Giáo trình hướng dẫn sao nhi đồng lớp 3

Chia sẻ: vudanlove

Sao Nhi Đồng là hình thức tập hợp các em từ 6 – 8 tuổi. Hướng dẫn các em theo 5 điều Bác Hồ dạy. Giúp các em làm quen với môi trường sinh hoạt tập thể, rèn luyện các em trở thành con ngoan trò giỏi, bạn tốt, cháu ngoan Bác Hồ, phấn đấu trở thành người đội viên Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn sao nhi đồng lớp 3

TUẦN 2 : 15/9 – 19/9/08
BÀI 1 : MÚA HÁT TẬP THỂ
“ BAY TRONG ĐÊM PHÁO HOA ”

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Hướng dẫn cac em biết bài hát
- Giúp các em thuộc bài hát để có thể sinh hoạt vòng tròn
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát, vỗ tay và đi thành vòng tròn
PT bắt bài hát Vòng tròn

- Chú ý lắng nghe và tập từng câu
* Hoạt động 2 :
PT tập hát cho SNĐ bài Bay trong đêm pháo hoa theo PT
PT hướng dẫn SNĐ hát từng câu và ráp cả bài

* Hoạt động 3 : Tập múa - Chú ý tập theo PT từng động tác
PT hướng dẫn SNĐ từng động tác và ráp cả bài

- Nghe nhận xét và dặn dò
* Củng cố và dặn dò :
1. Củng cố nội dung: PT nhắc lại ứng dụng của bài hát, hát và múa lại một
lần nữa.
2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 3 : 22/9 – 26/9/08
BÀI 2 : SINH HOẠT CHỦ ĐỀ NĂM HỌC
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Hướng dẫn các em hiểu và thực hiện chủ đề năm học
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát, vỗ tay và đi thành vòng tròn
PT bắt bài hát Vòng tròn

* Hoạt động 2 : Chủ đề năm học 2008 – 2009 : Thiếu nhi thành phố nói - Chú ý và nghiêm túc
- Hát thật to và rõ
lời hay, làm việc tốt.
PT hướng dẫn các em hiểu và thực hiện chủ đề năm học.
PT giải thích từng ý nghĩa của tên chủ đề và đưa ra một số ví dụ.
VD nói lời hay như : “dạ, thưa” khi nói chuyện với người lớn tuổi.
VD làm việc tốt như : khi thấy rác rơi vãi trên đường thì nhặt lên và bỏ vào
sọt rác.
- Nhiệt tình tham gia trò chơi
* Hoạt động 3 : Trò chơi Ta là vua
PT giới thiệu, giải thích ý nghĩa và bắt đầu trò chơi

- Nghe nhận xét và dặn dò
* Củng cố và dặn dò :
1. Củng cố nội dung: PT nhắc lại ý nghĩa chủ đề năm học, hát lại bài hát
chủ đề năm học.
2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 4 : 29/9 – 3/10/08
BÀI 3 : Ý NGHĨA SAO NHI ĐỒNG

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Giới thiệu đến các em ý nghĩa của chương trình sinh hoạt Sao Nhi Đồng.
- Tạo môi trường thoải mái vui tươi cho các em khi học tiết Sao Nhi Đồng.
- Giúp các em mạnh dạn trước đám đông.
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát và vỗ tay.
PT bắt bài hát Bốn Phương Trời

* Hoạt động 2 : Giới thiệu nội dung bài học - Chú ý lắng nghe và trả lời câu
PT hỏi và gợi ý, SNĐ trả lời, PT nhận xét trả lời câu hỏi hỏi.
Câu 1 : Ai là Sao Nhi Đồng ?
Đáp : Sao Nhi Đồng là tất cả các bạn từ 6 – 8 tuổi đang học tập và sinh hoạt
tại trường học hay tại địa phương mình đang sống.

Câu 2 : Sao Nhi Đồng là gì ?
Đáp : Sao Nhi Đồng là hình thức tập hợp các em từ 6 – 8 tuổi. Hướng dẫn
các em theo 5 điều Bác Hồ dạy. Giúp các em làm quen với môi trường sinh
hoạt tập thể, rèn luyện các em trở thành con ngoan trò giỏi, bạn tốt, cháu
ngoan Bác Hồ, phấn đấu trở thành người đội viên Đội thiếu niên tiền phong
Hồ Chí Minh.

* Hoạt động 3 : Trò chơi mèo bắt chuột - Tham gia trò chơi
PT giới thiệu, giải thích ý nghĩa và bắt đầu trò chơi

* Củng cố và dặn dò :
1. Củng cố nội dung: Nhắc lại ý nghĩa, mục đích của việc tổ chức sinh hoạt - Nghe nhận xét và dặn dò
SNĐ và thời gian sinh hoạt SNĐ của lớp.
2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 5 : 6/10 – 10/10/08
BÀI 4 : SINH HOẠT TẬP THỂ
TRÒ CHƠI : “ĐI CHỢ”

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát, vỗ tay và đi thành vòng tròn
PT bắt bài hát “Vòng tròn có một cái tâm”
- Chú ý và nghiêm túc
* Hoạt động 2 : Trò chơi : “Đi chợ” - Hát thật to và rõ
PT giới thiệu, giải thích ý nghĩa và bắt đầu trò chơi
- Nhiệt tình tham gia trò chơi
* Củng cố và dặn dò :
- Nghe nhận xét và dặn dò
1. Củng cố nội dung:
PT nhắc lại ý nghĩa của trò chơi.

2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 6 : 13/10 – 17/10/08
BÀI 5 : TẬP ĐÓNG KỊCH
“BA CHÚ HEO CON”

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Hướng dẫn các em hiểu về tinh thần đo àn kết và thực hiện tình yêu thương, đùm
bọc giúp đỡ lẫn nhau giữa anh chị em trong gia đ ình.
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát và vỗ tay
PT bắt bài hát “Cả nhà thương nhau”
* Hoạt động 2 :
PT hướng dẫn SNĐ vào từng nhân vật trong câu chuyện. - Lắng nghe kĩ câu chuyện

* Hoạt động 3 :
PT kể chuyện : “Ba chú heo con” - Thật nghiêm túc và nhập tâm vào
vai khi tham gia diễn xuất.
- Tập trung xem

* Củng cố và dặn dò :
1. Củng cố nội dung:
PT nhắc lại ý nghĩa của câu chuyện và rút ra bài học về tình tương gia đình - Nghe nhận xét và dặn dò
và tinh thần đoàn kết, liên hệ cuộc sống thông qua câu chuyện trên.
2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 7 : 20/10 – 24/10/08
BÀI 6 : NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
KỂ CHUYỆN : “ĂN KHẾ TRẢ VÀNG”

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Giúp các em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của câu chuyện
- Hướng dẫn các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát và vỗ tay
PT bắt bài hát “Bốn phương trời”

* Hoạt động 2 :
PT kể câu chuyện : “Ăn khế trả vàng” - Chú ý và nghe thật chăm chú

* Hoạt động 3 :
PT giải thích ý nghĩa câu chuyện và đưa ra một số câu hỏi liên quan để giúp - Nhiệt tình, xung phong trả lời
SNĐ hiểu rõ hơn về câu chuyện. câu hỏi.
- Hiểu và nắm rõ ý nghĩa
VD :
Hỏi : Vì sao người em lại trở nên giàu có?
Đáp : Nhờ Quạ chở người em bay đến đảo vàng. Nhờ vào tính tình thật thà
của người em, chỉ lấy đủ số vàng vừa túi.
PT liên hệ với cuộc sống thông qua câu chuyên để hướng dẫn SNĐ

* Củng cố và dặn dò :
- Nghe nhận xét và dặn dò
1. Củng cố nội dung:
PT nhắc lại ý nghĩa của câu chuyện.
2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 8 : 27/10 – 31/10/08
BÀI 7 : KỂ CHUYỆN BÁC HỒ
“VIÊN KẸO NGỌT”

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Hướng dẫn các em hiểu về Bác Hồ cũng như t ình thương của Bác dành cho thiếu
nhi
- Giúp các em noi theo tấm gương của Bác để sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát và vỗ tay
PT bắt bài hát “Nhanh bước nhanh nhi đồng”

* Hoạt động 2 :
PT kể câu chuyện “Viên kẹo ngọt” - Chú ý và nghiêm túc nghe

* Hoạt động 3 :
PT giải thích ý nghĩa của câu chuyện và đưa ra một số câu hỏi. - Nhiệt tình tham gia trả lời câu
hỏi
VD :
Hỏi : Khi nói chuyện với người lớn tuổi phải nói như thế nào?
Đáp : “dạ, thưa”
PT liên hệ với cuộc sống thông qua câu chu yên để hướng dẫn SNĐ

* Củng cố và dặn dò :
- Nghe nhận xét và dặn dò
1. Củng cố nội dung:
PT nhắc lại ý nghĩa của câu chuyện
2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 9 : 3/11 – 7/11/08
CHUẨN BỊ LỄ RA MẮT SAO
BÀI 8 – 9 : ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC – HÀNG NGANG
BÀI HÁT: “NĂM CÁNH SAO VUI”
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, Tập nghi thức
PT bắt bài hát “Sao vui của em” Hát và vỗ tay
PT hướng dẫn NĐ xếp hàng theo đội hình hàng dọc sau đó hướng dẫn NĐ Tập hợp đội hình theo sự hướng
xếp hàng theo đội hình hàng ngang. dẫn của PT
PT cho các em làm đi làm lại vài lần để nhớ Ghi nhớ và làm theo.

* Hoạt động 3 : Học bài hát “Năm cánh sao vui”
PT Hướng dẫn nội dung và ý nghĩa bài hát sau đó tập từng câu cho NĐ Nghe và hiểu ý nghĩa bài hát
“Năm cánh sao vui Tập từng câu theo sự hướn dẫn của
Nở bừng hoa đẹp PT
Sao chăm chăm học
Sao ngoan bạn hiền
Sao khoẻ sạch sẽ
Sao vui hay cười
Còn cánh sao nữa
Sao xinh thật thà
Năm cánh sao ấy
Kết thành bông hoa
Nở bừng tên gọi
Cháu ngoan Bác Hồ”

* Hoạt động 2 : Ôn lại 5 bài đã học để chuẩn bị lễ ra mắt Sao
- Năm điều Bác Hồ dạy Lớp trưởng hướng dẫn NĐ ngồi
- Lời ghi nhớ của SNĐ thành từng vòng tròn theo từng
- Nhanh bước nhanh nhi đồng Sao
- Sao vui của em Sao trưởng hướng dẫn NĐ ôn lại 5
- Năm cánh sao vui bài đã học
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn
bài các bạn.
* Dặn dò :
PT dăn dò NĐ về ôn thật kĩ 5 bài trên. Nghe PT dặn dò
PT thông báo cho NĐ nội dung sinh hoạt tuần sau: tìm hiểu ý nghĩa ngày
NGVN 20/11
TUẦN 10 : 10/11 – 14/11/08
BÀI 10 : Ý nghĩa ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2008

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp

* Hoạt động 2 : Đọc thơ “Cô giáo lớp em” Ghi nhớ và đọc theo.
PT Hướng dẫn nội dung và ý nghĩa bài thơ.
“Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi Nghe và hiểu ý nghĩa bài thơ
Đáp lời chào cô ạ Tập từng câu theo sự hướn dẫn của
Cô mỉm cười thật tươi PT
Cô dạy em tập vẽ
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài
Cô dạy em tập viết
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thong em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho”

* Hoạt động 3 :
PT hướng dẫn NĐ hiểu rõ hơn về ý nghĩa ngày lễ 20/11

* Dặn dò :
PT dăn dò NĐ cố gắng học tập thật tốt. Luôn phấn đấu trở thành con ngoan Nghe PT dặn dò, hiểu, ghi nhớ và
trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Giành thật nhiều bông hoa điểm 10 để tặng cố gắng học tập thật chăm
thầy cô nhân ngày kỉ niệm 20/11
PT thông báo cho NĐ nội dung sinh hoạt tuần sau: Chuẩn bị lế ra mắt Sao


TUẦN 11 : 17/11 – 21/11/08
CHUẨN BỊ LỄ RA MẮT SAO

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, Tập nghi thức
PT bắt bài hát “Sao vui của em” Hát và vỗ tay
PT hướng dẫn NĐ xếp hàng theo đội hình hàng dọc sau đó hướng dẫn NĐ Tập hợp đội hình theo sự hướng
xếp hàng theo đội hình hàng ngang. dẫn của PT
PT cho các em làm đi làm lại vài lần để nhớ Ghi nhớ và làm theo.

* Hoạt động 2 : Ôn lại 5 bài đã học để chuẩn bị lễ ra mắt Sao
- Năm điều Bác Hồ dạy
- Lời ghi nhớ của SNĐ Lớp trưởng hướng dẫn NĐ ngồi
- Nhanh bước nhanh nhi đồng thành từng vòng tròn theo từng
- Sao vui của em Sao
- Năm cánh sao vui Sao trưởng hướng dẫn NĐ ôn lại 5
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn bài đã học
bài các bạn.

* Dặn dò :
PT dăn dò NĐ về ôn thật kĩ 5 bài trên.
PT thông báo cho NĐ nội dung sinh hoạt tuần sau: Ôn nghi thức Đội Nghe PT dặn dò
TUẦN 12 : 24/11 – 28/11/08
BÀI 8 – 9 : ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC – HÀNG NGANG
BÀI HÁT: “NĂM CÁNH SAO VUI”
SINH HOẠT VÒNG TRÒN
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :
PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, Tập nghi thức
PT bắt bài hát “Sao vui của em” Hát và vỗ tay
PT hướng dẫn NĐ xếp hàng theo đội hình hàng dọc sau đó hướng dẫn NĐ Tập hợp đội hình theo sự hướng
xếp hàng theo đội hình hàng ngang. dẫn của PT
PT cho các em làm đi làm lại vài lần để nhớ Ghi nhớ và làm theo.

* Hoạt động 2 : Ôn bài hát “Năm cánh sao vui”
PT Hướng dẫn nội dung và ý nghĩa bài hát sau đó tập từng câu cho NĐ Nghe và hiểu ý nghĩa bài hát
“Năm cánh sao vui Tập từng câu theo sự hướn dẫn của
Nở bừng hoa đẹp PT
Sao chăm chăm học
Sao ngoan bạn hiền
Sao khoẻ sạch sẽ
Sao vui hay cười
Còn cánh sao nữa
Sao xinh thật thà
Năm cánh sao ấy
Kết thành bông hoa
Nở bừng tên gọi
Cháu ngoan Bác Hồ” Lớp trưởng hướng dẫn NĐ ngồi
thành từng vòng tròn theo từng
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Sao
bài các bạn. Sao trưởng hướng dẫn NĐ ôn lại 5
bài đã học
* Hoạt động 3:
PT cho NĐ chơi trò chơi “Bà ba đi chợ” Chơi trò chơi do PT quản trò
PT hướng dẫn NĐ cách chơi và bắt đầu cho NĐ đồng.
* Dặn dò :
PT dăn dò NĐ về ôn thật kĩ bài hát “Năm cánh sao vui” Nghe PT dặn dò
PT thông báo cho NĐ nội dung sinh hoạt tuần sau: Tìm hiểu ý nghĩa ngày
22/12
TUẦN 13 : 1/12 – 5/12/08
BÀI 10 - 11 : SINH HOẠT Ý NGHĨA NGÀY 22/12
MÚA HÁT: “ LIÊN KHÚC MÚA MỜI ”
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, ôn nghi thức, sinh hoạt ý nghĩa ngày 22/12
PT cho NĐ tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang. Nghiêm túc thực hiện
PT giải thích rõ ý nghĩa ngày 22/12, và tại sao lại có ngày này. Lắng nghe và phát biểu

* Hoạt động 2 : Múa hát “ Liên khúc múa mời ”
PT Hướng dẫn từng động tác múa theo từng câu của bài hát cho NĐ Làm theo lời của PT
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Tập hợp thành vòng tròn theo sự
bài các bạn. hướng dẫn của Sao trưởng

* Hoạt động 3: Kiểm tra NĐ ôn bài
PT đi đến từng Sao kiểm tra NĐ ôn bài và hướng dẫn Sao nào làm chưa Nghiêm túc thực hiện
đúng.

* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là tập hát bài “ Chú bộ Lắng nghe PT dặn dò
đội tập đếm ”, tập các động tác nghỉ – nghiêm, quay trái, quay phải, quay
đằng sau.
TUẦN 14 : 8/12 – 12/12/08
BÀI 12 - 13 : CHÚ BỘ ĐỘI TẬP ĐẾM
NGHI THỨC: NGHỈ – NGHIÊM – QUAY TRÁI – QUAY
PHẢI – QUAY ĐẰNG SAU
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, ôn nghi thức, tập các động tác mới
PT cho NĐ tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang. Nghiêm túc thực hiện
PT hướng dẫn NĐ cách quay trái, quay phải, quay đằng sau

* Hoạt động 2 : Bài hát “ Chú bộ đội tập đếm ”
PT Hướng dẫn từng câu và nói rõ ý nghĩa của bài hát cho NĐ Tập từng câu và hát nguyên bài
“ Chú bộ đội tập đếm
Đếm một hai một hai
Chú quên thì cháu nhắc
Xoè bàn tay chú đếm được ngay ( 2 lần ) ”
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Tập hợp thành vòng tròn theo sự
bài các bạn. hướng dẫn của Sao trưởng

* Hoạt động 3: Kiểm tra NĐ ôn bài
PT đi đến từng Sao kiểm tra NĐ ôn bài và hướng dẫn Sao nào làm chưa Nghiêm túc thực hiện
đúng.

* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Kể chuyện “ Kim Lắng nghe PT dặn dò
Đồng ”, Múa hát “ Chú bộ đội tập đếm ”
TUẦN 15 : 15/12 – 19/12/08
BÀI 14 - 15 : KỂ CHUYỆN “ KIM ĐỒNG ”
MÚA HÁT: “ CHÚ BỘ ĐỘI TẬP ĐẾM ”
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, ôn nghi thức
PT cho NĐ tập hợp đội hình hàng dọc Nghiêm túc thực hiện

* Hoạt động 2 : Múa hát “ Chú bộ đội tập đếm ”
PT Hướng dẫn từng động tác múa theo từng câu của bài hát cho NĐ Tập theo sự hướng dẫn của PT
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Tập hợp thành vòng tròn theo sự
bài các bạn. hướng dẫn của Sao trưởng

* Hoạt động 3: Kể chuyện “ Kim Đồng ”
PT tập hợp các Sao lại thành 1 vòng tròn và bắt đầu kể chuyện Nghiêm túc thực hiện và lắng nghe
Kết thúc câu chuyện PT nêu ý nghĩa của câu chuyện và liên hệ với cuộc câu chuyện
sống hiện tại để giúp NĐ hoàn thiện hơn về đạo đức của mình Lắng nghe và phát biểu

* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Ôn lại tất cả những gì Lắng nghe PT dặn dò
đã học
TUẦN 16 : 22/12 – 26/12/08
BÀI 16 : ÔN LẠI TẤT CẢ NHỮNG BÀI ĐÃ HỌC
SINH HOẠT VÒNG TRÒN
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, PT ôn nghi thức cho NĐ
PT cho NĐ tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang, các động tác nghỉ Nghiêm túc thực hiện
nghiêm, quay trái, quay phải, quay đằng sau

* Hoạt động 2 : NĐ tự ôn
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Tập theo sự hướng dẫn của PT
bài các bạn. Tập hợp thành 2 hàng ngang và ôn
PT đi đến từng sao kiểm tra và hướng dẫn lại cho NĐ nào chưa làm đúng bài theo sự hướng dẫn của Sao
trưởng
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Tập nghi thức tiến, lùi, Lắng nghe PT dặn dò
sang trái, sang phải. Tổ chức khen thưởng NĐ chăm ngoan, tiến bộ.
TUẦN 17 : 29/12 – 2/1/09
BÀI 17 : TẬP NGHI THỨC
TIẾN – LÙI – SANG TRÁI – SANG PHẢI
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, PT ôn nghi thức cho NĐ
PT cho NĐ tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang, các động tác nghỉ Nghiêm túc thực hiện
nghiêm, quay trái, quay phải, quay đằng sau.

* Hoạt động 2 : Tập các động tác nghi thức mới
PT hướng dẫn từng bước cho NĐ thực hiện từng động tác Tập theo sự hướng dẫn của PT
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Tập hợp thành 2 hàng ngang và ôn
bài các bạn. bài theo sự hướng dẫn của Sao
PT đi đến từng sao kiểm tra và hướng dẫn lại cho NĐ nào chưa làm đúng trưởng

* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Lắng nghe PT dặn dò
TUẦN 18 : 5/1 – 9/1/09
BÀI 18 : TÌM HIỂU VỀ NGÀY TẾT QUÊ EM
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
- Giúp các em hiểu biết rõ hơn về ngày tết của quê hương mình
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Bắt bài hát: “Bài hát nối vòng” NĐ hát, vỗ tay và đi thành vòng
PT tập hợp các em thành một vòng tròn. tròn theo điệu bài hát.
* Hoạt động 2 : Ý nghĩa ngày tết quê em
PT hướng dẫn cho NĐ phân biệt ngày âm và ngày dương, tết âm lịch và tết Lắng nghe và ghi nhớ
dương lịch.
* Hoạt động 3 :
PT hướng dẫn NĐ biết đặc các câu chúc tết. PT đưa ra nhiều ví dụ về câu Tập đặc thử một vài câu chúc
chúc theo đó NĐ có thể tham khảo và học thuộc. Có thể ghi chép lại ví dụ của PT
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Tổ chức cuộc thi tại Lắng nghe PT dặn dò
lớp với chủ đề: Câu chúc ngày xuân
TUẦN 19 : 12/1 – 16/1/09
BÀI 19 : CUỘC THI CÂU CHÚC NGÀY XUÂN
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
- Giúp các em hiểu biết rõ hơn về ngày tết của quê hương mình
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 :
PT chia các NĐ thành 4 Sao, ổn định chổ ngồi Theo sự điều động của PT
* Hoạt động 2 :
PT hướng dẫn cách thi và luật thi Trật tự lắng nghe
* Hoạt động 3 :
Theo thứ tự đã phân để thi
PT mời từng bạn của mỗi Sao lên đọc câu chúc của mình. Cứ như thế
(Tự đặc câu chúc sẽ có điểm cao)
theo thứ tự cho đến người cuối cùng của Sao.
Sao nào có nhiều câu chúc nhất và hay nhất sẽ là đội thắng cuộc.
( Điểm sẽ cộng vào khen thưởng cuối năm )
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Nghỉ tết đến ngày 2/2 Nghe PT dặn dò.
đi học lại bình thường. Ôn lại tất cả các bài đã học. Về nhà tự ôn tập
TUẦN 20 : 2/2 – 6/2/09
BÀI 20 : ÔN TẬP – SINH HOẠT TỰ DO
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, PT ôn nghi thức cho NĐ
PT cho NĐ tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang, các động tác nghỉ Nghiêm túc thực hiện
nghiêm, quay trái, quay phải, quay đằng sau

* Hoạt động 2 : NĐ tự ôn
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Tập theo sự hướng dẫn của PT
bài các bạn. Tập hợp thành 2 hàng ngang và ôn
PT đi đến từng sao kiểm tra và hướng dẫn lại cho NĐ nào chưa làm đúng bài theo sự hướng dẫn của Sao
trưởng
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Kể chuyện anh hùng Lắng nghe PT dặn dò
Lê Văn Tám và Nguyễn Bá Ngọc
TUẦN 21 : 9/2 – 13/2/09
BÀI 21 : LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐỘI
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp Nghiêm túc thực hiện
PT Giới thiệu sơ nét về tổ chức Đội
PT cho NĐ hiểu ý nghĩa về huy hiệu Đội và khăn quàng đỏ
* Hoạt động 2 :
PT bắt đầu kể 2 câu chuyện về anh hùng Lê Văn Tám và Nguyễn Bá Ngọc Trật tự nghe PT kể chuyện
dựa trên câu chuyện được in trên sách “Đội TNTP Hồ Chí Minh của chúng
ta”
PT nêu ý nghĩa của câu chuyện và liên hệ với thực tế để NĐ hiểu rõ hơn.
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Đội ca và bài Mơ ước Lắng nghe PT dặn dò
ngày mai
TUẦN 22 : 16/2 – 20/2/09
BÀI 22 : BÀI HÁT ĐỘI CA – MƠ ƯỚC NGÀY MAI
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp Nghiêm túc thực hiện

* Hoạt động 2 :
PT hướng dẫn từng câu của bài hát Đội ca rồi cho NĐ hát lại cả bài Hát theo PT hướng dẫn
* Hoạt động 3 :
PT hướng dẫn từng câu của bài hát Mơ ước ngày mai rồi cho NĐ hát lại cả Hát theo PT hướng dẫn
bài
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Học kiến thức Đội Lắng nghe PT dặn dò
TUẦN 23 : 23/2 – 27/2/09
BÀI 23 : ÔN LẠI KIẾN THỨC SAO NHI ĐỒNG – HỌC
KIẾN THỨC ĐỘI
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp Nghiêm túc thực hiện
PT phát đề cương kiến thức cho NĐ
* Hoạt động 2 :
PT cho NĐ tự học 20 phút Trật tự học bài
* Hoạt động 3 :
PT đọc câu hỏi theo đề cương và nghe câu trả lời của NĐ Nghe và trả lời
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Nghi thức Đội Lắng nghe PT dặn dò
TUẦN 24 : 2/3 – 6/3/09
BÀI 24 : NGHI THỨC ĐỘI
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp Nghiêm túc thực hiện
PT cho NĐ ôn lại các động tác nghi thức đã học
* Hoạt động 2 :
PT hướng dẫn NĐ cách đeo khăn quàng Lắng nghe và tập hát theo sự
PT nêu ý nghĩa của việc đeo khăn quàng hướng dẫn của PT
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Kiểm tra và xét kết Lắng nghe PT dặn dò
nạp Đội
TUẦN 25 : 9/3 – 13/3/09
BÀI 25 : KIỂM TRA – XÉT KẾT NẠP ĐỘI
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 :
PT sắp xếp và ổn định chổ ngồi cho NĐ Theo sự điều động của PT
* Hoạt động 2 :
PT phát đề kiểm tra cho NĐ và hướng dẫn NĐ cách làm bài. Nghiêm túc làm bài
* Hoạt động 3 :
PT triển khai hội thi Búp Măng Xinh cấp trường đến NĐ và thông báo thời Nghe thông báoLắng nghe PT dặn
gian luyện tập. dò
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Tập luyện để tham gia Lắng nghe PT dặn dò
hội thi Búp Măng Xinh cấp trường.
TUẦN 2 : 15/9 – 19/9/08
BÀI 1 : MÚA HÁT TẬP THỂ
“ BAY TRONG ĐÊM PHÁO HOA ”

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Hướng dẫn cac em biết bài hát
- Giúp các em thuộc bài hát để có thể sinh hoạt vòng tròn
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :
PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát, vỗ tay và đi thành vòng tròn
PT bắt bài hát Vòng tròn

- Chú ý lắng nghe và tập từng câu
* Hoạt động 2 :
PT tập hát cho SNĐ bài Bay trong đêm pháo hoa theo PT
PT hướng dẫn SNĐ hát từng câu và ráp cả bài

* Hoạt động 3 : Tập múa - Chú ý tập theo PT từng động tác
PT hướng dẫn SNĐ từng động tác và ráp cả bài

- Nghe nhận xét và dặn dò
* Củng cố và dặn dò :
1. Củng cố nội dung: PT nhắc lại ứng dụng của bài hát, hát và múa lại một
lần nữa.
2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 3 : 22/9 – 26/9/08
BÀI 2 : SINH HOẠT CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Hướng dẫn các em hiểu và thực hiện chủ đề năm học
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát, vỗ tay và đi thành vòng tròn
PT bắt bài hát Vòng tròn

* Hoạt động 2 : Chủ đề năm học 2008 – 2009 : Thiếu nhi thành phố nói - Chú ý và nghiêm túc
- Hát thật to và rõ
lời hay, làm việc tốt.
PT hướng dẫn các em hiểu và thực hiện chủ đề năm học.
PT giải thích từng ý nghĩa của tên chủ đề và đưa ra một số ví dụ.
VD nói lời hay như : “dạ, thưa” khi nói chuyện với người lớn tuổi.
VD làm việc tốt như : khi thấy rác rơi vãi trên đường thì nhặt lên và bỏ vào
sọt rác.
- Nhiệt tình tham gia trò chơi
* Hoạt động 3 : Trò chơi Ta là vua
PT giới thiệu, giải thích ý nghĩa và bắt đầu trò chơi

- Nghe nhận xét và dặn dò
* Củng cố và dặn dò :
1. Củng cố nội dung: PT nhắc lại ý nghĩa chủ đề năm học, hát lại bài hát
chủ đề năm học.
2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 4 : 29/9 – 3/10/08
BÀI 3 : Ý NGHĨA SAO NHI ĐỒNG

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Giới thiệu đến các em ý nghĩa của chương trình sinh hoạt Sao Nhi Đồng.
- Tạo môi trường thoải mái vui tươi cho các em khi học tiết Sao Nhi Đồng.
- Giúp các em mạnh dạn trước đám đông.
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát và vỗ tay.
PT bắt bài hát Bốn Phương Trời

* Hoạt động 2 : Giới thiệu nội dung bài học - Chú ý lắng nghe và trả lời câu
PT hỏi và gợi ý, SNĐ trả lời, PT nhận xét trả lời câu hỏi hỏi.
Câu 1 : Ai là Sao Nhi Đồng ?
Đáp : Sao Nhi Đồng là tất cả các bạn từ 6 – 8 tuổi đang học tập và sinh hoạt
tại trường học hay tại địa phương mình đang sống.

Câu 2 : Sao Nhi Đồng là gì ?
Đáp : Sao Nhi Đồng là hình thức tập hợp các em từ 6 – 8 tuổi. Hướng dẫn
các em theo 5 điều Bác Hồ dạy. Giúp các em làm quen với môi trường sinh
hoạt tập thể, rèn luyện các em trở thành con ngoan trò giỏi, bạn tốt, cháu
ngoan Bác Hồ, phấn đấu trở thành người đội viên Đội thiếu niên tiền phong
Hồ Chí Minh.

* Hoạt động 3 : Trò chơi mèo bắt chuột - Tham gia trò chơi
PT giới thiệu, giải thích ý nghĩa và bắt đầu trò chơi

* Củng cố và dặn dò :
1. Củng cố nội dung: Nhắc lại ý nghĩa, mục đích của việc tổ chức sinh hoạt - Nghe nhận xét và dặn dò
SNĐ và thời gian sinh hoạt SNĐ của lớp.
2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 5 : 6/10 – 10/10/08
BÀI 4 : SINH HOẠT TẬP THỂ
TRÒ CHƠI : “ĐI CHỢ”

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát, vỗ tay và đi thành vòng tròn
PT bắt bài hát “Vòng tròn có một cái tâm”
- Chú ý và nghiêm túc
* Hoạt động 2 : Trò chơi : “Đi chợ” - Hát thật to và rõ
PT giới thiệu, giải thích ý nghĩa và bắt đầu trò chơi
- Nhiệt tình tham gia trò chơi
* Củng cố và dặn dò :
- Nghe nhận xét và dặn dò
1. Củng cố nội dung:
PT nhắc lại ý nghĩa của trò chơi.

2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 6 : 13/10 – 17/10/08
BÀI 5 : TẬP ĐÓNG KỊCH
“BA CHÚ HEO CON”

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Hướng dẫn các em hiểu về tinh thần đoàn kết và thực hiện tình yêu thương, đùm
bọc giúp đỡ lẫn nhau giữa anh chị em trong gia đ ình.
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát và vỗ tay
PT bắt bài hát “Cả nhà thương nhau”

* Hoạt động 2 :
PT hướng dẫn SNĐ vào từng nhân vật trong câu chuyện. - Lắng nghe kĩ câu chuyện

* Hoạt động 3 :
PT kể chuyện : “Ba chú heo con” - Thật nghiêm túc và nhập tâm vào
vai khi tham gia diễn xuất.
- Tập trung xem

* Củng cố và dặn dò :
1. Củng cố nội dung:
PT nhắc lại ý nghĩa của câu chuyện và rút ra bài học về tình tương gia đình - Nghe nhận xét và dặn dò
và tinh thần đoàn kết, liên hệ cuộc sống thông qua câu chuyện trên.
2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 7 : 20/10 – 24/10/08
BÀI 6 : NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
KỂ CHUYỆN : “ĂN KHẾ TRẢ VÀNG”

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Giúp các em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của câu chuyện
- Hướng dẫn các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát và vỗ tay
PT bắt bài hát “Bốn phương trời”

* Hoạt động 2 :
PT kể câu chuyện : “Ăn khế trả vàng” - Chú ý và nghe thật chăm chú

* Hoạt động 3 :
PT giải thích ý nghĩa câu chuyện và đưa ra một số câu hỏi liên quan để giúp - Nhiệt tình, xung phong trả lời
SNĐ hiểu rõ hơn về câu chuyện. câu hỏi.
- Hiểu và nắm rõ ý nghĩa
VD :
Hỏi : Vì sao người em lại trở nên giàu có?
Đáp : Nhờ Quạ chở người em bay đến đảo vàng. Nhờ vào tính tình thật thà
của người em, chỉ lấy đủ số vàng vừa túi.
PT liên hệ với cuộc sống thông qua câu chuyên để hướng dẫn SNĐ

* Củng cố và dặn dò :
- Nghe nhận xét và dặn dò
1. Củng cố nội dung:
PT nhắc lại ý nghĩa của câu chuyện.
2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 8 : 27/10 – 31/10/08
BÀI 7 : KỂ CHUYỆN BÁC HỒ
“VIÊN KẸO NGỌT”

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Hướng dẫn các em hiểu về Bác Hồ cũng như t ình thương của Bác dành cho thiếu
nhi
- Giúp các em noi theo tấm gương của Bác để sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát và vỗ tay
PT bắt bài hát “Nhanh bước nhanh nhi đồng”

* Hoạt động 2 :
PT kể câu chuyện “Viên kẹo ngọt” - Chú ý và nghiêm túc nghe

* Hoạt động 3 :
PT giải thích ý nghĩa của câu chuyện và đưa ra một số câu hỏi. - Nhiệt tình tham gia trả lời câu
hỏi
VD :
Hỏi : Khi nói chuyện với người lớn tuổi phải nói như thế nào?
Đáp : “dạ, thưa”
PT liên hệ với cuộc sống thông qua câu chuyên để hướng dẫn SNĐ

* Củng cố và dặn dò :
- Nghe nhận xét và dặn dò
1. Củng cố nội dung:
PT nhắc lại ý nghĩa của câu chuyện
2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 9 : 3/11 – 7/11/08
CHUẨN BỊ LỄ RA MẮT SAO
BÀI 8 – 9 : ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC – HÀNG NGANG
BÀI HÁT: “NĂM CÁNH SAO VUI”
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, Tập nghi thức
PT bắt bài hát “Sao vui của em” Hát và vỗ tay
PT hướng dẫn NĐ xếp hàng theo đội hình hàng dọc sau đó hướng dẫn NĐ Tập hợp đội hình theo sự hướng
xếp hàng theo đội hình hàng ngang. dẫn của PT
PT cho các em làm đi làm lại vài lần để nhớ Ghi nhớ và làm theo.

* Hoạt động 3 : Học bài hát “Năm cánh sao vui”
PT Hướng dẫn nội dung và ý nghĩa bài hát sau đó tập từng câu cho NĐ Nghe và hiểu ý nghĩa bài hát
“Năm cánh sao vui Tập từng câu theo sự hướn dẫn của
Nở bừng hoa đẹp PT
Sao chăm chăm học
Sao ngoan bạn hiền
Sao khoẻ sạch sẽ
Sao vui hay cười
Còn cánh sao nữa
Sao xinh thật thà
Năm cánh sao ấy
Kết thành bông hoa
Nở bừng tên gọi
Cháu ngoan Bác Hồ”

* Hoạt động 2 : Ôn lại 5 bài đã học để chuẩn bị lễ ra mắt Sao
- Năm điều Bác Hồ dạy Lớp trưởng hướng dẫn NĐ ngồi
- Lời ghi nhớ của SNĐ thành từng vòng tròn theo từng
- Nhanh bước nhanh nhi đồng Sao
- Sao vui của em Sao trưởng hướng dẫn NĐ ôn lại 5
- Năm cánh sao vui bài đã học
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn
bài các bạn.

* Dặn dò :
PT dăn dò NĐ về ôn thật kĩ 5 bài trên. Nghe PT dặn dò
PT thông báo cho NĐ nội dung sinh hoạt tuần sau: tìm hiểu ý nghĩa ngày
NGVN 20/11
TUẦN 10 : 10/11 – 14/11/08
BÀI 10 : Ý nghĩa ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2008

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp

* Hoạt động 2 : Đọc thơ “Cô giáo lớp em” Ghi nhớ và đọc theo.
PT Hướng dẫn nội dung và ý nghĩa bài thơ.
“Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi Nghe và hiểu ý nghĩa bài thơ
Đáp lời chào cô ạ Tập từng câu theo sự hướn dẫn của
Cô mỉm cười thật tươi PT
Cô dạy em tập vẽ
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài
Cô dạy em tập viết
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thong em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho”

* Hoạt động 3 :
PT hướng dẫn NĐ hiểu rõ hơn về ý nghĩa ngày lễ 20/11

* Dặn dò :
PT dăn dò NĐ cố gắng học tập thật tốt. Luôn phấn đấu trở thành con ngoan Nghe PT dặn dò, hiểu, ghi nhớ và
trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Giành thật nhiều bông hoa điểm 10 để tặng cố gắng học tập thật chăm
thầy cô nhân ngày kỉ niệm 20/11
PT thông báo cho NĐ nội dung sinh hoạt tuần sau: Chuẩn bị lế ra mắt Sao


TUẦN 11 : 17/11 – 21/11/08
CHUẨN BỊ LỄ RA MẮT SAO

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, Tập nghi thức
PT bắt bài hát “Sao vui của em” Hát và vỗ tay
PT hướng dẫn NĐ xếp hàng theo đội hình hàng dọc sau đó hướng dẫn NĐ Tập hợp đội hình theo sự hướng
xếp hàng theo đội hình hàng ngang. dẫn của PT
PT cho các em làm đi làm lại vài lần để nhớ Ghi nhớ và làm theo.

* Hoạt động 2 : Ôn lại 5 bài đã học để chuẩn bị lễ ra mắt Sao
- Năm điều Bác Hồ dạy
- Lời ghi nhớ của SNĐ Lớp trưởng hướng dẫn NĐ ngồi
- Nhanh bước nhanh nhi đồng thành từng vòng tròn theo từng
- Sao vui của em Sao
- Năm cánh sao vui Sao trưởng hướng dẫn NĐ ôn lại 5
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn bài đã học
bài các bạn.

* Dặn dò :
PT dăn dò NĐ về ôn thật kĩ 5 bài trên.
PT thông báo cho NĐ nội dung sinh hoạt tuần sau: Ôn nghi thức Đội Nghe PT dặn dò
TUẦN 12 : 24/11 – 28/11/08
BÀI 8 – 9 : ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC – HÀNG NGANG
BÀI HÁT: “NĂM CÁNH SAO VUI”
SINH HOẠT VÒNG TRÒN
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, Tập nghi thức
PT bắt bài hát “Sao vui của em” Hát và vỗ tay
PT hướng dẫn NĐ xếp hàng theo đội hình hàng dọc sau đó hướng dẫn NĐ Tập hợp đội hình theo sự hướng
xếp hàng theo đội hình hàng ngang. dẫn của PT
PT cho các em làm đi làm lại vài lần để nhớ Ghi nhớ và làm theo.

* Hoạt động 2 : Ôn bài hát “Năm cánh sao vui”
PT Hướng dẫn nội dung và ý nghĩa bài hát sau đó tập từng câu cho NĐ Nghe và hiểu ý nghĩa bài hát
“Năm cánh sao vui Tập từng câu theo sự hướn dẫn của
Nở bừng hoa đẹp PT
Sao chăm chăm học
Sao ngoan bạn hiền
Sao khoẻ sạch sẽ
Sao vui hay cười
Còn cánh sao nữa
Sao xinh thật thà
Năm cánh sao ấy
Kết thành bông hoa
Nở bừng tên gọi
Cháu ngoan Bác Hồ” Lớp trưởng hướng dẫn NĐ ngồi
thành từng vòng tròn theo từng
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Sao
bài các bạn. Sao trưởng hướng dẫn NĐ ôn lại 5
bài đã học
* Hoạt động 3:
PT cho NĐ chơi trò chơi “Bà ba đi chợ” Chơi trò chơi do PT quản trò
PT hướng dẫn NĐ cách chơi và bắt đầu cho NĐ đồng.
* Dặn dò :
PT dăn dò NĐ về ôn thật kĩ bài hát “Năm cánh sao vui” Nghe PT dặn dò
PT thông báo cho NĐ nội dung sinh hoạt tuần sau: Tìm hiểu ý nghĩa ngày
22/12
TUẦN 13 : 1/12 – 5/12/08
BÀI 10 - 11 : SINH HOẠT Ý NGHĨA NGÀY 22/12
MÚA HÁT: “ LIÊN KHÚC MÚA MỜI ”
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, ôn nghi thức, sinh hoạt ý nghĩa ngày 22/12
PT cho NĐ tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang. Nghiêm túc thực hiện
PT giải thích rõ ý nghĩa ngày 22/12, và tại sao lại có ngày này. Lắng nghe và phát biểu

* Hoạt động 2 : Múa hát “ Liên khúc múa mời ”
PT Hướng dẫn từng động tác múa theo từng câu của bài hát cho NĐ Làm theo lời của PT
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Tập hợp thành vòng tròn theo sự
bài các bạn. hướng dẫn của Sao trưởng

* Hoạt động 3: Kiểm tra NĐ ôn bài
PT đi đến từng Sao kiểm tra NĐ ôn bài và hướng dẫn Sao nào làm chưa Nghiêm túc thực hiện
đúng.

* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là tập hát bài “ Chú bộ Lắng nghe PT dặn dò
đội tập đếm ”, tập các động tác nghỉ – nghiêm, quay trái, quay phải, quay
đằng sau.
TUẦN 14 : 8/12 – 12/12/08
BÀI 12 - 13 : CHÚ BỘ ĐỘI TẬP ĐẾM
NGHI THỨC: NGHỈ – NGHIÊM – QUAY TRÁI – QUAY
PHẢI – QUAY ĐẰNG SAU
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, ôn nghi thức, tập các động tác mới
PT cho NĐ tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang. Nghiêm túc thực hiện
PT hướng dẫn NĐ cách quay trái, quay phải, quay đằng sau

* Hoạt động 2 : Bài hát “ Chú bộ đội tập đếm ”
PT Hướng dẫn từng câu và nói rõ ý nghĩa của bài hát cho NĐ Tập từng câu và hát nguyên bài
“ Chú bộ đội tập đếm
Đếm một hai một hai
Chú quên thì cháu nhắc
Xoè bàn tay chú đếm được ngay ( 2 lần ) ”
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Tập hợp thành vòng tròn theo sự
bài các bạn. hướng dẫn của Sao trưởng

* Hoạt động 3: Kiểm tra NĐ ôn bài
PT đi đến từng Sao kiểm tra NĐ ôn bài và hướng dẫn Sao nào làm chưa Nghiêm túc thực hiện
đúng.

* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Kể chuyện “ Kim Lắng nghe PT dặn dò
Đồng ”, Múa hát “ Chú bộ đội tập đếm ”
TUẦN 15 : 15/12 – 19/12/08
BÀI 14 - 15 : KỂ CHUYỆN “ KIM ĐỒNG ”
MÚA HÁT: “ CHÚ BỘ ĐỘI TẬP ĐẾM ”
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, ôn nghi thức
PT cho NĐ tập hợp đội hình hàng dọc Nghiêm túc thực hiện

* Hoạt động 2 : Múa hát “ Chú bộ đội tập đếm ”
PT Hướng dẫn từng động tác múa theo từng câu của bài hát cho NĐ Tập theo sự hướng dẫn của PT
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Tập hợp thành vòng tròn theo sự
bài các bạn. hướng dẫn của Sao trưởng

* Hoạt động 3: Kể chuyện “ Kim Đồng ”
PT tập hợp các Sao lại thành 1 vòng tròn và bắt đầu kể chuyện Nghiêm túc thực hiện và lắng nghe
Kết thúc câu chuyện PT nêu ý nghĩa của câu chuyện và liên hệ với cuộc câu chuyện
sống hiện tại để giúp NĐ hoàn thiện hơn về đạo đức của mình Lắng nghe và phát biểu

* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Ôn lại tất cả những gì Lắng nghe PT dặn dò
đã học
TUẦN 16 : 22/12 – 26/12/08
BÀI 16 : ÔN LẠI TẤT CẢ NHỮNG BÀI ĐÃ HỌC
SINH HOẠT VÒNG TRÒN
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, PT ôn nghi thức cho NĐ
PT cho NĐ tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang, các động tác nghỉ Nghiêm túc thực hiện
nghiêm, quay trái, quay phải, quay đằng sau

* Hoạt động 2 : NĐ tự ôn
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Tập theo sự hướng dẫn của PT
bài các bạn. Tập hợp thành 2 hàng ngang và ôn
PT đi đến từng sao kiểm tra và hướng dẫn lại cho NĐ nào chưa làm đúng bài theo sự hướng dẫn của Sao
trưởng
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Tập nghi thức tiến, lùi, Lắng nghe PT dặn dò
sang trái, sang phải. Tổ chức khen thưởng NĐ chăm ngoan, tiến bộ.
TUẦN 17 : 29/12 – 2/1/09
BÀI 17 : TẬP NGHI THỨC
TIẾN – LÙI – SANG TRÁI – SANG PHẢI
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, PT ôn nghi thức cho NĐ
PT cho NĐ tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang, các động tác nghỉ Nghiêm túc thực hiện
nghiêm, quay trái, quay phải, quay đằng sau.

* Hoạt động 2 : Tập các động tác nghi thức mới
PT hướng dẫn từng bước cho NĐ thực hiện từng động tác Tập theo sự hướng dẫn của PT
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Tập hợp thành 2 hàng ngang và ôn
bài các bạn. bài theo sự hướng dẫn của Sao
PT đi đến từng sao kiểm tra và hướng dẫn lại cho NĐ nào chưa làm đúng trưởng

* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Lắng nghe PT dặn dò
TUẦN 18 : 5/1 – 9/1/09
BÀI 18 : TÌM HIỂU VỀ NGÀY TẾT QUÊ EM
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
- Giúp các em hiểu biết rõ hơn về ngày tết của quê hương mình
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Bắt bài hát: “Bài hát nối vòng” NĐ hát, vỗ tay và đi thành vòng
PT tập hợp các em thành một vòng tròn. tròn theo điệu bài hát.
* Hoạt động 2 : Ý nghĩa ngày tết quê em
PT hướng dẫn cho NĐ phân biệt ngày âm và ngày dương, tết âm lịch và tết Lắng nghe và ghi nhớ
dương lịch.
* Hoạt động 3 :
PT hướng dẫn NĐ biết đặc các câu chúc tết. PT đưa ra nhiều ví dụ về câu Tập đặc thử một vài câu chúc
chúc theo đó NĐ có thể tham khảo và học thuộc. Có thể ghi chép lại ví dụ của PT
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Tổ chức cuộc thi tại Lắng nghe PT dặn dò
lớp với chủ đề: Câu chúc ngày xuân
TUẦN 19 : 12/1 – 16/1/09
BÀI 19 : CUỘC THI CÂU CHÚC NGÀY XUÂN
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
- Giúp các em hiểu biết rõ hơn về ngày tết của quê hương mình
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 :
PT chia các NĐ thành 4 Sao, ổn định chổ ngồi Theo sự điều động của PT
* Hoạt động 2 :
PT hướng dẫn cách thi và luật thi Trật tự lắng nghe
* Hoạt động 3 :
Theo thứ tự đã phân để thi
PT mời từng bạn của mỗi Sao lên đọc câu chúc của mình. Cứ như thế
(Tự đặc câu chúc sẽ có điểm cao)
theo thứ tự cho đến người cuối cùng của Sao.
Sao nào có nhiều câu chúc nhất và hay nhất sẽ là đội thắng cuộc.
( Điểm sẽ cộng vào khen thưởng cuối năm )
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Nghỉ tết đến ngày 2/2 Nghe PT dặn dò.
đi học lại bình thường. Ôn lại tất cả các bài đã học. Về nhà tự ôn tập
TUẦN 20 : 2/2 – 6/2/09
BÀI 20 : ÔN TẬP – SINH HOẠT TỰ DO
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, PT ôn nghi thức cho NĐ
PT cho NĐ tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang, các động tác nghỉ Nghiêm túc thực hiện
nghiêm, quay trái, quay phải, quay đằng sau

* Hoạt động 2 : NĐ tự ôn
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Tập theo sự hướng dẫn của PT
bài các bạn. Tập hợp thành 2 hàng ngang và ôn
PT đi đến từng sao kiểm tra và hướng dẫn lại cho NĐ nào chưa làm đúng bài theo sự hướng dẫn của Sao
trưởng
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Kể chuyện anh hùng Lắng nghe PT dặn dò
Lê Văn Tám và Nguyễn Bá Ngọc
TUẦN 21 : 9/2 – 13/2/09
BÀI 21 : LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐỘI
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp Nghiêm túc thực hiện
PT Giới thiệu sơ nét về tổ chức Đội
PT cho NĐ hiểu ý nghĩa về huy hiệu Đội và khăn quàng đỏ
* Hoạt động 2 :
PT bắt đầu kể 2 câu chuyện về anh hùng Lê Văn Tám và Nguyễn Bá Ngọc Trật tự nghe PT kể chuyện
dựa trên câu chuyện được in trên sách “Đội TNTP Hồ Chí Minh của chúng
ta”
PT nêu ý nghĩa của câu chuyện và liên hệ với thực tế để NĐ hiểu rõ hơn.
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Đội ca và bài Mơ ước Lắng nghe PT dặn dò
ngày mai
TUẦN 22 : 16/2 – 20/2/09
BÀI 22 : BÀI HÁT ĐỘI CA – MƠ ƯỚC NGÀY MAI
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp Nghiêm túc thực hiện

* Hoạt động 2 :
PT hướng dẫn từng câu của bài hát Đội ca rồi cho NĐ hát lại cả bài Hát theo PT hướng dẫn
* Hoạt động 3 :
PT hướng dẫn từng câu của bài hát Mơ ước ngày mai rồi cho NĐ hát lại cả Hát theo PT hướng dẫn
bài
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Học kiến thức Đội Lắng nghe PT dặn dò
TUẦN 23 : 23/2 – 27/2/09
BÀI 23 : ÔN LẠI KIẾN THỨC SAO NHI ĐỒNG – HỌC
KIẾN THỨC ĐỘI
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp Nghiêm túc thực hiện
PT phát đề cương kiến thức cho NĐ
* Hoạt động 2 :
PT cho NĐ tự học 20 phút Trật tự học bài
* Hoạt động 3 :
PT đọc câu hỏi theo đề cương và nghe câu trả lời của NĐ Nghe và trả lời
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Nghi thức Đội Lắng nghe PT dặn dò
TUẦN 24 : 2/3 – 6/3/09
BÀI 24 : NGHI THỨC ĐỘI
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :
PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp Nghiêm túc thực hiện
PT cho NĐ ôn lại các động tác nghi thức đã học
* Hoạt động 2 :
PT hướng dẫn NĐ cách đeo khăn quàng Lắng nghe và tập hát theo sự
PT nêu ý nghĩa của việc đeo khăn quàng hướng dẫn của PT
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Kiểm tra và xét kết Lắng nghe PT dặn dò
nạp Đội
TUẦN 25 : 9/3 – 13/3/09
BÀI 25 : KIỂM TRA – XÉT KẾT NẠP ĐỘI
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 :
PT sắp xếp và ổn định chổ ngồi cho NĐ Theo sự điều động của PT
* Hoạt động 2 :
PT phát đề kiểm tra cho NĐ và hướng dẫn NĐ cách làm bài. Nghiêm túc làm bài
* Hoạt động 3 :
PT triển khai hội thi Búp Măng Xinh cấp trường đến NĐ và thông báo thời Nghe thông báoLắng nghe PT dặn
gian luyện tập. dò
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Tập luyện để tham gia Lắng nghe PT dặn dò
hội thi Búp Măng Xinh cấp trường.
TUẦN 2 : 15/9 – 19/9/08
BÀI 1 : MÚA HÁT TẬP THỂ
“ BAY TRONG ĐÊM PHÁO HOA ”

