GIÁO TRÌNH LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM - ĐH LUẬT HÀ NỘI

Chia sẻ: namde03

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam do PGS. TS. Nguyễn Cửu Việt biên soạn để phục vụ cho công tác đào tạo cử nhân ngành Luật học và ngành Luật Kinh doanh, là tài liệu tham khảo để giảng dạy các môn học cơ bản và chuyên ngành thuộc chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Lý luận về Lịch sử nhà nước và pháp luật của Khoa Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam là kết quả của quá trình nghiên cứu và giảng dạy lâu năm của tác...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM - ĐH LUẬT HÀ NỘI

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản