Giáo trình Kinh tế lượng_ Chương mở đầu

Chia sẻ: Nguyen Thi Hong Loan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
244
lượt xem
157
download

Giáo trình Kinh tế lượng_ Chương mở đầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bài giảng kinh tế lượng_ Chương " Mở đầu", dành cho các bạn sinh viên đang theo học các chuyên ngành kinh tế như: kinh tế đối ngoại, quản trị kinh doanh, ngoại thương, marketing,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Kinh tế lượng_ Chương mở đầu

  1. BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương MỞ ĐẦU
  2. Chương MỞ ĐẦU  Một số quan điểm  Phương pháp kinh tế lượng  Đánh giá sơ bộ số liệu thống kê
  3. 1. Một số quan điểm của kinh tế  Nghiên cứu những vấn đề thực nghiệm của các quy luật kinh tế.  Vận dụng thống kê toán kết hợp với số liệu kinh tế để tìm kết quả bằng số của những mô hình do những nhà kinh tế đề xuất.  Phương pháp phân tích định lượng dựa vào việc vận dụng đồng thời lý thuyết và thực tế, kết hợp với các phương pháp suy đoán thích hợp
  4. 2. Phương pháp kinh tế lượng Đặt giả thuyết kinh tế Thiết lập mô hình Thu thập số liệu Ước lượng tham số Phân tích kết quả Khai thác mô hình
  5. Khi mô hình nhận được phù hợp với giả thuyết kinh tế, ta có thể dùng mô hình này để :  Dự báo kết quả.  Kiểm tra hay đề ra chính sách.
  6. 3. Đánh giá về số liệu thống kê Khi đã có các số liệu thống kê  Ta có thể biểu diễn chúng bằng biểu đồ rời rạc (phân tán).  Ước lượng mối quan hệ giữa chúng bằng một số các tham số thống kê như : hiệp phương sai, hệ số tương quan.
  7.  Hiệp phương sai σX , = E  ( X − µ X Y  ) (Y − µY )   n ∑ 1 = ( X i − µX ) (Y i − µY ) n i=1  Hệ số tương quan σX , Y r, = XY σX σY
Đồng bộ tài khoản