Giáo trình Logic học đại cương - Nguyễn Anh Tuấn

Chia sẻ: star_move286

Đặc thù của lôgíc học là khoa học Giải thích 3 nghĩa khác nhau của thuật ngữ “lôgíc”. Khách thể của lôgíc học là tư duy. Đây là khoa học về t- duy. Có nhiều khoa học khác cũng nghiên cứu tư duy

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản