Giáo trình hữu ích về TOEFL

Chia sẻ: thanhan

Danh từ đếm được có thể dùng với số đếm do đó có hình thái số ít, số nhiều. Nó có thể được dùng với a/ an và the. Danh từ không đếm được không dùng được với số đếm do đó nó không có hình thái số nhiều.Đại từ quan hệ, cấu trúc phức hợp và đại từ quan hệ thay thế

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản