Giáo trình kết cấu xây dựng - bộ xây dựng

Chia sẻ: ntgioi120404

Gỗ là loại vật liệu nhẹ cường độ khí cao.Để so sánh chất lượng của vật liệu xây dựng về mặt chịu lực, người ta dùng hệ số C=y/R (Tỷ số giữa trọng lượng riêng và cường độ tính toán).Gỗ là loại vật liệu có tính không đồng nhất và không đẳng hướng .ví dụ cùng một loại gỗ,

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo trình kết cấu xây dựng - bộ xây dựng

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản