Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Giáo trình Kế toán quản trị

Chia sẻ: Badkid Badkid | Ngày: | Loại File: pdf | 0 trang

2
2.819
lượt xem
940
download

Kế toán quản trị không chỉ thu nhận,xử lý và cung cấp thông tin về các nghiệp vụ kinh tế đã thực sự hoàn thành, đã ghi chép hệ thống hoá trong các sổ kế toán mà còn xử lý và cung cấp các thông tin phục vụ cho quyết định quản trị.

Lưu

Giáo trình Kế toán quản trị
Nội dung Text

Đồng bộ tài khoản