trang

0
225
lượt xem
116
download

Khám phá Việc khám phá là việc xác định các hợp chất hoạt động mới, thường được gọi là "hit", mà thường được tìm thấy bằng cách kiểm tra nhiều hợp chất (hợp chất của thư viện) cho các mong muốn đặc tính sinh học. Trong khi một số phương pháp tiếp cận đối với việc xác định các số truy cập tồn tại, thành công nhất của các kỹ thuật dựa vào trực giác hóa học và sinh học phát triển thông qua năm đào tạo hóa học-sinh học nghiêm ngặt....

Lưu

Giáo trình Hóa Dược - Dược Lý part 3
Nội dung Text

    Đồng bộ tài khoản