Giáo trình Kế toán quản trị

Chia sẻ: badkid

Kế toán quản trị không chỉ thu nhận,xử lý và cung cấp thông tin về các nghiệp vụ kinh tế đã thực sự hoàn thành, đã ghi chép hệ thống hoá trong các sổ kế toán mà còn xử lý và cung cấp các thông tin phục vụ cho quyết định quản trị.

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản