Giáo trình Kiểm toán - Ths Đinh Xuân Dũng

Chia sẻ: Trần Huệ Mẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

2
3.461
lượt xem
1.589
download

Giáo trình Kiểm toán - Ths Đinh Xuân Dũng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm toán là một hoạt động kiểm tra đặc biệt nhằm xác minh tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo tài chính của các tổ chức, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm việc tuân thủ các chuẩn mực và các quy định hiện hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Kiểm toán - Ths Đinh Xuân Dũng

Đồng bộ tài khoản