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Hướng dẫn cac em biết bài hát
- Giúp các em thuộc bài hát để có thể sinh hoạt vòng tròn
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát, vỗ tay và đi thành vòng tròn
PT bắt bài hát Vòng tròn

- Chú ý lắng nghe và tập từng câu
* Hoạt động 2 :
PT tập hát cho SNĐ bài Bay trong đêm pháo hoa theo PT
PT hướng dẫn SNĐ hát từng câu và ráp cả bài

* Hoạt động 3 : Tập múa - Chú ý tập theo PT từng động tác
PT hướng dẫn SNĐ từng động tác và ráp cả bài

- Nghe nhận xét và dặn dò
* Củng cố và dặn dò :
1. Củng cố nội dung: PT nhắc lại ứng dụng của bài hát, hát và múa lại một
lần nữa.
2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 3 : 22/9 – 26/9/08
BÀI 2 : SINH HOẠT CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Hướng dẫn các em hiểu và thực hiện chủ đề năm học
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát, vỗ tay và đi thành vòng tròn
PT bắt bài hát Vòng tròn

* Hoạt động 2 : Chủ đề năm học 2008 – 2009 : Thiếu nhi thành phố nói - Chú ý và nghiêm túc
- Hát thật to và rõ
lời hay, làm việc tốt.
PT hướng dẫn các em hiểu và thực hiện chủ đề năm học.
PT giải thích từng ý nghĩa của tên chủ đề và đưa ra một số ví dụ.
VD nói lời hay như : “dạ, thưa” khi nói chuyện với người lớn tuổi.
VD làm việc tốt như : khi thấy rác rơi vãi trên đường thì nhặt lên và bỏ vào
sọt rác.
- Nhiệt tình tham gia trò chơi
* Hoạt động 3 : Trò chơi Ta là vua
PT giới thiệu, giải thích ý nghĩa và bắt đầu trò chơi

- Nghe nhận xét và dặn dò
* Củng cố và dặn dò :
1. Củng cố nội dung: PT nhắc lại ý nghĩa chủ đề năm học, hát lại bài hát
chủ đề năm học.
2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 4 : 29/9 – 3/10/08
BÀI 3 : Ý NGHĨA SAO NHI ĐỒNG

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Giới thiệu đến các em ý nghĩa của chương trình sinh hoạt Sao Nhi Đồng.
- Tạo môi trường thoải mái vui tươi cho các em khi học tiết Sao Nhi Đồng.
- Giúp các em mạnh dạn trước đám đông.
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát và vỗ tay.
PT bắt bài hát Bốn Phương Trời

* Hoạt động 2 : Giới thiệu nội dung bài học - Chú ý lắng nghe và trả lời câu
PT hỏi và gợi ý, SNĐ trả lời, PT nhận xét trả lời câu hỏi hỏi.
Câu 1 : Ai là Sao Nhi Đồng ?
Đáp : Sao Nhi Đồng là tất cả các bạn từ 6 – 8 tuổi đang học tập và sinh hoạt
tại trường học hay tại địa phương mình đang sống.

Câu 2 : Sao Nhi Đồng là gì ?
Đáp : Sao Nhi Đồng là hình thức tập hợp các em từ 6 – 8 tuổi. Hướng dẫn
các em theo 5 điều Bác Hồ dạy. Giúp các em làm quen với môi trường sinh
hoạt tập thể, rèn luyện các em trở thành con ngoan trò giỏi, bạn tốt, cháu
ngoan Bác Hồ, phấn đấu trở thành người đội viên Đội thiếu niên tiền phong
Hồ Chí Minh.

* Hoạt động 3 : Trò chơi mèo bắt chuột - Tham gia trò chơi
PT giới thiệu, giải thích ý nghĩa và bắt đầu trò chơi

* Củng cố và dặn dò :
1. Củng cố nội dung: Nhắc lại ý nghĩa, mục đích của việc tổ chức sinh hoạt - Nghe nhận xét và dặn dò
SNĐ và thời gian sinh hoạt SNĐ của lớp.
2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 5 : 6/10 – 10/10/08
BÀI 4 : SINH HOẠT TẬP THỂ
TRÒ CHƠI : “ĐI CHỢ”

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát, vỗ tay và đi thành vòng tròn
PT bắt bài hát “Vòng tròn có một cái tâm”
- Chú ý và nghiêm túc
* Hoạt động 2 : Trò chơi : “Đi chợ” - Hát thật to và rõ
PT giới thiệu, giải thích ý nghĩa và bắt đầu trò chơi
- Nhiệt tình tham gia trò chơi
* Củng cố và dặn dò :
- Nghe nhận xét và dặn dò
1. Củng cố nội dung:
PT nhắc lại ý nghĩa của trò chơi.

2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 6 : 13/10 – 17/10/08
BÀI 5 : TẬP ĐÓNG KỊCH
“BA CHÚ HEO CON”

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Hướng dẫn các em hiểu về tinh thần đoàn kết và thực hiện tình yêu thương, đùm
bọc giúp đỡ lẫn nhau giữa anh chị em trong gia đ ình.
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát và vỗ tay
PT bắt bài hát “Cả nhà thương nhau”

* Hoạt động 2 :
PT hướng dẫn SNĐ vào từng nhân vật trong câu chuyện. - Lắng nghe kĩ câu chuyện

* Hoạt động 3 :
PT kể chuyện : “Ba chú heo con” - Thật nghiêm túc và nhập tâm vào
vai khi tham gia diễn xuất.
- Tập trung xem

* Củng cố và dặn dò :
1. Củng cố nội dung:
PT nhắc lại ý nghĩa của câu chuyện và rút ra bài học về tình tương gia đình - Nghe nhận xét và dặn dò
và tinh thần đoàn kết, liên hệ cuộc sống thông qua câu chuyện trên.
2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 7 : 20/10 – 24/10/08
BÀI 6 : NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
KỂ CHUYỆN : “ĂN KHẾ TRẢ VÀNG”

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Giúp các em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của câu chuyện
- Hướng dẫn các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :
PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát và vỗ tay
PT bắt bài hát “Bốn phương trời”

* Hoạt động 2 :
PT kể câu chuyện : “Ăn khế trả vàng” - Chú ý và nghe thật chăm chú

* Hoạt động 3 :
PT giải thích ý nghĩa câu chuyện và đưa ra một số câu hỏi liên quan để giúp - Nhiệt tình, xung phong trả lời
SNĐ hiểu rõ hơn về câu chuyện. câu hỏi.
- Hiểu và nắm rõ ý nghĩa
VD :
Hỏi : Vì sao người em lại trở nên giàu có?
Đáp : Nhờ Quạ chở người em bay đến đảo vàng. Nhờ vào tính tình thật thà
của người em, chỉ lấy đủ số vàng vừa túi.
PT liên hệ với cuộc sống thông qua câu chuyên để hướng dẫn SNĐ

* Củng cố và dặn dò :
- Nghe nhận xét và dặn dò
1. Củng cố nội dung:
PT nhắc lại ý nghĩa của câu chuyện.
2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 8 : 27/10 – 31/10/08
BÀI 7 : KỂ CHUYỆN BÁC HỒ
“VIÊN KẸO NGỌT”

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Hướng dẫn các em hiểu về Bác Hồ cũng như t ình thương của Bác dành cho thiếu
nhi
- Giúp các em noi theo tấm gương của Bác để sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát và vỗ tay
PT bắt bài hát “Nhanh bước nhanh nhi đồng”
* Hoạt động 2 :
PT kể câu chuyện “Viên kẹo ngọt” - Chú ý và nghiêm túc nghe

* Hoạt động 3 :
PT giải thích ý nghĩa của câu chuyện và đưa ra một số câu hỏi. - Nhiệt tình tham gia trả lời câu
hỏi
VD :
Hỏi : Khi nói chuyện với người lớn tuổi phải nói như thế nào?
Đáp : “dạ, thưa”
PT liên hệ với cuộc sống thông qua câu chuyên để hướng dẫn SNĐ

* Củng cố và dặn dò :
- Nghe nhận xét và dặn dò
1. Củng cố nội dung:
PT nhắc lại ý nghĩa của câu chuyện
2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 9 : 3/11 – 7/11/08
CHUẨN BỊ LỄ RA MẮT SAO
BÀI 8 – 9 : ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC – HÀNG NGANG
BÀI HÁT: “NĂM CÁNH SAO VUI”
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, Tập nghi thức
PT bắt bài hát “Sao vui của em” Hát và vỗ tay
PT hướng dẫn NĐ xếp hàng theo đội hình hàng dọc sau đó hướng dẫn NĐ Tập hợp đội hình theo sự hướng
xếp hàng theo đội hình hàng ngang. dẫn của PT
PT cho các em làm đi làm lại vài lần để nhớ Ghi nhớ và làm theo.

* Hoạt động 3 : Học bài hát “Năm cánh sao vui”
PT Hướng dẫn nội dung và ý nghĩa bài hát sau đó tập từng câu cho NĐ Nghe và hiểu ý nghĩa bài hát
“Năm cánh sao vui Tập từng câu theo sự hướn dẫn của
Nở bừng hoa đẹp PT
Sao chăm chăm học
Sao ngoan bạn hiền
Sao khoẻ sạch sẽ
Sao vui hay cười
Còn cánh sao nữa
Sao xinh thật thà
Năm cánh sao ấy
Kết thành bông hoa
Nở bừng tên gọi
Cháu ngoan Bác Hồ”

* Hoạt động 2 : Ôn lại 5 bài đã học để chuẩn bị lễ ra mắt Sao
- Năm điều Bác Hồ dạy Lớp trưởng hướng dẫn NĐ ngồi
- Lời ghi nhớ của SNĐ thành từng vòng tròn theo từng
- Nhanh bước nhanh nhi đồng Sao
- Sao vui của em Sao trưởng hướng dẫn NĐ ôn lại 5
- Năm cánh sao vui bài đã học
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn
bài các bạn.

* Dặn dò :
PT dăn dò NĐ về ôn thật kĩ 5 bài trên. Nghe PT dặn dò
PT thông báo cho NĐ nội dung sinh hoạt tuần sau: tìm hiểu ý nghĩa ngày
NGVN 20/11
TUẦN 10 : 10/11 – 14/11/08
BÀI 10 : Ý nghĩa ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2008

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp

* Hoạt động 2 : Đọc thơ “Cô giáo lớp em” Ghi nhớ và đọc theo.
PT Hướng dẫn nội dung và ý nghĩa bài thơ.
“Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi Nghe và hiểu ý nghĩa bài thơ
Đáp lời chào cô ạ Tập từng câu theo sự hướn dẫn của
Cô mỉm cười thật tươi PT
Cô dạy em tập vẽ
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài
Cô dạy em tập viết
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thong em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho”

* Hoạt động 3 :
PT hướng dẫn NĐ hiểu rõ hơn về ý nghĩa ngày lễ 20/11

* Dặn dò :
PT dăn dò NĐ cố gắng học tập thật tốt. Luôn phấn đấu trở thành con ngoan Nghe PT dặn dò, hiểu, ghi nhớ và
trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Giành thật nhiều bông hoa điểm 10 để tặng cố gắng học tập thật chăm
thầy cô nhân ngày kỉ niệm 20/11
PT thông báo cho NĐ nội dung sinh hoạt tuần sau: Chuẩn bị lế ra mắt Sao


TUẦN 11 : 17/11 – 21/11/08
CHUẨN BỊ LỄ RA MẮT SAO

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, Tập nghi thức
PT bắt bài hát “Sao vui của em” Hát và vỗ tay
PT hướng dẫn NĐ xếp hàng theo đội hình hàng dọc sau đó hướng dẫn NĐ Tập hợp đội hình theo sự hướng
xếp hàng theo đội hình hàng ngang. dẫn của PT
PT cho các em làm đi làm lại vài lần để nhớ Ghi nhớ và làm theo.

* Hoạt động 2 : Ôn lại 5 bài đã học để chuẩn bị lễ ra mắt Sao
- Năm điều Bác Hồ dạy
- Lời ghi nhớ của SNĐ Lớp trưởng hướng dẫn NĐ ngồi
- Nhanh bước nhanh nhi đồng thành từng vòng tròn theo từng
- Sao vui của em Sao
- Năm cánh sao vui Sao trưởng hướng dẫn NĐ ôn lại 5
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn bài đã học
bài các bạn.

* Dặn dò :
PT dăn dò NĐ về ôn thật kĩ 5 bài trên.
PT thông báo cho NĐ nội dung sinh hoạt tuần sau: Ôn nghi thức Đội Nghe PT dặn dò
TUẦN 12 : 24/11 – 28/11/08
BÀI 8 – 9 : ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC – HÀNG NGANG
BÀI HÁT: “NĂM CÁNH SAO VUI”
SINH HOẠT VÒNG TRÒN
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, Tập nghi thức
PT bắt bài hát “Sao vui của em” Hát và vỗ tay
PT hướng dẫn NĐ xếp hàng theo đội hình hàng dọc sau đó hướng dẫn NĐ Tập hợp đội hình theo sự hướng
xếp hàng theo đội hình hàng ngang. dẫn của PT
PT cho các em làm đi làm lại vài lần để nhớ Ghi nhớ và làm theo.

* Hoạt động 2 : Ôn bài hát “Năm cánh sao vui”
PT Hướng dẫn nội dung và ý nghĩa bài hát sau đó tập từng câu cho NĐ Nghe và hiểu ý nghĩa bài hát
“Năm cánh sao vui Tập từng câu theo sự hướn dẫn của
Nở bừng hoa đẹp PT
Sao chăm chăm học
Sao ngoan bạn hiền
Sao khoẻ sạch sẽ
Sao vui hay cười
Còn cánh sao nữa
Sao xinh thật thà
Năm cánh sao ấy
Kết thành bông hoa
Nở bừng tên gọi
Cháu ngoan Bác Hồ” Lớp trưởng hướng dẫn NĐ ngồi
thành từng vòng tròn theo từng
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Sao
bài các bạn. Sao trưởng hướng dẫn NĐ ôn lại 5
bài đã học
* Hoạt động 3:
PT cho NĐ chơi trò chơi “Bà ba đi chợ” Chơi trò chơi do PT quản trò
PT hướng dẫn NĐ cách chơi và bắt đầu cho NĐ đồng.
* Dặn dò :
PT dăn dò NĐ về ôn thật kĩ bài hát “Năm cánh sao vui” Nghe PT dặn dò
PT thông báo cho NĐ nội dung sinh hoạt tuần sau: Tìm hiểu ý nghĩa ngày
22/12
TUẦN 13 : 1/12 – 5/12/08
BÀI 10 - 11 : SINH HOẠT Ý NGHĨA NGÀY 22/12
MÚA HÁT: “ LIÊN KHÚC MÚA MỜI ”
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, ôn nghi thức, sinh hoạt ý nghĩa ngày 22/12
PT cho NĐ tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang. Nghiêm túc thực hiện
PT giải thích rõ ý nghĩa ngày 22/12, và tại sao lại có ngày này. Lắng nghe và phát biểu

* Hoạt động 2 : Múa hát “ Liên khúc múa mời ”
PT Hướng dẫn từng động tác múa theo từng câu của bài hát cho NĐ Làm theo lời của PT
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Tập hợp thành vòng tròn theo sự
bài các bạn. hướng dẫn của Sao trưởng

* Hoạt động 3: Kiểm tra NĐ ôn bài
PT đi đến từng Sao kiểm tra NĐ ôn bài và hướng dẫn Sao nào làm chưa Nghiêm túc thực hiện
đúng.

* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là tập hát bài “ Chú bộ Lắng nghe PT dặn dò
đội tập đếm ”, tập các động tác nghỉ – nghiêm, quay trái, quay phải, quay
đằng sau.
TUẦN 14 : 8/12 – 12/12/08
BÀI 12 - 13 : CHÚ BỘ ĐỘI TẬP ĐẾM
NGHI THỨC: NGHỈ – NGHIÊM – QUAY TRÁI – QUAY
PHẢI – QUAY ĐẰNG SAU
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, ôn nghi thức, tập các động tác mới
PT cho NĐ tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang. Nghiêm túc thực hiện
PT hướng dẫn NĐ cách quay trái, quay phải, quay đằng sau

* Hoạt động 2 : Bài hát “ Chú bộ đội tập đếm ”
PT Hướng dẫn từng câu và nói rõ ý nghĩa của bài hát cho NĐ Tập từng câu và hát nguyên bài
“ Chú bộ đội tập đếm
Đếm một hai một hai
Chú quên thì cháu nhắc
Xoè bàn tay chú đếm được ngay ( 2 lần ) ”
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Tập hợp thành vòng tròn theo sự
bài các bạn. hướng dẫn của Sao trưởng

* Hoạt động 3: Kiểm tra NĐ ôn bài
PT đi đến từng Sao kiểm tra NĐ ôn bài và hướng dẫn Sao nào làm chưa Nghiêm túc thực hiện
đúng.

* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Kể chuyện “ Kim Lắng nghe PT dặn dò
Đồng ”, Múa hát “ Chú bộ đội tập đếm ”
TUẦN 15 : 15/12 – 19/12/08
BÀI 14 - 15 : KỂ CHUYỆN “ KIM ĐỒNG ”
MÚA HÁT: “ CHÚ BỘ ĐỘI TẬP ĐẾM ”
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, ôn nghi thức
PT cho NĐ tập hợp đội hình hàng dọc Nghiêm túc thực hiện

* Hoạt động 2 : Múa hát “ Chú bộ đội tập đếm ”
PT Hướng dẫn từng động tác múa theo từng câu của bài hát cho NĐ Tập theo sự hướng dẫn của PT
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Tập hợp thành vòng tròn theo sự
bài các bạn. hướng dẫn của Sao trưởng

* Hoạt động 3: Kể chuyện “ Kim Đồng ”
PT tập hợp các Sao lại thành 1 vòng tròn và bắt đầu kể chuyện Nghiêm túc thực hiện và lắng nghe
Kết thúc câu chuyện PT nêu ý nghĩa của câu chuyện và liên hệ với cuộc câu chuyện
sống hiện tại để giúp NĐ hoàn thiện hơn về đạo đức của mình Lắng nghe và phát biểu

* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Ôn lại tất cả những gì Lắng nghe PT dặn dò
đã học
TUẦN 16 : 22/12 – 26/12/08
BÀI 16 : ÔN LẠI TẤT CẢ NHỮNG BÀI ĐÃ HỌC
SINH HOẠT VÒNG TRÒN
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, PT ôn nghi thức cho NĐ
PT cho NĐ tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang, các động tác nghỉ Nghiêm túc thực hiện
nghiêm, quay trái, quay phải, quay đằng sau

* Hoạt động 2 : NĐ tự ôn
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Tập theo sự hướng dẫn của PT
bài các bạn. Tập hợp thành 2 hàng ngang và ôn
PT đi đến từng sao kiểm tra và hướng dẫn lại cho NĐ nào chưa làm đúng bài theo sự hướng dẫn của Sao
trưởng
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Tập nghi thức tiến, lùi, Lắng nghe PT dặn dò
sang trái, sang phải. Tổ chức khen thưởng NĐ chăm ngoan, tiến bộ.
TUẦN 17 : 29/12 – 2/1/09
BÀI 17 : TẬP NGHI THỨC
TIẾN – LÙI – SANG TRÁI – SANG PHẢI
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, PT ôn nghi thức cho NĐ
PT cho NĐ tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang, các động tác nghỉ Nghiêm túc thực hiện
nghiêm, quay trái, quay phải, quay đằng sau.

* Hoạt động 2 : Tập các động tác nghi thức mới
PT hướng dẫn từng bước cho NĐ thực hiện từng động tác Tập theo sự hướng dẫn của PT
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Tập hợp thành 2 hàng ngang và ôn
bài các bạn. bài theo sự hướng dẫn của Sao
PT đi đến từng sao kiểm tra và hướng dẫn lại cho NĐ nào chưa làm đúng trưởng

* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Lắng nghe PT dặn dò
TUẦN 18 : 5/1 – 9/1/09
BÀI 18 : TÌM HIỂU VỀ NGÀY TẾT QUÊ EM
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
- Giúp các em hiểu biết rõ hơn về ngày tết của quê hương mình
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Bắt bài hát: “Bài hát nối vòng” NĐ hát, vỗ tay và đi thành vòng
PT tập hợp các em thành một vòng tròn. tròn theo điệu bài hát.
* Hoạt động 2 : Ý nghĩa ngày tết quê em
PT hướng dẫn cho NĐ phân biệt ngày âm và ngày dương, tết âm lịch và tết Lắng nghe và ghi nhớ
dương lịch.
* Hoạt động 3 :
PT hướng dẫn NĐ biết đặc các câu chúc tết. PT đưa ra nhiều ví dụ về câu Tập đặc thử một vài câu chúc
chúc theo đó NĐ có thể tham khảo và học thuộc. Có thể ghi chép lại ví dụ của PT
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Tổ chức cuộc thi tại Lắng nghe PT dặn dò
lớp với chủ đề: Câu chúc ngày xuân
TUẦN 19 : 12/1 – 16/1/09
BÀI 19 : CUỘC THI CÂU CHÚC NGÀY XUÂN
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
- Giúp các em hiểu biết rõ hơn về ngày tết của quê hương mình
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 :
PT chia các NĐ thành 4 Sao, ổn định chổ ngồi Theo sự điều động của PT
* Hoạt động 2 :
PT hướng dẫn cách thi và luật thi Trật tự lắng nghe
* Hoạt động 3 :
Theo thứ tự đã phân để thi
PT mời từng bạn của mỗi Sao lên đọc câu chúc của mình. Cứ như thế
(Tự đặc câu chúc sẽ có điểm cao)
theo thứ tự cho đến người cuối cùng của Sao.
Sao nào có nhiều câu chúc nhất và hay nhất sẽ là đội thắng cuộc.
( Điểm sẽ cộng vào khen thưởng cuối năm )
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Nghỉ tết đến ngày 2/2 Nghe PT dặn dò.
đi học lại bình thường. Ôn lại tất cả các bài đã học. Về nhà tự ôn tập
TUẦN 20 : 2/2 – 6/2/09
BÀI 20 : ÔN TẬP – SINH HOẠT TỰ DO
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, PT ôn nghi thức cho NĐ
PT cho NĐ tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang, các động tác nghỉ Nghiêm túc thực hiện
nghiêm, quay trái, quay phải, quay đằng sau

* Hoạt động 2 : NĐ tự ôn
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Tập theo sự hướng dẫn của PT
bài các bạn. Tập hợp thành 2 hàng ngang và ôn
PT đi đến từng sao kiểm tra và hướng dẫn lại cho NĐ nào chưa làm đúng bài theo sự hướng dẫn của Sao
trưởng
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Kể chuyện anh hùng Lắng nghe PT dặn dò
Lê Văn Tám và Nguyễn Bá Ngọc
TUẦN 21 : 9/2 – 13/2/09
BÀI 21 : LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐỘI
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp Nghiêm túc thực hiện
PT Giới thiệu sơ nét về tổ chức Đội
PT cho NĐ hiểu ý nghĩa về huy hiệu Đội và khăn quàng đỏ
* Hoạt động 2 :
PT bắt đầu kể 2 câu chuyện về anh hùng Lê Văn Tám và Nguyễn Bá Ngọc Trật tự nghe PT kể chuyện
dựa trên câu chuyện được in trên sách “Đội TNTP Hồ Chí Minh của chúng
ta”
PT nêu ý nghĩa của câu chuyện và liên hệ với thực tế để NĐ hiểu rõ hơn.
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Đội ca và bài Mơ ước Lắng nghe PT dặn dò
ngày mai
TUẦN 22 : 16/2 – 20/2/09
BÀI 22 : BÀI HÁT ĐỘI CA – MƠ ƯỚC NGÀY MAI
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp Nghiêm túc thực hiện

* Hoạt động 2 :
PT hướng dẫn từng câu của bài hát Đội ca rồi cho NĐ hát lại cả bài Hát theo PT hướng dẫn
* Hoạt động 3 :
PT hướng dẫn từng câu của bài hát Mơ ước ngày mai rồi cho NĐ hát lại cả Hát theo PT hướng dẫn
bài
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Học kiến thức Đội Lắng nghe PT dặn dò
TUẦN 23 : 23/2 – 27/2/09
BÀI 23 : ÔN LẠI KIẾN THỨC SAO NHI ĐỒNG – HỌC
KIẾN THỨC ĐỘI
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp Nghiêm túc thực hiện
PT phát đề cương kiến thức cho NĐ
* Hoạt động 2 :
PT cho NĐ tự học 20 phút Trật tự học bài
* Hoạt động 3 :
PT đọc câu hỏi theo đề cương và nghe câu trả lời của NĐ Nghe và trả lời
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Nghi thức Đội Lắng nghe PT dặn dò
TUẦN 24 : 2/3 – 6/3/09
BÀI 24 : NGHI THỨC ĐỘI
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp Nghiêm túc thực hiện
PT cho NĐ ôn lại các động tác nghi thức đã học
* Hoạt động 2 :
PT hướng dẫn NĐ cách đeo khăn quàng Lắng nghe và tập hát theo sự
PT nêu ý nghĩa của việc đeo khăn quàng hướng dẫn của PT
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Kiểm tra và xét kết Lắng nghe PT dặn dò
nạp Đội
TUẦN 25 : 9/3 – 13/3/09
BÀI 25 : KIỂM TRA – XÉT KẾT NẠP ĐỘI
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 :
PT sắp xếp và ổn định chổ ngồi cho NĐ Theo sự điều động của PT
* Hoạt động 2 :
PT phát đề kiểm tra cho NĐ và hướng dẫn NĐ cách làm bài. Nghiêm túc làm bài
* Hoạt động 3 :
PT triển khai hội thi Búp Măng Xinh cấp trường đến NĐ và thông báo thời Nghe thông báoLắng nghe PT dặn
gian luyện tập. dò
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Tập luyện để tham gia Lắng nghe PT dặn dò
hội thi Búp Măng Xinh cấp trường.
TUẦN 2 : 15/9 – 19/9/08
BÀI 1 : MÚA HÁT TẬP THỂ
“ BAY TRONG ĐÊM PHÁO HOA ”

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Hướng dẫn cac em biết bài hát
- Giúp các em thuộc bài hát để có thể sinh hoạt vòng tròn
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát, vỗ tay và đi thành vòng tròn
PT bắt bài hát Vòng tròn

- Chú ý lắng nghe và tập từng câu
* Hoạt động 2 :
PT tập hát cho SNĐ bài Bay trong đêm pháo hoa theo PT
PT hướng dẫn SNĐ hát từng câu và ráp cả bài

* Hoạt động 3 : Tập múa - Chú ý tập theo PT từng động tác
PT hướng dẫn SNĐ từng động tác và ráp cả bài

- Nghe nhận xét và dặn dò
* Củng cố và dặn dò :
1. Củng cố nội dung: PT nhắc lại ứng dụng của bài hát, hát và múa lại một
lần nữa.
2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 3 : 22/9 – 26/9/08
BÀI 2 : SINH HOẠT CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Hướng dẫn các em hiểu và thực hiện chủ đề năm học
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát, vỗ tay và đi thành vòng tròn
PT bắt bài hát Vòng tròn

* Hoạt động 2 : Chủ đề năm học 2008 – 2009 : Thiếu nhi thành phố nói - Chú ý và nghiêm túc
- Hát thật to và rõ
lời hay, làm việc tốt.
PT hướng dẫn các em hiểu và thực hiện chủ đề năm học.
PT giải thích từng ý nghĩa của tên chủ đề và đưa ra một số ví dụ.
VD nói lời hay như : “dạ, thưa” khi nói chuyện với người lớn tuổi.
VD làm việc tốt như : khi thấy rác rơi vãi trên đường thì nhặt lên và bỏ vào
sọt rác.
- Nhiệt tình tham gia trò chơi
* Hoạt động 3 : Trò chơi Ta là vua
PT giới thiệu, giải thích ý nghĩa và bắt đầu trò chơi

- Nghe nhận xét và dặn dò
* Củng cố và dặn dò :
1. Củng cố nội dung: PT nhắc lại ý nghĩa chủ đề năm học, hát lại bài hát
chủ đề năm học.
2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 4 : 29/9 – 3/10/08
BÀI 3 : Ý NGHĨA SAO NHI ĐỒNG

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Giới thiệu đến các em ý nghĩa của chương trình sinh hoạt Sao Nhi Đồng.
- Tạo môi trường thoải mái vui tươi cho các em khi học tiết Sao Nhi Đồng.
- Giúp các em mạnh dạn trước đám đông.
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát và vỗ tay.
PT bắt bài hát Bốn Phương Trời

* Hoạt động 2 : Giới thiệu nội dung bài học - Chú ý lắng nghe và trả lời câu
PT hỏi và gợi ý, SNĐ trả lời, PT nhận xét trả lời câu hỏi hỏi.
Câu 1 : Ai là Sao Nhi Đồng ?
Đáp : Sao Nhi Đồng là tất cả các bạn từ 6 – 8 tuổi đang học tập và sinh hoạt
tại trường học hay tại địa phương mình đang sống.

Câu 2 : Sao Nhi Đồng là gì ?
Đáp : Sao Nhi Đồng là hình thức tập hợp các em từ 6 – 8 tuổi. Hướng dẫn
các em theo 5 điều Bác Hồ dạy. Giúp các em làm quen với môi trường sinh
hoạt tập thể, rèn luyện các em trở thành con ngoan trò giỏi, bạn tốt, cháu
ngoan Bác Hồ, phấn đấu trở thành người đội viên Đội thiếu niên tiền phong
Hồ Chí Minh.

* Hoạt động 3 : Trò chơi mèo bắt chuột - Tham gia trò chơi
PT giới thiệu, giải thích ý nghĩa và bắt đầu trò chơi

* Củng cố và dặn dò :
1. Củng cố nội dung: Nhắc lại ý nghĩa, mục đích của việc tổ chức sinh hoạt - Nghe nhận xét và dặn dò
SNĐ và thời gian sinh hoạt SNĐ của lớp.
2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 5 : 6/10 – 10/10/08
BÀI 4 : SINH HOẠT TẬP THỂ
TRÒ CHƠI : “ĐI CHỢ”

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát, vỗ tay và đi thành vòng tròn
PT bắt bài hát “Vòng tròn có một cái tâm”
- Chú ý và nghiêm túc
* Hoạt động 2 : Trò chơi : “Đi chợ” - Hát thật to và rõ
PT giới thiệu, giải thích ý nghĩa và bắt đầu trò chơi
- Nhiệt tình tham gia trò chơi
* Củng cố và dặn dò :
- Nghe nhận xét và dặn dò
1. Củng cố nội dung:
PT nhắc lại ý nghĩa của trò chơi.

2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 6 : 13/10 – 17/10/08
BÀI 5 : TẬP ĐÓNG KỊCH
“BA CHÚ HEO CON”

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Hướng dẫn các em hiểu về tinh thần đoàn kết và thực hiện tình yêu thương, đùm
bọc giúp đỡ lẫn nhau giữa anh chị em trong gia đ ình.
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát và vỗ tay
PT bắt bài hát “Cả nhà thương nhau”

* Hoạt động 2 :
PT hướng dẫn SNĐ vào từng nhân vật trong câu chuyện. - Lắng nghe kĩ câu chuyện

* Hoạt động 3 :
PT kể chuyện : “Ba chú heo con” - Thật nghiêm túc và nhập tâm vào
vai khi tham gia diễn xuất.
- Tập trung xem

* Củng cố và dặn dò :
1. Củng cố nội dung:
PT nhắc lại ý nghĩa của câu chuyện và rút ra bài học về tình tương gia đình - Nghe nhận xét và dặn dò
và tinh thần đoàn kết, liên hệ cuộc sống thông qua câu chuyện trên.
2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 7 : 20/10 – 24/10/08
BÀI 6 : NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
KỂ CHUYỆN : “ĂN KHẾ TRẢ VÀNG”

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Giúp các em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của câu chuyện
- Hướng dẫn các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát và vỗ tay
PT bắt bài hát “Bốn phương trời”

* Hoạt động 2 :
PT kể câu chuyện : “Ăn khế trả vàng” - Chú ý và nghe thật chăm chú

* Hoạt động 3 :
PT giải thích ý nghĩa câu chuyện và đưa ra một số câu hỏi liên quan để giúp - Nhiệt tình, xung phong trả lời
SNĐ hiểu rõ hơn về câu chuyện. câu hỏi.
- Hiểu và nắm rõ ý nghĩa
VD :
Hỏi : Vì sao người em lại trở nên giàu có?
Đáp : Nhờ Quạ chở người em bay đến đảo vàng. Nhờ vào tính tình thật thà
của người em, chỉ lấy đủ số vàng vừa túi.
PT liên hệ với cuộc sống thông qua câu chuyên để hướng dẫn SNĐ

* Củng cố và dặn dò :
- Nghe nhận xét và dặn dò
1. Củng cố nội dung:
PT nhắc lại ý nghĩa của câu chuyện.
2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 8 : 27/10 – 31/10/08
BÀI 7 : KỂ CHUYỆN BÁC HỒ
“VIÊN KẸO NGỌT”

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Hướng dẫn các em hiểu về Bác Hồ cũng như t ình thương của Bác dành cho thiếu
nhi
- Giúp các em noi theo tấm gương của Bác để sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp - Hát và vỗ tay
PT bắt bài hát “Nhanh bước nhanh nhi đồng”

* Hoạt động 2 :
PT kể câu chuyện “Viên kẹo ngọt” - Chú ý và nghiêm túc nghe

* Hoạt động 3 :
PT giải thích ý nghĩa của câu chuyện và đưa ra một số câu hỏi. - Nhiệt tình tham gia trả lời câu
hỏi
VD :
Hỏi : Khi nói chuyện với người lớn tuổi phải nói như thế nào?
Đáp : “dạ, thưa”
PT liên hệ với cuộc sống thông qua câu chuyên để hướng dẫn SNĐ

* Củng cố và dặn dò :
- Nghe nhận xét và dặn dò
1. Củng cố nội dung:
PT nhắc lại ý nghĩa của câu chuyện
2. Nhận xét và dặn dò :
TUẦN 9 : 3/11 – 7/11/08
CHUẨN BỊ LỄ RA MẮT SAO
BÀI 8 – 9 : ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC – HÀNG NGANG
BÀI HÁT: “NĂM CÁNH SAO VUI”
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, Tập nghi thức
PT bắt bài hát “Sao vui của em” Hát và vỗ tay
PT hướng dẫn NĐ xếp hàng theo đội hình hàng dọc sau đó hướng dẫn NĐ Tập hợp đội hình theo sự hướng
xếp hàng theo đội hình hàng ngang. dẫn của PT
PT cho các em làm đi làm lại vài lần để nhớ Ghi nhớ và làm theo.

* Hoạt động 3 : Học bài hát “Năm cánh sao vui”
PT Hướng dẫn nội dung và ý nghĩa bài hát sau đó tập từng câu cho NĐ Nghe và hiểu ý nghĩa bài hát
“Năm cánh sao vui Tập từng câu theo sự hướn dẫn của
Nở bừng hoa đẹp PT
Sao chăm chăm học
Sao ngoan bạn hiền
Sao khoẻ sạch sẽ
Sao vui hay cười
Còn cánh sao nữa
Sao xinh thật thà
Năm cánh sao ấy
Kết thành bông hoa
Nở bừng tên gọi
Cháu ngoan Bác Hồ”

* Hoạt động 2 : Ôn lại 5 bài đã học để chuẩn bị lễ ra mắt Sao
- Năm điều Bác Hồ dạy Lớp trưởng hướng dẫn NĐ ngồi
- Lời ghi nhớ của SNĐ thành từng vòng tròn theo từng
- Nhanh bước nhanh nhi đồng Sao
- Sao vui của em Sao trưởng hướng dẫn NĐ ôn lại 5
- Năm cánh sao vui bài đã học
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn
bài các bạn.

* Dặn dò :
PT dăn dò NĐ về ôn thật kĩ 5 bài trên. Nghe PT dặn dò
PT thông báo cho NĐ nội dung sinh hoạt tuần sau: tìm hiểu ý nghĩa ngày
NGVN 20/11
TUẦN 10 : 10/11 – 14/11/08
BÀI 10 : Ý nghĩa ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2008

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :
PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp

* Hoạt động 2 : Đọc thơ “Cô giáo lớp em” Ghi nhớ và đọc theo.
PT Hướng dẫn nội dung và ý nghĩa bài thơ.
“Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi Nghe và hiểu ý nghĩa bài thơ
Đáp lời chào cô ạ Tập từng câu theo sự hướn dẫn của
Cô mỉm cười thật tươi PT
Cô dạy em tập vẽ
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài
Cô dạy em tập viết
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thong em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho”

* Hoạt động 3 :
PT hướng dẫn NĐ hiểu rõ hơn về ý nghĩa ngày lễ 20/11

* Dặn dò :
PT dăn dò NĐ cố gắng học tập thật tốt. Luôn phấn đấu trở thành con ngoan Nghe PT dặn dò, hiểu, ghi nhớ và
trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Giành thật nhiều bông hoa điểm 10 để tặng cố gắng học tập thật chăm
thầy cô nhân ngày kỉ niệm 20/11
PT thông báo cho NĐ nội dung sinh hoạt tuần sau: Chuẩn bị lế ra mắt Sao


TUẦN 11 : 17/11 – 21/11/08
CHUẨN BỊ LỄ RA MẮT SAO

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, Tập nghi thức
PT bắt bài hát “Sao vui của em” Hát và vỗ tay
PT hướng dẫn NĐ xếp hàng theo đội hình hàng dọc sau đó hướng dẫn NĐ Tập hợp đội hình theo sự hướng
xếp hàng theo đội hình hàng ngang. dẫn của PT
PT cho các em làm đi làm lại vài lần để nhớ Ghi nhớ và làm theo.

* Hoạt động 2 : Ôn lại 5 bài đã học để chuẩn bị lễ ra mắt Sao
- Năm điều Bác Hồ dạy
- Lời ghi nhớ của SNĐ Lớp trưởng hướng dẫn NĐ ngồi
- Nhanh bước nhanh nhi đồng thành từng vòng tròn theo từng
- Sao vui của em Sao
- Năm cánh sao vui Sao trưởng hướng dẫn NĐ ôn lại 5
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn bài đã học
bài các bạn.

* Dặn dò :
PT dăn dò NĐ về ôn thật kĩ 5 bài trên.
PT thông báo cho NĐ nội dung sinh hoạt tuần sau: Ôn nghi thức Đội Nghe PT dặn dò
TUẦN 12 : 24/11 – 28/11/08
BÀI 8 – 9 : ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC – HÀNG NGANG
BÀI HÁT: “NĂM CÁNH SAO VUI”
SINH HOẠT VÒNG TRÒN
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, Tập nghi thức
PT bắt bài hát “Sao vui của em” Hát và vỗ tay
PT hướng dẫn NĐ xếp hàng theo đội hình hàng dọc sau đó hướng dẫn NĐ Tập hợp đội hình theo sự hướng
xếp hàng theo đội hình hàng ngang. dẫn của PT
PT cho các em làm đi làm lại vài lần để nhớ Ghi nhớ và làm theo.

* Hoạt động 2 : Ôn bài hát “Năm cánh sao vui”
PT Hướng dẫn nội dung và ý nghĩa bài hát sau đó tập từng câu cho NĐ Nghe và hiểu ý nghĩa bài hát
“Năm cánh sao vui Tập từng câu theo sự hướn dẫn của
Nở bừng hoa đẹp PT
Sao chăm chăm học
Sao ngoan bạn hiền
Sao khoẻ sạch sẽ
Sao vui hay cười
Còn cánh sao nữa
Sao xinh thật thà
Năm cánh sao ấy
Kết thành bông hoa
Nở bừng tên gọi
Cháu ngoan Bác Hồ” Lớp trưởng hướng dẫn NĐ ngồi
thành từng vòng tròn theo từng
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Sao
bài các bạn. Sao trưởng hướng dẫn NĐ ôn lại 5
bài đã học
* Hoạt động 3:
PT cho NĐ chơi trò chơi “Bà ba đi chợ” Chơi trò chơi do PT quản trò
PT hướng dẫn NĐ cách chơi và bắt đầu cho NĐ đồng.
* Dặn dò :
PT dăn dò NĐ về ôn thật kĩ bài hát “Năm cánh sao vui” Nghe PT dặn dò
PT thông báo cho NĐ nội dung sinh hoạt tuần sau: Tìm hiểu ý nghĩa ngày
22/12
TUẦN 13 : 1/12 – 5/12/08
BÀI 10 - 11 : SINH HOẠT Ý NGHĨA NGÀY 22/12
MÚA HÁT: “ LIÊN KHÚC MÚA MỜI ”
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, ôn nghi thức, sinh hoạt ý nghĩa ngày 22/12
PT cho NĐ tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang. Nghiêm túc thực hiện
PT giải thích rõ ý nghĩa ngày 22/12, và tại sao lại có ngày này. Lắng nghe và phát biểu

* Hoạt động 2 : Múa hát “ Liên khúc múa mời ”
PT Hướng dẫn từng động tác múa theo từng câu của bài hát cho NĐ Làm theo lời của PT
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Tập hợp thành vòng tròn theo sự
bài các bạn. hướng dẫn của Sao trưởng

* Hoạt động 3: Kiểm tra NĐ ôn bài
PT đi đến từng Sao kiểm tra NĐ ôn bài và hướng dẫn Sao nào làm chưa Nghiêm túc thực hiện
đúng.

* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là tập hát bài “ Chú bộ Lắng nghe PT dặn dò
đội tập đếm ”, tập các động tác nghỉ – nghiêm, quay trái, quay phải, quay
đằng sau.
TUẦN 14 : 8/12 – 12/12/08
BÀI 12 - 13 : CHÚ BỘ ĐỘI TẬP ĐẾM
NGHI THỨC: NGHỈ – NGHIÊM – QUAY TRÁI – QUAY
PHẢI – QUAY ĐẰNG SAU
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, ôn nghi thức, tập các động tác mới
PT cho NĐ tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang. Nghiêm túc thực hiện
PT hướng dẫn NĐ cách quay trái, quay phải, quay đằng sau

* Hoạt động 2 : Bài hát “ Chú bộ đội tập đếm ”
PT Hướng dẫn từng câu và nói rõ ý nghĩa của bài hát cho NĐ Tập từng câu và hát nguyên bài
“ Chú bộ đội tập đếm
Đếm một hai một hai
Chú quên thì cháu nhắc
Xoè bàn tay chú đếm được ngay ( 2 lần ) ”
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Tập hợp thành vòng tròn theo sự
bài các bạn. hướng dẫn của Sao trưởng

* Hoạt động 3: Kiểm tra NĐ ôn bài
PT đi đến từng Sao kiểm tra NĐ ôn bài và hướng dẫn Sao nào làm chưa Nghiêm túc thực hiện
đúng.

* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Kể chuyện “ Kim Lắng nghe PT dặn dò
Đồng ”, Múa hát “ Chú bộ đội tập đếm ”
TUẦN 15 : 15/12 – 19/12/08
BÀI 14 - 15 : KỂ CHUYỆN “ KIM ĐỒNG ”
MÚA HÁT: “ CHÚ BỘ ĐỘI TẬP ĐẾM ”
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, ôn nghi thức
PT cho NĐ tập hợp đội hình hàng dọc Nghiêm túc thực hiện

* Hoạt động 2 : Múa hát “ Chú bộ đội tập đếm ”
PT Hướng dẫn từng động tác múa theo từng câu của bài hát cho NĐ Tập theo sự hướng dẫn của PT
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Tập hợp thành vòng tròn theo sự
bài các bạn. hướng dẫn của Sao trưởng

* Hoạt động 3: Kể chuyện “ Kim Đồng ”
PT tập hợp các Sao lại thành 1 vòng tròn và bắt đầu kể chuyện Nghiêm túc thực hiện và lắng nghe
Kết thúc câu chuyện PT nêu ý nghĩa của câu chuyện và liên hệ với cuộc câu chuyện
sống hiện tại để giúp NĐ hoàn thiện hơn về đạo đức của mình Lắng nghe và phát biểu

* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Ôn lại tất cả những gì Lắng nghe PT dặn dò
đã học
TUẦN 16 : 22/12 – 26/12/08
BÀI 16 : ÔN LẠI TẤT CẢ NHỮNG BÀI ĐÃ HỌC
SINH HOẠT VÒNG TRÒN
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, PT ôn nghi thức cho NĐ
PT cho NĐ tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang, các động tác nghỉ Nghiêm túc thực hiện
nghiêm, quay trái, quay phải, quay đằng sau

* Hoạt động 2 : NĐ tự ôn
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Tập theo sự hướng dẫn của PT
bài các bạn. Tập hợp thành 2 hàng ngang và ôn
PT đi đến từng sao kiểm tra và hướng dẫn lại cho NĐ nào chưa làm đúng bài theo sự hướng dẫn của Sao
trưởng
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Tập nghi thức tiến, lùi, Lắng nghe PT dặn dò
sang trái, sang phải. Tổ chức khen thưởng NĐ chăm ngoan, tiến bộ.
TUẦN 17 : 29/12 – 2/1/09
BÀI 17 : TẬP NGHI THỨC
TIẾN – LÙI – SANG TRÁI – SANG PHẢI
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :
PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, PT ôn nghi thức cho NĐ
PT cho NĐ tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang, các động tác nghỉ Nghiêm túc thực hiện
nghiêm, quay trái, quay phải, quay đằng sau.

* Hoạt động 2 : Tập các động tác nghi thức mới
PT hướng dẫn từng bước cho NĐ thực hiện từng động tác Tập theo sự hướng dẫn của PT
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Tập hợp thành 2 hàng ngang và ôn
bài các bạn. bài theo sự hướng dẫn của Sao
PT đi đến từng sao kiểm tra và hướng dẫn lại cho NĐ nào chưa làm đúng trưởng

* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Lắng nghe PT dặn dò
TUẦN 18 : 5/1 – 9/1/09
BÀI 18 : TÌM HIỂU VỀ NGÀY TẾT QUÊ EM
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
- Giúp các em hiểu biết rõ hơn về ngày tết của quê hương mình
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Bắt bài hát: “Bài hát nối vòng” NĐ hát, vỗ tay và đi thành vòng
PT tập hợp các em thành một vòng tròn. tròn theo điệu bài hát.
* Hoạt động 2 : Ý nghĩa ngày tết quê em
PT hướng dẫn cho NĐ phân biệt ngày âm và ngày dương, tết âm lịch và tết Lắng nghe và ghi nhớ
dương lịch.
* Hoạt động 3 :
PT hướng dẫn NĐ biết đặc các câu chúc tết. PT đưa ra nhiều ví dụ về câu Tập đặc thử một vài câu chúc
chúc theo đó NĐ có thể tham khảo và học thuộc. Có thể ghi chép lại ví dụ của PT
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Tổ chức cuộc thi tại Lắng nghe PT dặn dò
lớp với chủ đề: Câu chúc ngày xuân
TUẦN 19 : 12/1 – 16/1/09
BÀI 19 : CUỘC THI CÂU CHÚC NGÀY XUÂN
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
- Giúp các em hiểu biết rõ hơn về ngày tết của quê hương mình
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 :
PT chia các NĐ thành 4 Sao, ổn định chổ ngồi Theo sự điều động của PT
* Hoạt động 2 :
PT hướng dẫn cách thi và luật thi Trật tự lắng nghe
* Hoạt động 3 :
Theo thứ tự đã phân để thi
PT mời từng bạn của mỗi Sao lên đọc câu chúc của mình. Cứ như thế
(Tự đặc câu chúc sẽ có điểm cao)
theo thứ tự cho đến người cuối cùng của Sao.
Sao nào có nhiều câu chúc nhất và hay nhất sẽ là đội thắng cuộc.
( Điểm sẽ cộng vào khen thưởng cuối năm )
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Nghỉ tết đến ngày 2/2 Nghe PT dặn dò.
đi học lại bình thường. Ôn lại tất cả các bài đã học. Về nhà tự ôn tập
TUẦN 20 : 2/2 – 6/2/09
BÀI 20 : ÔN TẬP – SINH HOẠT TỰ DO
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp, PT ôn nghi thức cho NĐ
PT cho NĐ tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang, các động tác nghỉ Nghiêm túc thực hiện
nghiêm, quay trái, quay phải, quay đằng sau

* Hoạt động 2 : NĐ tự ôn
PT phân chia các em thành từng Sao và giao nhiệm vụ cho Sao trưởng ôn Tập theo sự hướng dẫn của PT
bài các bạn. Tập hợp thành 2 hàng ngang và ôn
PT đi đến từng sao kiểm tra và hướng dẫn lại cho NĐ nào chưa làm đúng bài theo sự hướng dẫn của Sao
trưởng
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Kể chuyện anh hùng Lắng nghe PT dặn dò
Lê Văn Tám và Nguyễn Bá Ngọc
TUẦN 21 : 9/2 – 13/2/09
BÀI 21 : LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐỘI
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp Nghiêm túc thực hiện
PT Giới thiệu sơ nét về tổ chức Đội
PT cho NĐ hiểu ý nghĩa về huy hiệu Đội và khăn quàng đỏ
* Hoạt động 2 :
PT bắt đầu kể 2 câu chuyện về anh hùng Lê Văn Tám và Nguyễn Bá Ngọc Trật tự nghe PT kể chuyện
dựa trên câu chuyện được in trên sách “Đội TNTP Hồ Chí Minh của chúng
ta”
PT nêu ý nghĩa của câu chuyện và liên hệ với thực tế để NĐ hiểu rõ hơn.
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Đội ca và bài Mơ ước Lắng nghe PT dặn dò
ngày mai
TUẦN 22 : 16/2 – 20/2/09
BÀI 22 : BÀI HÁT ĐỘI CA – MƠ ƯỚC NGÀY MAI
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp Nghiêm túc thực hiện

* Hoạt động 2 :
PT hướng dẫn từng câu của bài hát Đội ca rồi cho NĐ hát lại cả bài Hát theo PT hướng dẫn
* Hoạt động 3 :
PT hướng dẫn từng câu của bài hát Mơ ước ngày mai rồi cho NĐ hát lại cả Hát theo PT hướng dẫn
bài
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Học kiến thức Đội Lắng nghe PT dặn dò
TUẦN 23 : 23/2 – 27/2/09
BÀI 23 : ÔN LẠI KIẾN THỨC SAO NHI ĐỒNG – HỌC
KIẾN THỨC ĐỘI
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp Nghiêm túc thực hiện
PT phát đề cương kiến thức cho NĐ
* Hoạt động 2 :
PT cho NĐ tự học 20 phút Trật tự học bài
* Hoạt động 3 :
PT đọc câu hỏi theo đề cương và nghe câu trả lời của NĐ Nghe và trả lời
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Nghi thức Đội Lắng nghe PT dặn dò
TUẦN 24 : 2/3 – 6/3/09
BÀI 24 : NGHI THỨC ĐỘI
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 : Ổn định lớp Nghiêm túc thực hiện
PT cho NĐ ôn lại các động tác nghi thức đã học
* Hoạt động 2 :
PT hướng dẫn NĐ cách đeo khăn quàng Lắng nghe và tập hát theo sự
PT nêu ý nghĩa của việc đeo khăn quàng hướng dẫn của PT
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Kiểm tra và xét kết Lắng nghe PT dặn dò
nạp Đội
TUẦN 25 : 9/3 – 13/3/09
BÀI 25 : KIỂM TRA – XÉT KẾT NẠP ĐỘI
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Mục đích :
- Tạo môi trường sinh hoạt ngoài trời để giúp SNĐ làm quen với việc vừa học vừa
chơi
- Giúp các em sống tốt hơn và luôn là SNĐ tốt
- Giúp các em có tinh thần tự học, tính tự giác cao
2. Yêu cầu :
* Đối với phụ trách :
- Chuẩn bị các nội dung sinh hoạt phù hợp với tâm lý các em.
- Tổ chức thiết kế tiết học thật nhẹ nhàng, vui tươi.
* Đối với Sao Nhi Đồng :
- Tuân theo sự hướng dẫn của phụ trách.
II/ HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP :

PHỤ TRÁCH SAO NHI ĐỒNG
* Hoạt động 1 :
PT sắp xếp và ổn định chổ ngồi cho NĐ Theo sự điều động của PT
* Hoạt động 2 :
PT phát đề kiểm tra cho NĐ và hướng dẫn NĐ cách làm bài. Nghiêm túc làm bài
* Hoạt động 3 :
PT triển khai hội thi Búp Măng Xinh cấp trường đến NĐ và thông báo thời Nghe thông báoLắng nghe PT dặn
gian luyện tập. dò
* Dặn dò :
PT thông báo chương trình sinh hoạt của tuần sau là: Tập luyện để tham gia Lắng nghe PT dặn dò
hội thi Búp Măng Xinh cấp trường.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản